Minimumsafgifter på fossile brændsler

Forslagets tekst

Omstillingen kan skubbes i gang både bedre og billigere ved at vedtage høje fælles minimumsafgifter i EU for al fossil og ikke-vedvarende energi. Så kommer markedet af sig selv, og borgerne, iværksætterne og virksomhederne vil kappes om at slippe fri af CO2-udslip, sort kul og den sidste olie.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Dette forslag blev vedtaget af Politisk Forum før processen for politikudvikling blev lavet om.

Politisk Forum vedtager ikke længere konkrete politiske forslag - se mere her.

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan støtte eller stemme om forslaget på AlleOs