Mikropoler/fjernarbejderhuse

Forslagets tekst

Etablering af mikropoler/fjernarbejderhuse, som placeres centralt i kommune, så det er muligt for medarbejdere måske kun at møde ind 1-2 dage om ugen på deres arbejdsplads, der er placeret i en af storbyerne. Resten af arbejdsdagene kan medarbejderen arbejde på fjernarbejderpladsen, som drives af kommunen – evt. i en offentlig/privat partnerskabsmodel. I stedet for at flytte statslige eller kommunale arbejdspladser, bliver arbejdspladserne sat fri af tid og sted. Arbejdet kan i realiteten bestrides hvor som helst i landet, og medarbejderne kan eksempelvis møde ind 1-2 dage om ugen på selve arbejdspladsen, mens resten af arbejdet udføres i Mikropol-huset med de betydelige ressourcer og faciliteter, som skal være til rådighed i huset. Endvidere skal husene kunne fungere som satellitenheder for landets erhvervsuddannelser og andre uddannelsesinstitutioner, således at husene hjælper til at sikre en geografisk spredning af uddannelser og samtidigt bidrager til vidensdeling af lokale uddannelsesbehov.

Potentielle ulemper ved forslaget

Omkostninger ved etablering, løsningen kræver disciplin og selvansvarlighed fra brugerne.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Processen har været den mest omfattende politikudvikling i Alternativets historie til dato. Vi startede med en turne i hele landet i efteråret 2015 og generede viden og visioner. I politikudviklingen er denne viden inddraget i 10 enkelstående politiske laboratorier over hele landet i løbet af 2016. Vi har herudover inddraget visioner og forslag fra 10 andre politiske laboratorier. Herefter har vi afholdt et fagpolitisk laboratorie for den samlede pakke af visioner og ideer. Deltagernes ekspertise har strakt sig udover alle de berørte områder og sektorer i den endelige vision. Visionen er lavet på baggrund heraf, hvor alle visioner og forslag genereret igennem ovenstående proces er inddraget.

Materialer og personer inddraget i processen inkluderer:
Borgere rundt omkring i det meste af landet, medlemmer rundt omkring i det meste af landet. Diverse rapporter, afhandlinger og tiltag på området. Alternativets politiske sekretariat. Alternativets landssekretariat. Fagrelevante eksperter både med og uden tilknytning til Alternativet.

Hvem har været inddraget

University College Sjælland
Min Landsby www.minlandsby.dk
Oprør fra Udkanten
Karen Lumholt
Landdistriktspolitisk netværk
Københavns Universitet
Realdania
Jammerbugt Kommune

Forslagsstillere

  1. Bo Astrup Kristensen
  2. Carolina Magdalene Maier
  3. Jacob Fuglsang Mikkelsen
  4. Jacob Gramm Gren
  5. Kåre Wangel
  6. Mathias Magnussen Thorsson
  7. Michael Plauborg
  8. Nikolaj Amstrup
  9. Roger Courage Matthisen
  10. Tina Kjær

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan støtte eller stemme om forslaget på AlleOs

Som fjernarbejder i sådan et arbejdsfællesskab, vil man så ikke være tilbøjelig til at bruge kræfter på andre virksomheders projekter, hvis deres medarbejder søger hjælp? Det kan naturligvis ses som en fordel, at fjernarbejderne kan sparre med hinanden, men udbyttet vil næsten altid være skævt, og det vil være svært at overbevise virksomheder om, at de skal betale for arbejdskraft, der går til en anden virksomhed. Hvordan imødegås den problemstilling? Og hvad er betydelige ressourcer og faciliteter? Der findes masser af hjemmearbejdspladser i dag, som kun kræver en god PC og en stabil bredbåndsforbindelse.

HEj Anders. Jeg tager din feedback med. Men jeg skal lige afklare hvad du mener med fjernarbejder?

Der er nogle gode medarbejdere som er ansat inden for husets rammer. Det er dem som assisterer og hjælper virksomheder og projekter. Er det dem du mener fjernarbejdere?

Eller er det de individuelle brugere du mener er fjernarbejdere? Mængden af ressourcer som de individuelle brugere af huset lægger hos hinanden er helt op til dem selv.

Det er der anerledes ved dette er, at der er ekspertise og know how til at varetage jobs, skabe rammer for sattelituddannelser etc. Som gør at fx mennesker som måske ikke ville have søgt et undervisningsjob 3 timer væk nu gør det, fordi det kun er 1-2 gange om ugen de skal rejse eller at undervisningen bliver etableret i mikropoler.

Forskellen på hjemmearbejdsplads er også, at forskningen siger, at der er en grænse for, hvor meget man kan arbejde isoleret hjemme før det dræner mere end det giver frihed og inspiration. Ved at kunne afveksle og have socialt samvær og inspiration i et hus som dette lægger vi altså nye rammer og muligheder for at styrke arbejdsglæde og iværksætteri og entreprenørskabstanker.

Ja, jeg tænkte naturligvis på de faste medarbejdere i virksomhederne. For dem vil det ikke være acceptabelt, at dele arbejdsplads med andre virksomheders medarbejdere. Derimod vil det være acceptabelt og gavnligt for freelancere, at dele faciliteter, men er vi så ikke derhenne, at det hedder kontorhotel og ikke mikropol? Det er en god ide, at de skal fungere som satellitter for uddannelsesinstitutioner. Flere og flere institutioner tilbyder allerede fjernundervisning, og åbner man kontorhoteller for studerende, giver det nye muligheder for tilrettelæggelsen af sådanne uddannelser, og optagskapaciteten bliver højere. Jeg gætter på, at I forestiller jer værksteder o.l. som en del af mikropolerne, så de bedre faciliterer decideret erhvervsuddannelser, men er det ikke fase 2? Med offentlige kontorhoteller, der også er åbne for studerende, opnås en stor del af målet uden de store omkostninger. Enkelte kontorhoteller kan så udbygges med værksteder til erhvervsstuderende.

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.

Forslaget søger lige nu opbakning fra i alt 50 medlemmer.Hvis det får opbakning indenfor tidsfristen, så kommer det i det politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.