Metro-udvidelse, huspriser og regulering

Til en afstemning i Københavns Borgerrepræsentation stemte Alternativets fem medlemmer, som de eneste imod udvidelsen af metrolinjen, der udvider mod Sydhavnen.

Et af argumenterne for at stemme mod udbygningen af metroen var at boligpriserne ville stige. Argumentet virker ikke så gennemtænkt, når man tænker det igennem.

Boligpriserne i København - og flere andre storbyer - er steget bekymrende meget siden 2012. Der er behov for at man griber ind politisk. Der er flere redskaber man kan tager i brug. Man kan øge ejendomsværdi beskatningen,eller grundskylden, man kunne hæve det beløb som man selv skal stille med i forbindelse med køb og ikke acceptere lejligheder uden bopælspligt. Man kunne også sikre at der blev bygget flere boliger i københavn og der er et problem med airbnb lejligheder i det centrale københavn. Endelig så kunne man også kigge på hvordan vi i DK generelt kunne blive mere økonomisk lige i forhold til løn og formue ved hjælp af skatter og afgifter.

Byplanlægningstiltag der forbedrer byen, som f.eks. udbyning af metroen, er tilgengæld nok den ringeste måde at forhindre boligpriserne stiger på. Hvis man tager logikken til sig, kan man sænke boligpriserne i København ved lade vær med at løse byens udfordringer og bare skabe en ringere by for alle. Det kan da ikke være Alternativets politik. Når vi laver en bedre by, så stiger boligpriserne, fordi byen bliver mere attraktiv. Det er der ikke noget galt med.

Skal vi ikke blive enige om at vi gerne vil have attraktive byer i Alternativet, men ikke bryder os om for stor økonomisk ulighed og et dårligt reguleret ejendomsmarked?

2 Likes