Mere dyrevelfærd

Forslagets tekst

Vi vil arbejde for højere krav til dyrevelfærden i landbruget generelt, men også i den økologiske produktion. Det betyder flere m2 pr. dyr, økologisk kvalitetsfoder og adgang til udearealer, men vi skal også tilrettelægge reglerne sådan, at de tilgodeser dyrenes naturlige opførsel mest muligt. Det gælder både i stald- og markanlægs fysiske rammer, men også andre aspekter som fravænningstidspunkt af smågrise og kalve. Samtidigt skal husdyrene indgå som en vigtig naturlig ressource i omdriften.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Landbrugs-POLA I København d. 10. april 2016 og LandbrugsPOLA i Århus, d. 8. maj. 2016.

Forslagsstillere

 1. Morten Krohn
 2. Bina Aylen Seff
 3. Birte Skov Larsen
 4. Fanny Broholm
 5. Franciska Rosenkilde
 6. Helene Hagel
 7. merete kristine medina meincke
 8. Mogens Buch-Hansen
 9. Niels Poul Dreyer
 10. Søren Frederik Hansen
 11. Søren Grene

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan støtte eller stemme om forslaget på AlleOs

Dyrene skal have adgang til udearealer og på alle niveauer indgå som en vigtig naturlig ressource i omdriften.

Vigtigt at tilgodese dyrenes naturlige adfærd, ikke kun i forhold til plads, men også mht. foderet, kunne man tilføje. Planteædere spiser ikke animalske produkter, drøvtyggere skal have celluloseholdigt foder osv.

Men, sådan er loven vel allerede for alle landbrugsdyr? Vi må ikke give grise, kvæg osv. animalske produkter… tænker efter, så må grise få fisk, men de er også omnivorer.

Kunne “andre aspekter” specificeres lidt? Som i forhold til hvor længe moderdyret er med ungerne. Der er allerede fokus på svin grundet MRSA , men kalvene er glemt. Måske fordi det er et næsten uløseligt problem. Den “nemme” løsning må være krav om ammekøer.
Og pelsdyrproduktionen hører vel også under landbruget? Siger vi nej til det? Eller bruger vi metoden fra Schweiz og Tyskland, med krav om adgang til jord og badevand, så produktion i realiteten ikke kan lade sig gøre?

Forslaget søger lige nu opbakning fra i alt 50 medlemmer.Hvis det får opbakning indenfor tidsfristen, så kommer det i det de politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.