Medlemsbrev | Nordjylland | Februar 2020

Kære medlem af Alternativet i Nordjylland.

Vi har fået en ny politisk leder: Josephine Fock.
Første februar deltog rigtig mange medlemmer i det ekstraordinære landsmøde i Amager bio for at vælge ny politisk leder for Alternativet, og der var en fantastisk stemning allerede i Å bussen. Mange nordjyder havde nemlig valgt at rejse til København med den arrangerede fælleskørsel fra Aalborg og hele vejen gennem landet, hvor medlemmerne blev samlet op undervejs.

Der blev op til og på landsmødet gennemført en flot, inddragende og demokratisk valgproces, byggende på vores værdier og debatdogmer, og resultatet blev som bekendt, at Josephine Fock blev valgt, som politisk leder.

Medlemsdemokratiet har talt, og vi tror på, at vores parti nu bliver styrket, og det kan mærkes, at der er opstået en ny gejst, hvor vi er parate til at nytænke og skabe.

Josephine deltager i storkredsens Års- og Opstillingsmøde d. 22. marts, og hun glæder sig meget til at møde alle jer nordjyske medlemmer. Desuden har hun sagt ja tak til vores invitation til fællesspisning og hygge på en café i Aalborg efter mødet - tilmeld dig her.

Års- og opstillingsmøde den 22. marts.
Politisk kandidat? Har du lyst til at gøre en forskel, og overvejer at stille op som kandidat til næste regionsrådsvalg i 2021 eller stille op som folketingskandidat, har du nu mulighed for at indsende et opstillingsgrundlag senest 23.2. på storkreds.nordjylland@alternativet.dk.

Medlem af storkredsbestyrelsen? Vil du være med til at påvirke, hvor Alternativet i Nordjylland skal bevæge sig hen, kan du indsende et opstillingsgrundlag som kandidat til storkredsbestyrelsen. Bestyrelsen har mange forskellige spændende opgaver, og man kan bidrage med egne idéer, eller hoppe på igangværende opgaver, arrangementer og udvalgsarbejde.

Vil du hellere stille op til hovedbestyrelsen, dialogrådet, politisk forum eller ønsker du blot at tilbringe en dag i selskab med andre Alternativister, og give din stemme til dem, der stiller op? Læs indkaldelsen her.

Som tidligere nævnt, kommer Josephine Fock til mødet, og der er afsat 2 timer til denne del, hvor vi laver et rigtig spændende og inddragende program, som planlægges i samarbejde med Josephine.

Tag imod muligheden for for første gang at møde Alternativets nye politiske leder på vores hjemmebane. Lad Josephine mærke, at hun er i Nordjylland :green_heart:

Tilmeld dig års- og opstillingsmødet mødet her.

Naturmødet 2020
Igen i år vil vi være til stede på Havnen i Hirtshals. Naturmødet finder sted i dagene 14. - 16. maj.

Nogle af vores politikere, helt sikkert Susanne Zimmer og Josephine Fock, deltager i paneldebatter og andre arrangementer rundt omkring på pladsen, og de mange stande fortæller på hver sin vis om natur, biodiversitet og bæredygtighed. Sidste år var der 300 debatter, 85 stande (heraf Alternativets), og der var et rekordstort antal deltagere på 30.000.

Vi ser frem til 3 dage fyldt med energi og håb for fremtiden.

Vær med til planlægningen af vores stand på Naturmødet.
Vi har i år valgt af flytte planlægningsmøderne nordpå, nærmere bestemt i Hjørring, så især de af jer, der er lokale medlemmer får lettere ved at deltage.

Første møde afholdes 5. marts 18.30-21 på
Professionshøjskolen UCN
Skolevangen 45
9800 Hjørring,
(lokale: CSV 3.1.15) .

Denne aften vil vi sammen finde ud af, hvordan vi arbejder med årets tema: PLADS TIL FORANDRING, hvordan vi vil bygge vores stand op og hvilke aktiviteter, vi vil lave.

Alle er dog velkomne til at melde sig ind i planlægningsgruppen, og man kan deltage lidt eller meget, det er op til en selv. Vi håber på deltagelse af frivillige fra alle kredse i Nordjylland.

Øvrige mødedatoer er: 1. april og 29. april.

Du kan tilmelde dig teamet på AlleOs: Naturmøde 2020 - planlægning hvis du vil være med, eller ved at svare på denne mail.

Tæt på Alternativet - psykiatri v. MF Susanne Zimmer.
Den 24. februar kl. 19-21 afholdes endnu et arrangement i rækken af “Tæt på Alternativet”, med besøg af vores nordjyske folketingsmedlem, Susanne Zimmer. Der bliver anledning til lidt generel politisk snak, men vi sætter også psykiatri på dagsordenen.

Susanne Zimmer er bl.a. sundheds- og naturordfører.
I 2020 skal der laves en ny 10 års psykiatrihandleplan, og i den forbindelse fortæller Susanne om sine tanker, og der er lagt op til, at vi sammen drøfter gode handlemuligheder for at forbedre psykiatrien, som i mange år er blevet underprioriteret.
Der er afsat 600 millioner om året på finansloven, og det er ikke meget, så de skal bruges bedst muligt. Er det i det forebyggende arbejde, flere sengepladser, flere aktivitetstilbud til de indlagte på den lukkede afdeling, bedre efterbehandling ved udskrivning…?

https://bedrepsykiatri.dk/viden/behandlingspsykiatrien/

Mødet er åbent for alle, og det afholdes i Universet (det gamle posthus), Jernbanegade 4, 9510 Arden, som ligger lige ved siden af stationen, så det er nemt, hvis du kommer med toget.

Farvel partilokale - goddag nye muligheder.
I december sagde vi farvel til vores partilokale i Aalborg, da det blev for stor en post i vores budget. Foreløbig er vores tilgang at bruge situationen positivt, og komme mere ud i alle hjørner af storkredsens område og lave arrangementer i samarbejde med lokalforeningerne. Det er indtil videre blevet rigtigt godt modtaget.

Så må tiden vise, om vi på et senere tidspunkt igen får mulighed for at få et partilokale, som kan passe til vores økonomi og behov.

Hjemløsheden betyder dog ikke, at vi ligger på den lade side :grinning:

Der er fuld gang i bestyrelsens aktiviteter og diverse udvalg, og de åbne bestyrelsesmøder afholdes nu på skift hos bestyrelsesmedlemmerne, og alle er velkomne.

Til slut vil vi ønske alle et rigtig dejligt forår med masser af grøde, nyspirende energi og overskud, og en tro på at Vores Alternativ er det bedste for vores land og for verden.

Kærlig hilsen
Storkredsbestyrelsen