Medlemsaften på tirsdag d. 15. - nu med lokation

Kære medlemmer i Køge,

Tak til de medlemmer der allerede har svaret på det lille spørgeskema om hvad du synes er vigtigst for dig og for Køge. Har du ikke svaret så gør det nu - din mening betyder noget!

Blandt de indkomne besvarelser udtrækker vi en præmie bestående af lækre øko-varer på medlemsaftenen på tirsdag.

link til spørgeskemaet

Medlemsaftenen d. 15. august kl. 18.30-21 bliver afholdt i Det Grønne Hus i Vestergade.

Du inviteres hermed til en hyggelig og inspirerende medlemsaften.

Programmet er stadig som følger:

  • Først fortæller bestyrelsen og kandidaterne om mulige mærkesager for Køge kommune og vi snakker om jeres tanker.

  • Derefter skal vi se en kort film om det finske skolesystem og diskutere vores visioner gennem dialogspillet.

  • Til sidst skal vi snakke om den kommende valgkampagne

  • Hvis der er tid tager vi også en snak om den helt aktuelle sag om parkeringsafgifterne i køge.

PS: Vi serverer frugt og kage og børn er velkomne.

kommende arrangementer i lokalkredsen

:seedling: 20. august : arbejdsdag : søndag kl. 10-17 vi laver fælles udspil til politik og lægger vores kampagnestrategi : STED: Borup bibliotek mødelokalet (skriv gerne til koege@alternativet.dk hvis du kommer - så kan vi arrangere noget samkørsel)

:seedling: 29. august : åbent bestyrelsesmøde : tirsdag kl. 18-20 på Tunøvej 13

:seedling: 19. september : åbent bestyrelsesmøde : tirsdag kl. 18-20

:seedling: 1. oktober : Høstmarked : Køge Å arrangerer høstmarked på torvet sammen med Det Grønne Køge og Handelsstandsforeningen. Her kan du se invitationen til virksomheder. Høstmarked_v3.pdf (230.8 KB)

Har du spørgsmål eller ideer kan du finde vores åbne Facebook side1, kontakte bestyrelsens forkvinde Cecilie på tlf. 22 32 35 39 eller finde os på AlleOs

Håber vi ses til medlemsaftenen tirsdag :kissing_heart:

Landsbypolitik i Køge bør være en mærkesag for Alternativet. Landsbyerne i Danmark risikerer at blive smadret af den nye planlov. I Vedskølle har et transportfirma købt en nedlagt industrigrund midt i landsbyen for at etablere en transportcentral med lager m.m.m. Midt i landsbyen!
Firmaet fik indtil for nylig afslag på sine ansøgninger - første gang var der 74 indsigelser fra berørte borgere og foreninger. Efter den nu planlov fik de tilladelse og drøner nu ideligt igennem landsbyen med kæmpe containerbiler.
Der kom kun 1 indsigelse sidst fordi det nu koster 900 kr. at klage for en borger og 1.800 kr. for en frivillig forening med CVR-nummer (ak det er straffen for at tilmelde sig det digitale samfund) Men det var ikke prisen alene:Klagevejledningen var vildledende, idet den henviste til en nedlagt hjemmeside. Faktura blev sendt med PostDanmark (og altså ikke til vores digitale postkasse) og kom for sent til at betale rettidigt, hvorfor klagen blev brutalt afvist!
Der er også andre spændende områder indenfor Alternativets kærneområder i landbypolitikken.
Og der er brug for et andet flertal, da det eksisterende flertal i byrådet ser ud til at løbe fra sine løfter bl.a. om at industrigrunden i Vedskølle skal omdannes til et nyt lille boligområde.
Desværre kan jeg ikke deltage i dag, men Alternativet er velkomen til at lægge et vælgermøde i Vedskølle fælles hus, Brugsstedet, hvor vi gerne fortæller om situationen for landsbyerne efter den nye planlovs ikrafttræden. Vh. Anders