Materiale til ordinært årsmøde i Alternativet i Køge mandag den 25. marts 2019

Ordinært årsmøde i Alternativet i Køge
Dato: Mandag den 25. marts 2019 kl. 19:30
Sted: Søndre Viaduktvej 5, 4600 Køge

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent
  3. Bestyrelsens beretning for Lokalforeningen - Download bestyrelsens beretning
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse - Download regnskab for 2018
  5. Fremlæggelse af budget til godkendelse - Download budget for 2019
  6. Behandling af forslag fra medlemmerne - Download bestyrelsens forslag til reviderede vedtægter
  7. Bestemmelse af antal medlemmer i bestyrelsen
  8. Valg til bestyrelsen
  9. Valg af revisor(er)
  10. Eventuelt

Af hensyn til forplejning bedes tilmelding ske via AlleOs eller via mail til koege@alternativet.dk.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen