Materiale til årsmødet i Alternativet København

Kære alle.
Hermed får I al materiale og relevant info om årsmødet for Alternativet Københavns kommuneforeing.

Praktisk info og dagsorden

Årsmødet afholdes d. 26/1 på Glentevej 70A i kontorfællesskabet RumOs.
Check-in åbner kl. 10.15 og selve årsmødet starter kl 11.00. Kom gerne i god tid, så vi undgår lang kø.

Den fulde dagsorden er:

  1. Valg af dirigent - Kl. 11.00
  2. Valg af stemmetællere og referent(er) - Kl. 11.10
  3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen og spørgsmål - Kl. 11.20
  4. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse - Kl. 12.00
    Pause og frokost - Kl. 12.20
  5. Behandling af forslag - Kl. 12.40
  6. Valg til bestyrelsen - Kl. 14.00
  7. Valg af revisor(er) - Kl. 15.00
  8. Eventuelt - Kl 15.05

Check-in lukker, når punkt 6 starter kl. 14.00. Man kan altså IKKE checke-in efter kl. 14.00

Bestyrelsen sørger for let frokost og drikkelse.
Det vil derfor hjælpe os meget, hvis I vil tilmelde jer på Alleos:
https://alleos.alternativet.dk/events/view/2862

Til årsmødet mangler vi stadig nogle frivillige hænder til bl.a. at være stemmetællere og til praktisk hjælp. Kunne du tænke dig at give en hånd, så skriv til os på kbh@alternativet.dk

Bestyrelsesvalget

Vi skal informere om, at vi ikke har fået nok ansøgninger til bestyrelsesvalget. Det betyder, at man kan stille op på selve dagen. Vi vil derfor gerne opfordre jer alle til at overveje at stille op til bestyrelsen. Har I spørgsmål til bestyrelsesarbejdet, så er I velkomne til at skrive til os på kbh@alternativet.dk, komme til vores åbnebestyrelsesmøde d. 16/1 kl 16.30-17.00 eller ringe til Matthew på 22 86 75 97.
Ønsker man at stille op til bestyrelsen skal man meddele det til bestyrelsen på selve årsmødet, senest når punkt 6 begynder

Følgende har sendt kandidaturer til bestyrelsesvalget:
Lisbeth Jarlov, Matthew Daniali, Finn Dyrby Hermansen og Karl Emil Aagaard Mathiasen. Deres ansøgninger er vedhæftet mailen.

Regnskab, budget og forslag

Vi har vedhæftet et dokument for regnskab og budget for hhv. 2018 og 2019. Det vil blive præsenteret til årsmødet, og der vil være mulighed for at stille eventuelle opklarende spørgsmål.

Vi har vedhæftet de indsendte forslag. De eneste indsendte forslag til årsmødet er bestyrelsens egne vedtægtsændringsforslag. Der vil både være tid til at stille spørgsmål til forslagene og evt. debattere dem til selve årsmødet. Forslagene er stillet af en enig bestyrelse, og tager bl.a. udgangspunkt i KV17 evalueringen, samt samtaler med medlemmer.

Til sidst vil vi informere om, at vi kun vil printe få eksemplarer ud af de vedhæftede dokumenter, som vi vil hænge rundt omkring i lokalet. Det gør vi for at have et lavt ressourceforbrug. Vi opfordrer derfor til at have dokumenterne med på jeres telefoner, tablets etc. Vi sørger selvfølgelig for at vise det hele på et powerpoint.

Vel mødt til et godt årsmøde.

Grønne hilsener
Bestyrelsen i Alternativet København

Regnskab2018_Budget2019.pdf (752.3 KB)

Forslag til vedtægtsændringer 2019.docx (20.1 KB)

Karl-Emil Kandidatur.pdf (119.0 KB)
Matthew Daniali kandidatur.pdf (114.6 KB)
Lisbeth Jarlov kandidatur.pdf (113.1 KB)
Finn Dyrby Hermansen Kandidatur.pdf (121.6 KB)