Materiale til årsmøde i Alternativet i Køge lørdag den 17. februar

På lørdag den 17. februar afholder vi i Alternativet i Køge ordinært årsmøde. Mødet afholdes i Det Grønne Hus, Vestergade 3C, 4600 Køge. Mødet starter kl. 10:00. Alle er velkomne!

Kandidater til bestyrelsen for Alternativet i Køge
Forud for årsmødet har bestyrelsen modtaget to kandidat-opstillingsgrundlag:

Mickal P.N. Andersen - Se opstillingsgrundlaget her

Peter Kjær Hansen - Se opstillingsgrundlaget her

Kandidater for valg til bestyrelsen kan jf. lokalforeningens vedtægter også lade sig opstille på selve årsmødet (lørdag den 17. februar), såfremt flertallet blandt de fremmødte stemmeberettigede på årsmødet beslutter denne mulighed forud for behandling af punktet “Valg til bestyrelsen”.

Alternativet ønsker i alle sine fora og hvor partiet er repræsenteret, den bredest mulige sammensætning af medlemmer og kandidater. Der skal tilstræbes en spredning inden for eksempelvis geografi, etnicitet, køn, livserfaring, alder og faglighed. Til bestyrelsen skal jf. vedtægternes § 10, stk. 2, så vidt muligt vælges minimum to kvinder og to mænd.

Tilmelding til årsmødet
Af hensyn til opstilling af stole/borde og forplejning beder vi om at modtage jeres tilmelding til årsmødet på mail, koege@alternativet.dk, senest på onsdag den 14. februar 2018.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Alternativet i Køge