Manglende udenrigspolitik

Hej Inger. Tak for delingen, men du behøver ikke at bringe indholdet af disse mail, for jeg får dem også, og det var den jeg svarede på.

1 Synes om

Hej Nis. Er du medlem af hovedbestyrelsen eller kandidat?
Punktet 5.5.1 omhandler Internationale bæredygtighedsformer, og det har meget lidt med partiets forhold til EU at gøre.
Jeg bliver meget bekymret, hvis formuleringen i dette punkt er udtryk for, hvordan politikker bliver behandlet.

Forholdet til EU er et meget vigtigt punkt i dansk politik, og det ville være naivt kun at forholde sig til det på et så løst grundlag.
Selvfølgelig kan Danmark ikke stå alene, og da slet ikke i miljø spørgsmål. Problemet er at EU er en ren kapitalistisk legeplads for store multinationale selskaber, der derigennem kan udnytte Europa uhæmmet og uden befolkningernes vidende.
Lobbyisme og manipulation foregår på højt plan. Vi har Mr. Skattely himself siddende som formand for Europa kommisionen: Jean-Claude Juncker.

Ifølge Wikipedia varetager Europa kommisionen den daglige drift af EU, bl.a. handelsaftaler. Det er ingenlunde betryggende at have en mand som ham siddende dér.
Europa parlamentet er, som alle ved, et Mickey Mouse parlament, uden reel indflydelse. Det er blår det bliver stukket i øjnene på os, når vi stemmer om hvem der skal sidde dér.
Kommisionens medlemmer har vi ingen indflydelse på. De skal godkendes af parlamentet, javist, men det er tæt på at være en formssag. Tusindvis af love der bliver vedtaget i EU bliver implementeret i Danmark uden vores vidende.

Men jeg fortaler mig, og bliver ivrig - det er et super-vigtigt spørgsmål, som fortjener mere stillingtagen, end 6 linjer i et foreløbigt partiprogram. Vi kan ikke have en udenrigspolitik, eller i det hele taget forholde os til omverdenen, uden at vi adresserer forholdet til EU. Størstedelen af grundlaget for den danske lovgivning bliver til i EU - også social- og skattepolitik.
Hvis EU skal varetage de interesser som er nødvendige for at ændre kurs i forhold til vækst og miljø, skal der ske en gennemgribende revolution af hele EU apparatet. Der er kræfter der ønsker dette, som f.eks. Podemos i Spanien, men der er meget, meget lang vej, og hvis vi afskaffer alle 4 forbehold med et fingerknips, er det ihvertfald ikke et signal til de reformvenlige kræfter i EU, om at vi ønsker det samme som dem.

Jeg håber inderligt at vi kommer til at forholde os seriøst til dette emne, og jeg er oprigtig ked af at tonen omkring diskussionen af det er totalt afvisende, for det har virkelig betydet at min begejstring for det Alternative projekt er kølnet betragteligt.

Wiki:
Europa-Kommissionen, eller Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber er drivkraften i EU’s institutionelle system og udtrykker og forsvarer EU’s almene interesse. Kommissionen er ansvarlig for at foreslå lovgivning, gennemføre beslutninger, stadfæste EU’s traktater og den generelle dag-til-dag drift af EU.

Kommissionen fungerer som en kabinetregering med 28 kommissærer. Der er en kommissær for hver medlemsstat, som er bundet til at repræsentere EU’s interesser som helhed snarere end sit hjemland. En af de 28 er Kommissionens formand (i øjeblikket Jean-Claude Juncker), som udnævnes af Det Europæiske Råd. Rådet udnævner de øvrige 26 kommissærer i samråd med den indstillede formand. De 28 kommissærer skal desuden godkendes ved afstemning i Europa-Parlamentet.

“Kommissionen” kan betyde enten de 28 kommissærer selv (kendt som kollegiet af kommissærer) eller institutionen, der også omfatter en administration med 25.000 europæiske embedsmænd, der er opdelt i afdelinger kaldet generaldirektorater og tjenester. De interne arbejdssprog er engelsk, fransk og tysk. Europa-Kommissionen har sæde i Berlaymont-bygningen i Bruxelles, men har bl.a. også kontorer i medlemslandene som f.eks. Europa-Kommissionen i Danmark.

Europa-Kommissionens vigtigste opgaver er:

Initiativretten til at fremsætte forslag til retsakter for Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union
at sikre korrekt anvendelse af EU-lovgivningen
at håndhæve fællesskabsretten (sammen med EF-Domstolen)
at forhandle internationale aftaler, især handels- og samarbejdsaftaler.

1 Synes om

Jeg er hverken det ene eller det andet, og jeg har ikke været involveret i formuleringen af partiprogrammet. Min formulering om “punktet om EU” betød bare “det punkt hvor EU er nævnt, som citeret ovenfor”. Jeg tror ingen har tænkt, at dette skulle udgøre partiets EU-politik - der er blot ikke blevet formuleret/vedtaget noget yderligere.

1 Synes om

Det er i øvrigt nok værd at fremhæve at der har været et forslag om forsvarspolitik til behandling men at det er blevet udskudt Forslag (Politisk Forum): En Alternativ forsvarspolitik