Manglende udenrigspolitik

Jeg er bekymret over den manglende udenrigspolitik, som jeg opfatter det er der støtte til EU og FN samt stor skepsis overfor den aktivistiske udenrigspolitik? Er det korrekt opfattet?

Måske lidt perifert til det, du spørger om, Kim, men jeg håber det går an.

Jeg synes, at tre store globale problematikker, nemlig vedrørende ”klima”, ”krige” og ”EU” har glimret ved deres fravær i valg-debatten. Det er jeg vred over som borger i et demokratisk land.

Jeg læste den påstand et sted, at det er medierne, der vælger de områder ud, der skal debatteres partierne i mellem.

I de foreløbige to top-møder, der har været afviklet, blev der ikke nævnt noget som helst om:

  1. klimaet i et globalt perspektiv,

  2. heller ikke noget om krige på globalt plan inklusiv Danmarks deltagelse

  3. og ej heller noget om EU og Danmark eller EU i verden.

Ovenstående til trods for, at ingen kan være uenig i, at vi i den grad lever i en globaliseret verden, som vi er dybt afhængig af.

Det er da ikke demokratisk, at det er medierne, der skal vælge emner og spørgsmål ud. De forskellige partier brænder for deres politik, og det er mediernes opgave at spørge ind til den, så folket oplyses og ikke deres opgave at manipulere med spørgsmål til politikerne. Medierne tager godt nok spørgsmål ind fra folket, men jeg har dem meget mistænkt for også her kun at tage ”passende” spørgsmål ind, da jeg som sagt endnu ikke har hørt noget om de tre nævnte store globale problemstillinger.

Jeg længes efter gennemsigtighed på området. Jeg stemmer på Alternativet, fordi de lover gennemsigtighed. Hvad er det andet for noget!!!

2 Synes om

Vi er meget enige @inger, tak!

Og det er et rigtig godt argument: “det skal nok komme/blive godt”, men det bekymrer mig alligevel at Alternativet har taget så let på det.

Jeg er ikke supertilhænger af den aktivistiske udenrigspolitik, vil gerne tro på FN og jeg er nok mere positivt stemt over for EU end den gennemsnitlige Alternativet vælger.

Fra gårsdagens artikel med Uffe Elbæk “Alternativet er fuldtonet tilhænger af EU og vil fjerne alle fire forbehold.
En af de vigtigste mærkesager er orden i økonomien.
Og hvis partiet kommer i Folketinget, får baglandet ingen magt til at påvirke linjen. Nøjagtig som hos de radikale får folketingsgruppen ret til selv at lægge linjen, og Uffe Elbæk slår fast, at han forventer disciplin fra de partifæller, der bliver valgt ind.”
Forklaring udbedes - for hvis det er DET der er linjen - så mister I min stemme omgående. Her har jeg gået og fortalt folk at vi er et parti, hvor politikken bliver til nedefra, at alle kan have indflydelse, og der ikke er topstyring. Så vidt jeg ved har vi ikke vedtaget en egentlig EU politik. Hvad er meningen ??? Josephine Fock ? Torsten Gejl ? Rasmus Nordqvist ? Har I med vilje ført os alle bag lyset? Jeg er DYBT rystet !

2 Synes om

Så vidt som jeg opfatter det, er vi rigtig mange medlemmer af Alternativet der er modstandere af EU.
EU er en kolos bygget på sand. Selve fundamentet er kapitalisme og erhvervslivets udnyttelse af varernes og arbejdernes bevægelighed. Jeg har med vilje udeladt ‘fri’, for der er intet frit forbundet med EU.
Jeg fatter ikke Uffes og Kim Hyttels udtalelser ang. EU. Så vidt jeg ved står der INTET i partiprogrammet ang. dette og vi har endnu ikke vedtaget en politik på området.
Det er da klart at vi ikke kommer nogen vegne alene. FN er vigtigere end alt andet. Et europæisk samarbejde er også vigtigt, men den form EU har p.t. er kun en pengemaskine og intet andet.
Det er EKSTREMT vigtigt at vi får en debat og en online POLA ang. dette her, og hvis det ikke kan nåes, så en uddybende debat på årsmødet.

1 Synes om

Der er relativt klar opbakning til EU i partiprogrammet, så det kommer ikke så meget bag på mig:

5.5.1 FORSLAG | Internationale bæredygtighedsreformer
Danmark bør ligeledes indenfor EU-medlemskabet arbejde på, at bæredygtighed bliver prioriteret højere end økonomisk vækst. EU er muligvis den eneste organisation i verden, der har tilstrækkelig gennemslagskraft til at føre an i forhold til sådanne nødvendige globale reformer. Hvis EU tager føringen, er vi ikke i tvivl om, at andre lande vil følge med. EU har en enestående historisk mulighed for at lede menneskeheden, og det er vigtigt, at institutionen ikke svigter sine befolkninger i denne altafgørende stund.

Okay, men det har altså ikke været til debat blandt medlemmerne.
Det er DYBT chokerende at læse at det er holdningen i en af landets førende aviser.
Det sammen med sætningen om at partiet efter valget bliver topstyret, er altså for meget at sluge.

1 Synes om

Citatet er fra det vedtagne partiprogram.

Også at alle 4 forbehold skal fjernes?

Det vil altså sige at holdningen til EU ikke kan debatteres?
Det ville klæde Alternativet at være åbne i dette spørgsmål.

1 Synes om

Bare lige et opklarende spørgsmål, Kim!
Du skriver, at forslag 5.5.1 er vedtaget politik. Hvorfor figurerer det så som et forslag i partiprogrammet. Hvis det er indskrevet og vedtaget politik, virker det underligt med overskriften “Forslag”.
Eller forholder det sig sådan, at det skal endeligt vedtages på årsmødet den 27. juni, 2015?

1 Synes om

Det er et forslag der er skrevet ind i det partiprogram der er vedtaget, så nej det er ikke officiel politik, men det er stort set det eneste der står om EU i partiprogrammet, kan godt se at det ikke er det samme som vedtaget politik, beklager misforståelsen.

1 Synes om

Tak for dit svar. Jeg er med på det nu!

1 Synes om

Kære Birgit

Som medlem af Alternativet får jeg løbende kampagnebreve fra kampagnesekretariatet.
Jeg vil gerne dele et uddrag af det kampagnebrev, som jeg har fået i dag, og som vedrører gårsdagens artikel, som du refererer til. Som det fremgår heraf, er du ikke den eneste, der har studset over noget i artiklen, men jeg synes Uffe får forklaret sig godt. Læs herunder fra kampagnebrevet:

…….Derfor var det også med stor forundring, at man vågnede op til en artikel i Politiken her til morgen, hvor Uffe i et interview eftersigende har givet udtryk for, at medlemmerne og baglandet i Alternativet ikke får nogen indflydelse på den politik vi i folketinget kommer til at føre såfremt vi vælges ind.

Det er selvfølgelig en stor misforståelse. En vinkling af et svar, der i travlheden er gået forbi Uffes skarpe blik under gennemlæsningen af artiklen inden tryk.

Alternativets politik bygger netop på inddragelsen af medlemmer, borgere og andre politikere blandt andet gennem vores politiske laboratorier - og det vil den blive ved med at være, også selv efter, at vi bliver stemt ind i folketinget.

Her i eftermiddags fangede jeg Uffe midt i hans frokostpause på en trappesten overfor vores hovedkvarter, hvor han udtrykte sin ærgerlighed over, at han sådan er blevet misforstået. Som han sagde: “Det strider jo imod hele ideen med Alternativet”.

(Herefter vedlagt en udtalelse fra Uffe Elbæk - vist nok fra facebook)

”I den ellers gode artikel i Politiken, som jeg lige har delt, var der en enkelt uklarhed. Det har jeg brug for lige at uddybe.
Jeg er enten blevet fejlciteret eller har udtrykt mig uklart, for naturligvis vil og skal medlemmerne have indflydelse. Det er jo sådan, vi laver al vores politik, og sådan vi har skabt hele vores partiprogram, og i det hele taget sådan Alternativet arbejder.
Det jeg udtalte mig om var, at folketingsgruppen ikke – som i andre partier- skal have clearet vores beslutninger i Hovedbestyrelsen. Vi træffer vores beslutninger ud fra vores værdier, politiske retning og partiprogram.”

Vh Inger

1 Synes om

Interessant, hvor skal det så “cleares”? Overhovedet ikke? Jeg håber i hvertfald (regner med) på en form for direkte demokrati.

1 Synes om

Det er bestemt et væsentligt spørgsmål du rejser. Thorning har jo sagt at EU ikke er til debat. Man kunne forestille sig at krigsdeltagelse heller ikke er. Det er ting man egentlig ikke gider at befolkningen forholder sig til, på samme måde som den undertrykte debat om kampfly, og TTIP, hvor sidstnævnte jo skulle hemmeligholdes, på opfordring af den fanske regering.

Noam Chomsky har nogle bud på fænomenet her Videoklip

1 Synes om

Hej Inger. Jeg er også medlem, og har fået nyhedsbrevet. Tak for dit referat. :smile:

1 Synes om

Jeg har idag bedet om en uddybning idet stor set HELE partiprogrammet er bygget op af ‘Forslag’:

"Kære Alternativ

Jeg ved godt at jeg er lidt sent ude, men det er først nu at jeg er blevet opmærksom på at der i partiprogrammet, mange steder står: “Forslag” ud for politikområder.
Betyder det at disse ‘forslag’ uden videre nu bliver vedtaget på førstkommende årsmøde, da der ikke er stillet forslag til forkastelse af disse forslag?
Det drejer sig om alle områder fra 2.2.1 og frem. "

1 Synes om

Hej igen
Apropos din henvendelse til Alternativet. Jeg fik nedenstående brev som medlem i går. Mon ikke også, du har fået det. Jeg sender det alligevel, da det måske kan have andres interesse at læse det. Jeg synes, det er meget informerende om beslutningsprocesser, og hvad der skal ske på årsmødet.
Vh Inger

"Om to uger skal vi alle mødes til årsmøde i Odense (den 27.juni). Debatten om vedtægtsændringer er allerede i gang på dialog.alternativet.dk, og vi håber meget at så mange flere af jer har lyst til at deltage i debatten.
På årsmødet skal vi også ratificere de politikker, der i det forgange år, har været diskuteret i politiske laboratorier og blevet endeligt vedtaget i Politisk Forum.

Politikkerne skal ikke diskuteres i detaljen ved årsmødet, da de allerede er blevet debatteret og behandlet af Politisk Forum. Årsmødet skal derimod forkaste eller godkende hele politikområder. Hvis en politik forkastes af Årsmødet, skal det endnu engang tages til behandling i Politisk Forum (Se en beskrivelse af vores proces for udvikling og vedtagelse af politik nedenfor.).

Hovedbestyrelsen fortolker vedtægterne om ratifcering, at der skal stilles forslag om forkastning af en politik på samme vilkår som andre forslag til årsmødet. Det vil sige, at minimum 3 medlemmer skal være medstillere på et forslag. Hvis der ikke stilles forslag om forkastning vil politikkerne blive betragtet som godkendt.

Der indkommet et forslag til behandling ved årsmødet om ændring af netop passagen om ratificering af politikker i vedtægterne. Så vi vil opfordre dig til at gå ind på dialog.alternativet.dk og giv din mening til kende om dette ændringsforslag og alle de andre forslag til vedtægtsændringer.

Vi har ikke modtaget forslag om forkastelse af nogle af politikkerne, men da vedtægterne ikke er helt klare på proceduren, har hovedbestyrelsen besluttet, at der skal være mulighed for at stille et sådan forslag ved selve årsmødet.
(Bemærk at forslaget stadig skal stilles af minimum 3 medlemmer)

Derfor vedsender vi i denne mail de tre politikker, der i årets løb er skrevet ind i partiprogrammet.
•Helbred og helhed - Alternativets sundhedspolitik
•Et mere fleksibelt og rummeligt arbejdsmarked- 30 timers arbejdsuge

Det du nu skal forholde dig til, er hvorvidt du kan bakke op om politikkerne og godkende dem. Eller om du mener de skal behandles igen i Politisk Forum, og derved stemme imod en godkendelse.

Mange hilsner
Hovedbestyrelsen

En lille fortælling omkring, hvordan vi i Alternativet udvikler politik:

I Alternativet mener vi ikke at vi selv har alle svarene, derfor starter Alternativets politikudvikling altid med nysgerrighed.

Det betyder at vi starter med at stille et spørgsmål, som vi gerne vil blive klogere på.
Det kan f.eks. være “Hvad er de vigtigste udfordringer ift. fremtidens arbejdsliv?” “Hvordan skal vi have en bæredygtig omstilling?”

Når vi har et godt spørgsmål begynder vi at undersøge det fra så mange forskellige vinkler som muligt.
Det gør vi i en proces vi kalder De Politiske Laboratorier.
De Politiske Laboratorier kan se ud på mange forskellige måder - nogle gange er det workshops, nogle gange er det samtalemiddag, nogle gange arbejdsgrupper eller måske foregår det online.

Når et emne er blevet tilstrækkeligt udforsket, resulterer det nogle gange i et forslag til Alternativets Politik.
Det kan f.eks. være et forslag om at Alternativet skal arbejde for at sætte arbejdstiden ned til 30 timer, eller at vi skal arbejde for at der bliver oprettet en 2 årig iværksætterydelse.

Da vi mener at alle skal have mulighed for at være med til at udvikle politikken stiller vi ikke krav til hvem der arrangerer eller deltager i politiske laboratorier.
Til gengæld stiller vi store krav til de forslag der kommer ud, hvis de skal blive en del af Alternativets Politik. Vi stiller blandt andet krav om at forslagene skal være grundigt researchet, at de skal være debatteret af en bred kreds af mennesker, samt at man kan finde ti medlemmer af partiet, som vil støtte forslaget.

Når et forslag er færdigudviklet. Har udviklerne mulighed for at sende det til behandling i Alternativets Politiske Forum.
Det Politiske Forum består af repræsentanter fra de lokale afdelinger af Alternativet, samt vores hovedbestyrelsen og politiske spidskandidater.
Sammen debatterer og behandler De Politiske Forum indkomne forslag og hvis de vedtager et forslag er det derefter officiel Politik for Alternativet.

For at sikre medlemmernes opbakning til vores politik har vi hvert år på vores årsmøde den vedtagne politik på dagsordenen. Her kan medlemmerne vælge at forkaste politikken, hvis de mener at den strider imod Alternativets visioner og værdier.

Når vi arbejder på den måde i Alternativet er det både fordi vi tror på at det er tvingende nødvendigt for vores demokrati at vi får starten samtalen mellem dem der vedtager landets love og dem der skal leve med konsekvenserne og fordi vi tror på at vores politiske forslag bliver langt bedre når det er blevet set og kvalificeret fra mange forskellige vinkler. Det kalder vi flere ved mere."

1 Synes om

Lige en afklaring i forhold til at der er tale om “Forslag”:

Når punkterne hedder “Forslag” i partiprogrammet, er det fordi der er tale om Alternativets forslag til, hvilken politik der skal føres. Det har altså ikke noget at gøre med at de ikke er vedtaget/godkendt/ratificeret.

At alle formuleringer samtidigt internt har en periode hvor de er “forslag” til hvad der skal stå i programmet, er en anden sag. Punktet om EU er partiets vedtagne politik.