Mærkesager & cases

Kære alle!

Denne tråd er til jeres fantastiske idéer i forhold til mærkesager og cases. Vi opfordrer til, at I udvikler/kommenterer hinandens idéer, men i en god tone. Formålet er altså ikke at skyde hinandens idéer ned. Det her handler om at få så mange mærkesager og cases på bordet. Nedenfor har I et par eksempler på cases. Forestil jer, at I står i en valgkamp, og en vælger eller anden politiker spørger, hvordan jeres politik skal kunne lade sig gøre. Her kan cases være en kærkommen reference til at vise, at det kan lade sig gøre. Og det kan lige så godt være cases fra andre lande. Her et par bud fra Rødovre og Ringkøbing-Skjern:

Borgerne i Rødovre får direkte adgang til byrådet

Lærere får indflydelse på skoleboost i Ringkøbing-Skjern

Vi vil også meget gerne have mærkesager fra jer. Tiltag, I tænker kan bredes ud i flere af/alle landets kommuner. Det er ikke et krav, at mærkesagerne understøttes af cases her, men hvis I ved, at der er nogen et eller andet sted i verden, der har succes med den mærkesag, I foreslår, skal I endelig ikke holde jer tilbage med at nævne det eller vedlægge et link eller andet.

Fyr den af. Hold jer ikke tilbage.

1 Synes om

Decentralisering kunne blive et nøgleord for Alternativet i kommunalt regi.

Her tænker jeg på, at vi kan indrette vores land bedre, så ikke alt foregår i nogle få byer og nogle områder bliver til udkantsdanmark. Forskellige områder kunne brande sig på at være hovedstad for et bestemt fagområde, ligesom Silicon Valley.

Esbjerg er et godt eksempel på en by, der har været indbegrebet af fiskeri, men hvor det erhverv er forsvundet og efterlod hele byen i identitetskrise. Nu er Esbjerg ved at blive Danmarks energihovedstad med en masse offshore-aktiviteter. Regeringens udflyttelse af arbejdspladser har også bakket op om dette.

Hvorfor ikke lave en strategi, hvor forskellige områder i Danmark brander sig på at være hovedstad for forskellige fagområder - områder som er fremtidssikrede og en del af den grønne omstilling. Det skal være naturligt i forhold til den infrastruktur der i forvejen er i byen/området.

Man kunne fx udpege hovestæder for energi, transport, fødevarer og landbrug, byggeri, genbrug, mmm.

I den branding kunne så ligge, at det er “stedet man skal være”, hvis man vil arbejde eller forske i det område. Der skulle så være offentlige arbejdspladser, virksomheder og uddannelsesinstitutioner i byen, som kunne bruge hinanden til at udvikle både fagområdet og lokalområdet.

En struktureret decentralisering af fagområder fordelt på hele landet ville kunne løse flere problemer:

 • udvikling af yderområder
 • bosættelse i uddøende byer og landsbyer
 • mindre pendleri til og fra Hovedstadsområdet
 • bedre fordeling af boligpriser rundt om i landet
 • grobund for iværksætteri og støtte-virksomheder, fx kommunikationsbureauer, restauranter, frisører, mekanikere, …
2 Synes om

Victory Gardens burde komme tilbage som en del af klimakampen.

Kommunerne kunne med fordel fungere som katalysator til at få folk til i højere grad at dyrke deres egne grøntsager, samt at udnytte og gemme frugt fra haven.

Fødevareproduktion er meget klimabelastende og har meget unødig udledning i processen. Man skal ikke undervurdere co2-besparelsen ved en hjemmedyrket gulerod!

Undervisning i at dyrke en køkkenhave og uddeling af frø, kunne være en del af indsatsen - evt rettet mod skolebørn.
Der er både sociale, økonomiske og miljømæssige gevinster ved at få folk til at dyrke deres egen mad.

2 Synes om

Jeg har sendt dette på mail til kv17@alternativet, for helt ærligt. Jeg har meget svært ved at bruge dialog. Jeg synes, den er rodet og uoverskuelig, og værst af alt: jeg har en fornemmelse af, at debatterne ikke bliver læst af hverken sekretariatet eller ordførerne på området. Hvis jeg skal deltage i debatter, vil jeg gerne se, at “der sker noget” - at den tid, jeg bruger, bliver taget alvorligt.

Jeg synes oplægget til de 13 punkter, som er vedhæftet, meget godt illustrerer, hvad jeg mener, og jeg spørger: Har skribenterne konsulteret dialog for at blive inspireret til oplægget. Har de undersøgt, hvilke emner, og hvilke forskellige holdninger, der kan udledes af debatterne?
Ligeledes undrer jeg mig over, at partiprogrammet med visioner og mærkesager ikke er brugt i højere grad. Jeg læser flere “mærkesager” i oplægget som konkrete forslag? Hvordan føres visionerne og mærkesagerne fra partiprogrammet ud på kommunalt plan? Det kunne da være udgangsspørgsmålet!
Jeg ved så godt, at flere områder stadig ikke er udfoldet. Hvilket denne gruppe vel kan bidrage til i kombination med diverse POLA’er.
Så tak for muligheden!
Jeg er meget interesseret i styringen af kommunerne. Der er en lang tråd om dette på dialog med mange kloge indlæg. Der er virkelig alternativister, der har viden og erfaring på dette område. Et fagligt laboratorium om kommunalfuldmagten, kommunernes økonomiske råderum og udligningsordninger er ønskelig. Simpelthen for at sammenligne, det Å ønsker med det eksisterende og kvalificere debatten på alle andre områder.

UBI er et andet af mine interesseområder. Jeg deltager i den nordiske konference d.22. Og 23. September. Se www.basisindkomst.dk. Det ville være skønt, hvis vi sammen kunne udforme rammer for eksperimenter i kommunerne. Jeg glæder mig til at høre om Aarhus eksperimentet. Og Kalundborg, som jeg ikke kender endnu.

Derudover er arbejdsmarkedet mit vidensområde: job, uddannelse og erhverv (herunder iværksætteri). Jeg bidrager meget gerne til “beskæftigelsespolitiken”, som jeg meget gerne vil give en helt anden overskrift. Begrebet “beskæftigelse” er et objektgørende begreb, som altid har fået mig til at tænke på peddigrør! Jeg deltog i sin tid i dagpengedebatten på dialog og sammenlignet med det, der er skrevet i oplægget om beskæftigelsessystemet, kan jeg se, at det er vitalt, at vi skiller socialpolitik og det, der kaldes beskæftigelsespolitik ad. Jeg mener, vi skal tage udgangspunkt i Den Danske Model med den lette adgang til hyring og fyring og dagpengesystemet (kontanthjælpsystemet) som tryghedsgarantien. Hvordan vil det se ud med UBI, og Hvilken hjælp ønsker Å, at folk, der er blevet fyret, skal have? Om nogen? Herunder voksenuddannelsessystemet og iværksætterudvikling.

Til slut vil jeg sige, at jeg ikke håber, dette fremstår som et surt opstød, men som det positive indspark, der forhåbentlig også kan rette op på nogle uhensigtsmæssigheder, jeg ved, andre også ser.

Bedste hilsner, Christa If Jensen,
Medlem af kommunebestyrelsen, Rudersdal. Medlem af POLA- teamet, der vidst er dødt. O.a.

3 Synes om

Undskyld, jeg brugte ordet “rodet”, jeg burde ha ’ skrevet " kompleks". :sun_with_face:

4 Synes om

Hej Christa. Tak for indspark.

Angående faglige laboratorier - jeg er helt enig. Har du lyst til at stå for et eller flere? Eller måske lave en kort video til alle, som forklarer nogle af de vigtigste emner? Du må gerne lige linke til den relevante Dialog-tråd angående styring - har vist aldrig set den.

Angående politikkatalog - så er det netop udfoldelsen som skal ske i løbet af de næste to-tre måneder.

Du er også meget velkommen til at skrive konkrete forslag til mærkesager her i KV17-blokken på Dialog. Der kommer snarest en debat om det.

Kh

Nis

Hej Nis!
Jeg kan ikke finde dig på AllEOs!
Tråden, jeg taler om, hedder: Den offentlige sektors effektivitet og kvalitet under Politikudvikling … Finans … Skat (ikke helt sikker på overskriften) Den er startet august 15 og sidste indlæg er marts 16. Ifølge Arne Thomsen, der startede tråden, ville Josephine tege fat i dette i starten af 2016.

Hej Nis!
Jeg blev lidt forvirret, da du optræder som “medlem” på din mail og på dialog - og alligevel ikke optræder i AlleOs.
Men pyt, nu ved jeg, hvem du er.
Jeg vil gerne tage initiativ til landsdækkende FALA om “styringen af den offentlige sektor”. Måske skal det hedde noget andet. På dialog hedder tråden “effektivitet og kvalitet i d.o.s.” Under poltikudvikling - finans/økonomi/skat).

Måske skal fokus nu vi nærmer os kommunalvalget være noget med, hvem varetager hvilke opgaver, hvordan. Herunder også det kommunale råderum, altså hvad er mulighederne i dag? Og hvor ser forskere og fagpersoner mulighederne for eksperimenter. dernæst, Pola’er: Hvor ser Å dem? Og hvordan kan rammerne være?
Personligt synes jeg også, det ville være enormt spændende at tegne forskellige mulige scenarier for UBI på beskæftigelsesområdet, som Å anbefaler. Nogle økonomiske modeller for udvalgte kommuner kunne være yderst interessant.men det kræver selvfølgelig input fra forskere og fagfolk om folks reaktioner, så det kunne lægges ind i regneark.

Et andet område er konflikten mellem arbejdsliv og familieliv. Hvordan ville forældre handle, hvis det blev gratis/ billigere at have sine børn i daginstitution i 6 timer om dagen, hvorimod de skulle betale fuld pris/ højere takst for den 7. Og efterfølgende time? Ville mange forhandle nedsat arbejdstid?
Nu løber IPad tør for strøm. Men jeg har vidst også sagt nok. Er du til masterclass i morgen?

Venlig hilsen, Christa If Jensen

En ting som medlemmer af en kommunalbestyrelse kunne gøre ville være at ændre en kultur mod at øge tilliden til kommunale fagfolk.
Kommunalpolitikere kan ikke vide alt, og derfor bør de som udgangspunkt stole på administrationens vurdering. Når der går politiske interesser i en sag, kan det ske at de politiske beslutninger kommer på kant med loven.

Jeg oplever også, at kommunalpolitikere savner forståelse for, hvor mange mandetimer deres ønsker kræver. Det er meget uheldigt, hvis politikerne trækker hænder væk fra borgerrettede opgaver. Og i en kommune prioriterer man henvendelser fra politikere højest - også selvom deres ønsker er hul i hovedet set fra et fagligt synspunkt eller på kant med loven.

Så der er også plads til forbedring i kulturen på det kommunalpolitiske område.

I øvrigt er kommunerne blevet så store, at kommunalpolitikere bliver lagt ned af dagsordenpunkter, der skal læses, diskuteres og tages stilling til. Måske kunne Alternativet gøre det smartere og via en fælles indsats aflaste de valgte?

1 Synes om

Mandag den 26. september holdt Storkreds Fyn det første KV17-inspirationsmøde i Odense med 15 deltagere. De fleste fynske lokalforeninger var repræsenteret. Sebastian Andreasen fra LS var facilitator på mødet.
Aftenen var præget af gode debatter og godt humør, og Inspirationskatalogets 13 områder blev kommenteret og eksemplificeret med stor entusiasme. Emnerne blev samlet, således at hver gruppe på skift behandlede 2-3 emner.
Hermed et forsøg på udredning af inspirationskatalogets 13 overskrifter. Afslutningsvis var der to grupper, der arbejdede med hhv. visioner og handlinger.

• Socialpolitik
o Mere tillid mindre kontrol og dermed mere tid til borgerne
o Basisløn
o Kun én sagsbehandler pr. borger
o Inklusion af handicappede på arbejdsmarkedet
o Uddannelsesmuligheder til voksne handicappede
• Sundhedspolitik
o Bedre samarbejde mellem psykiatrien (distrikt) og sygehuse, så hyppige genindlæggelser forhindres
o Gratis psykologhjælp – specielt til unge
o Flere forsøg med alternativ behandling og alternativ ”medicin”/kosttilskud
• Beskæftigelsespolitik
o Mere tillid mindre kontrol. Mindre stressende arbejdsmiljø giver færre sygedage. Eksempel fra Odense: Et plejehjem, hvor en udvidelse af arbejdspauser betød en reducering af sygefraværet til under 1 dag pr. medarbejder pr. år.
o Frikommunestatus på jobaktivering
o Frikommuneforsøg med kontanthjælp uden modkrav, dvs. at man kan arbejde ekstra uden at blive trukket i kontanthjælpen. Der skal selvfølgelig udarbejdes beløbsgrænser herfor m.m.
o Stille jord til rådighed (bønder, kommune) til opdyrkning.
o Bedre inklusionsmuligheder på jobmarkedet. Aflastende jobfunktioner. Nyttejob.
o Iværksætteri som en del af integrationsindsatsen
o Flere erhvervsenklaver / erhvervskuvøser med nem og gratis tilgang
• Bylivspolitik
o Rene og giftfrie grønne områder
o Udbredelse af byhaver, fælleshaver (Rubra) til alle bydele.
o Bevarelse af starthjælp til foreninger og et økonomisk incitament for at inkludere svage borgere. Nemmere tilgang til det kommunale system for civilsamfundet.
o Flere cykelstier
o Bilerne ud af bymidten. Bycykler ved gratis P-plads i byens periferi
o Elektrificering af busser og biler
o Relevante studiejobs
o Boliggaranti for studerende
o Et aktivt Studenterhus med billige økologiske vegetarretter
• Børnehaver og daginstitutioner
o Mere tillid mindre kontrol. Frigør tid til mere kvalitetstid med børnene
o Bedre normering
o Bedre involvering af børnene i hverdagens gøremål
o Økologiske måltider. Lavet i institutionens eget køkken sammen med børnene. Mere frugt og grønt og mindre / ingen kød.
o Flere naturbørnehaver / Leg i naturen.
o Opprioriter ægte inklusion, hvor ressourcer og uddannet personale kan arbejde med børn med størst behov
• Folkeskolen
o Mere tillid mindre kontrol. Frigive lærerressourcer til det egentlige arbejde: Undervisning og udviklende samvær med børnene
o Væk med kontroltyranniet og bureaukratiet
o Højere grad af efteruddannelse af lærerne
o Lærernes tvungne forberedelsestid skal fjernes / revurderes
o Flere kreative fag på skoleskemaet / Mere leg, bevægelse og kreativitet
o Tættere samarbejde med fritids- og sportsklubber
o Flere forskellige læringsformer
o Opprioriter ægte inklusion. Ressourcer og uddannet personale skal følge børn med funktionsnedsættelse
o Selvforståelse, selvudvikling og værdier på skemaet
o Differentieret undervisning i folkeskolen, evt. med mulighed for selvbestemmelse for elever mhp. valg af niveau
o Sundere elevboder / kantiner med økologisk frugt / grønt / måltider (overvejende vegetarisk)
o Medborgerskab på skoleskemaet
• Integrations- og flygtningepolitik
o Fordeling af / bosættelse af nye medborgere i hele byen. Ikke i isolerede områder
o Flygtninge i foreningslivet
o Selvforsynende flygtningelandsbyer
o Kontaktpersoner og besøgsvenner
o Bevarelse af modtageklasser i skolerne
o Bedre udredelse af den enkelte flygtning mht. uddannelse, kompetencer, sociale forhold, sundhed etc.
o Bedre fordeling på skoler og institutioner
o Ældre / flygtninge-interaktion (økonomisk/socialt incitament for pensionister)
o Uddannelse af flygtninge i socialt arbejde
o Frivilligt socialt arbejde som en del af integrationskontrakten
o Flere multikulturelle events og fritidstilbud
o Kommunale jobtræningstilbud til nye medborgere
o Mentorordning
• Iværksætteri og Erhvervspolitik
o Afbureaukratisering
o Fremme socialøkonomiske opstartsmiljøer
o Undervisning i innovation og iværksætteri i folkeskolen, på ungdomsuddannelser, på videregående uddannelser
o Nemmere adgang til kommunal opstartsstøtte og rådgivning
o Udnyttelse af flygtninge/indvandreres kompetencer. Iværksætterhjælp eller målrettet jobanbringelse
o Andelstanken: Andelskredit, jobaktivering, kursusvirksomhed, håndværk
• Miljøpolitik: Bæredygtig omstilling
o Fyn skal markedsføres som Den grønne ø / Det store Samsø
o Fælles grøn energi på hele Fyn / Vedvarende energi
o Affaldssortering i stedet for afbrænding / Klog affaldshåndtering
o Arbejde henimod 100% økologisk dyrkning – både i private haver, i parker, i landbruget og på garnerier – på hele Fyn
o CO2-fri transport
o Økologiske måltider fremstillet af flest muligt lokale varer i alle kommunale institutioner
o Nye skovområder og vild natur – den fynske urskov – fremme biodiversiteten
o Bæredygtighed i forbindelse med nyt byggeri og renovering af ældre byggeri. Fokus på cirkulær økonomi
o Kommunale genbrugsmarkeder
• Natur og Landbrugspolitik
o 100% økologi på hele Fyn
o Andelstanken: Skovbrug, landbrug, permakultur, jobaktivering, kursusvirksomhed m.m.
o Bæredygtigt landbrug og bæredygtig skovdrift
o Fokus på lokale, økologiske råvarer. Skal prioriteres i alle offentlige institutioner.
o Kommunal indkøbspolitik, der fremmer andelstanken
o Byhaver og bybier
• Politik for land og by
o Bæredygtig grøn infrastruktur. Bedre sammenbinding af mobiliteten mellem by og landdistrikter
o Forbedret offentlig transport (CO2-fri) og flere cykelstier
o Fremme biodiversiteten / den vilde natur
o Fordeling af uddannelsesinstitutioner på hele Fyn
• Fritids- og kulturpolitik
o Let tilgængelig liste over alle foreninger i kommunen. Fx for at kunne finde den rigtige klub / forening til kommunens nye borgere, asylansøgere, kontanthjælpsmodtagere, studerende → integration,
o Kulturaktiviteter i byernes tomme bygninger
o Åbne scener i byens parker til amatørkor og –orkestre.
o ”Kulturiet”, kulturspecialiseret iværksætteri
o Et bredt og generelt kulturfag i folkeskolen
o Samarbejde mellem folkeskolen og kulturorganisationer

• Ny politisk kultur
o Tillid frem for kontrol
o Spørgsmål fra borgerne til byrådet
o Et vist antal underskrifter fra borgere, skal kunne kræve behandling af sager for byrådet (%-del af den stemmeberettigede befolkning)
o Mindre topstyring, uddelegering af ansvar
o Tillid til fagpersoner og lydhørhed over for offentligt ansatte
o Større gennemsigtighed i kommunen
o Borgerinddragelse
o Bolden frem for spilleren i byrådspolitik
• Vision
o Tillid frem for kontrol
o Fleksible arbejdsvilkår
o 100% økologisk / bæredygtigt indkøb i kommunalt regi
o Selvforsyning på energiområdet
o Bæredygtig infrastruktur
o Affald - genvinding og genbrug
o CO2-negativt Fyn via skovrejsning, vedvarende energi, nedbringelse af energiforbrug i kommunal drift
o Tværkommunalt samarbejde – ikke indbyrdes kamp om borgerne og opgaverne
• Handling
o Økologi / landbrug: Interessemøder (praksis og indtjeningsmæssigt)
o Skolehaver (økologi). Alle børn skal lære processen fra jord til bord. I samarbejde med fagfolk.
o Vidensdeling af alternative løsninger
o Arrangere møder med succeshistorier inden for bæredygtige virksomheder

Tirsdag d. 11/10 2016 blev der afholdt Åmærkesags-møde i Kolding for Sydjyllands storkreds. Vores emner var Iværksætteri og erhverv, Kultur og fritid, Miljø

Iværksætteri og erhverv

 • Kommunal inkubator
  • Kommunen investerer i lokale iværksættere
 • Mentorordninger
 • Støtte (økonomisk og vejledning) til grøn omstilling
  • Vejledning til implementering
 • Støtte til erhvervsudflytning til landområder (Eksisterende bygninger)
  • Brug tomme bygninger på landet, mod at få kommunal støtte, også til nye ansatte
  • Tilbyde tomme bygninger til flygtninge
   • Til grønt landbrug mm.
  • Billigt køb/leje af tomme bygninger på landet
 • Kommunale mikrolån
 • Gennemgående fokus på iværksætteri for 0-18 årige
 • Råd og sparring på erhvervsskoler, handelsskoler og gymnasier
 • Generel oplysning/information om betydningen af iværksætteri for at (ord jeg ikke kunne læse) af gamle arbejdspladser

Miljø

 • Mere genbrug – mindre ”smid-ud-kultur”
 • Ren jord / ren luft
 • Grønnere nærområder – mere uberørt natur
 • Naturlegepladser for børn og voksne
 • Undgår madspil fra supermarkeder ved at tvinges til at donere maden til velgørenhed
  • Evt. fødevarebanken
 • CO2-udslip formindskes
 • Ingen afgifter på ”grønne” biler
 • Kommunale institutioner bliver ”flagskibe” i affaldssortering
  • Der kræves mere information, og børn skal lære om sortering, fødevare-holdbarhed mm. fra forholdsvis tidlig alder
 • Foreninger motiveres til at være og agere miljøbevidste
 • El-skraldebiler
 • El-dreven kommune
 • Vind, solfangere over alt
  • Solfangere på kommunale tage, facader mm.
  • Mini-vindmøller
 • Offentlige krydderurte-haver
 • Ændre offentlig mening fra kremering til begravelse
  • Miljø-belastning, kan det optimeres?

Kultur og fritid

 • Mulighed for personligheds-udviklende kurser
 • Enkel/overskuelig administration
 • Et rum som kan bruges til fælles aktiviteter
 • Grafitti/kunst på offentlige mure osv.
 • Skoler og institutioner har mulighed og ressurser til at åbne ”den verden” for børn og unge
 • Ungdomshus (Råværket i Kolding)
  • Kreativt værksted
  • Initiativer
 • Viden om vores historie styrkes
 • ”Skulptur-by Give”
 • Førerløse busser som kan hente folk i land-distrikter
 • Hvordan skal vi organisere foreningslivet i fremtiden
  • Hvad kan JEG bidrage med => værdi

Vision

 • El-drevet kommune (vindmøller, solceller)
 • Vidensdeling, ligeværdigt samarbejde mellem det offentlige og borgerne
  • Ny politisk kultur
 • Øget medmenneskelighed
 • Fokus på autencitet, samt omsorg og empati over for sig selv og andre

Handling

 • Samle affald
 • Bedre affaldssortering
 • Ideer til nabohjælp
  • Handle for hinanden
  • Fællesindkøb
  • Hjælp med husdyr
 • Flere midler til forebyggelse
  • Psykolog
  • Misbrug
  • (Herning-modellen)

Mærkesag: indlicitering til lokalsamfund i stedet for udlicitering til private firmaer. Jeg forestiller mig eksperimenter med “indlicitering”, hvor lokalsamfund tager ansvaret for en “fælled”, der er defineret i et samarbejde med kommune og andre parter - det kan være alt fra affaldshåndtering, spildevand, madproduktion, naturpleje, ældreomsorg eller hvad der ligger lokalsamfundet på sinde. Arbejdet med at håndtere en sådan fælled kan både skabe fællesskab og økonomi - samt måske lokalsamfunds-arbejdspladser. En case kunne være energiforsyningen på Samsø - et lokalsamfund besluttede en plan i samarbejde med kommunen og eksterne partnere. Resultatet kender vi. En beboerforening i Sønderbro i Horsens kom også et langt stykke ved at formulere et fælles mål om sundhed for alle på Sønderbro.

Fra KV17 mærkesagsmøde den 15. oktober 2016 i Vordingborg
KV17 mærkesagsmøde den 15. oktober 2016.pdf (155.9 KB)

KV17 mærkesagsmøde den 15. oktober 2016.docx (217.1 KB)

sundhedspolitik
• Patienter skal have mulighed for at få ordineret alternativ behandling – som i tyskland (landspolitik ?)
• Der skal gøres en indsats for at gøre det aktraktivt for læger at flytte til mindre byer.
• Cykeltaxi til alle omsogscentre og herunder opprioritering af cykelstier
• Fokus på helbredelse gennem natur og bevægelse
• Fri- canabis olie (landspolitik ?)
2

Bylivspolitik
• Miljørigtige byer
• Ren by
• Bycykler
• Delebiler
• Byhaver
• Grow your City/village
3

Land og by
• Offentlig transport
• Små skoler (se på den finske model og opsøg erfaring fra denne)
• Cykelstier med lys og sikkerheds foranstaltninger
• Mennesket i ventrum
• Renoveringer og istanstansætteler
• Ansæt kontanthjælpsmodtagere til at lave ovenstående
• Billigere udbygningsposter ???
• Infrastruktur i centrum
4

Fritid og kultur
• Børn af kontanthjælpsmodtager og flygtningebørn skal have mulighed for at deltage gratis i fritidsaktiviteter (idræt, musikskoler…)
• Natur og mennesker i centrum ved at inddrage lokale områders seværdigheder i fritidsaktiviteter.
5

Ny politisk kultur
• Borgermøder/borgerdreven politik
• Åbenhed og gennemsigtighed
• Direkte demokrati ved afstemninger på nettet (Schweicisk model)
• Bil/bus afhentningsordninger af ældre og andre der ikke selv har mulighed for at komme rund til diverse politiske aktiviteter.
• Dialog i centrum
6

Folkeskolen
• Tid til fordybelse og pause med plads til udvikling
• Fokus på kreative fag
• Plads til udvikling og nye elever
• Bevar små skoler, det koster ikke mere – Bårseskole
• Inddragelse af lokale kræfter i undervisningen
• Mindre faglige og mere personlig dannelse
• Vi skal anerkende folkeskolens medansvar for dannelsen af personligheden hos den enkelte elev. I hjemmet er det individet der dannes i skolen er det socialiseringen der dannes.
• Kontakt til finland for erfaring og læring
7

Børnehaver og institutioner
• Mere fokus på personlig dannelse og medmenneskelighed
• Nærhed og nærværs
• Bedre nominering af børnehaver
• Bevar dagplejen som alternativ
• Haver i alle dagtilbud, så børnene kan lære at dyrke grønsager og opleve glæden ved at skabe.
8

Integrations og flygtninge

Kommune → Virksomheder → Frivillinge → Bevægelsesfrihed
• Lytte til flygtningene og deres historier
• Opsamle deres erfaringer
• Reel jobformidling fra dag 1
• Mennesket i centrum
9

Natur og landbrug/Miljø og bæredygtig omstilling
• Traditionel konventionel landbrug og økologiske bæredygtige landbrug er ikke modstandere, vi skal finde ud af hvordan vi skaber samspil og tillid via dialog.
• Ny økologisk miljø model i processen, socioøkonomi/bæredygtig økonomi.
• Ny andelsbevægelse med muligheder for støtte til omstilling
• Støtte til trængte landmænd og fiskere ved omlægning til økologi og bæredygtighed
• Plastik/skrald/madspild fokus på genbrug
• Vidensdeling af succeser også globalt, sælge viden
• Opstilling af bioanlæg i samarbejde med kommunen, hvor skraldebilen henter kompost, eller via frivillige ”grow your city/village aktiviteter med en dag for frivillige.
• Indførelse af vores regnemodel hvor alt skal opgøres i: Økonomisk- social og mijø bæredygtighed
• Udvikling af konceptet: ”Grow your city” … ”Dyrk din landsby/By”
10

Beskræftigelse
• Meningsfyldt aktivering => der arbejdes for kontant hjælp i det antal timer som understøtter en reel timeløn j.fr. aktuel overenskomst.
• Timer i aktivering tæller i forhold til arbejdsløshedsunderstøttelse
• Jobcentre omlægges til at være medarbejderpuljer, hvor virksomhederne kan henvende sig for arbejdskraft.
• Der stilles krav til lokale virksomheder om at tage ansvar for sikring af uddannelse af efterspurgte kompetencer i den enkelte kommune i samarbejde med jobcenter (medarbejderpulje centre).
• Inverstingsfond til uddannelse
• Krav til jobcentre om reel jobformidling til de mennesker der har brug for hjælp og støtte i jobsøgningen dvs. reel formidling af kontakt mellem arbejdstager og virksomheder i lokalområdet.
11

Iværksætteri
• Det skal være muligt at behold sit CVR nummer også selvom man bliver arbejdsløs. Reglerne skal gøres mere fleksible i forhold til den enkeltes arbejdssituation, i stedet for det er enten eller.
• Genanvendelse af virksomhedernes restprodukter
• Kalundborg
• Gukdbjergsund
• Synliggørelse af samarbejdet mellem kommuner og virksomheder til understøttelse af mindre virksomheder.
• Vordingborg
• Fokus på infrastruktur og pendlere i kommunen
12

Social politik
• Droppe kontrol og mistænkeliggørelse af udsatte borgere
• Mindske statistik/kontrol tid hos sagsbehandlere
• Sikre væresteder for de socialt udsatte og acceptere at der findes mennesker som ikke passer ind i det samfund vi har skabt.
• Fokus på psykisk syge, med mere videndeling og erfaringsopsamling på tværs af kommunegrænser.
13

Kommune vision

Borger Inddragelse - > Borgerbelutninger → Borger engagement → Kommunalt ejerskab → Politisk dannelser - Borgermandat
14

Kommunale handlinger
• Inviter til tværpolitisk samtaleforum, med de andre partier i kommunen – de lokale partiforeninger
• Få lavet visitkort og navnkort der tages på ved relevante lejligheder
• Deltag i lokale arrangementer og tal med borgerne i kommunen
• Kaffemøder med
• Relevante aktører i kommunen for at høre deres meninger
• Streaming af lokale møder
• Forslag til streaming af kommunale forhandlingsmøder i kommunalbestyrelsen
• Geografisk flytning af møder i kommune, så alle får chancen for at deltage.
15

Brainstorm ved Kommunalvalgsmødet i Ejby.docx (16.7 KB)

Her er referatet fra mødet i Esbjerg

Vi startede med en snak om hvordan vi gerne ville have byen til at se ud om 20 år.

Esbjerg 2036
Stedet hvor de unge kommer tilbage til.
Forgangs Kommune for skolevæsenet.
Mange tilbud ,men ikke de samme som dem de andre store byer her.
En bæredygtig energimetropol.
En familievenlig by.
Jyllands største by.
ingen gettoer , men meget diversitet.
El busser til Billund

Der efter to vi en snak om 3 emner vi gerne ville gå i gang med med det samme.

Miljø og bæredygtig omstilling i 2017
el drevet/vedvarende energi-Kommune.
el jernbane.
Tesla til kommunens biler.
En cirkulærevirksomheds klynge med industri symbiose.
Vi skal ikke bruge vores drikkevand til toilet og bilvask.

Folkeskolen i 2017.
Fri kost til alle elever.
Indeklima overholder arbejdsmiljølovgivning.
en venlig folkeskolen.
Vi skal starte i børnehaverne eller endnu tidligere i forhold til at lære om grøn energi, miljø og tillid
Vi skal fastholde de bedste lærer som klassens leder og give fagpersoner ansvaret for opgaven.
Køns og identitetsundervisning.

Kultur og fritid i 2017.
Street race baner til elbiler og tilknyttet det område hvor de unge kan arbejde med robotter og eldrevne ting i samarbejde med virksomheder. En slags ingeniør kolonihave
En kitesurfe og kabelbane.
Mere liv i mit byen.

Her er i stikordsform teksten, som var skrevet ned på A3-papir fra vores mærkesagsmøde den 12. december i Dronningeværelset på Det Gamle Rådhus i Varde.
Hver enkelt deltager har mulighed for at tilføje og ændre i teksten, så det gøres endnu mere forståeligt til det videre forløb. Der kan sagtens være enkelte steder, hvor jeg ikke helt har kunnet tyde, hvad der stod - så kom endelig med jeres input.

Integration og flygtninge
• Kommunikation
• Gensidigt forpligtende:
• Flygtning -Lokale:
-Virksomheder
-Foreninger
-Enkelte borgere
• Anerkendelse af kulturforskelle
• Motivation
• Job
• Netværksfamilier
• ”Lær dansk” - 2 eller 3 gange undervisning i ugen (skal op på 5 gange)

Folkeskolen
• Udgangspunkt i det hele menneske.
• Niveauopdelt undervisning
• Mindre klasser (12 – 18)
• Nærvær (Elever-elever, lærere-elever, lærere-lærere)
• Anerkendende tilgang
• Vurdering af undervisningsmetode og læringsvilkår for den enkelte elev

Børnekultur og daginstitutioner
• Udgangspunkt i det hele menneske
• Rummelighed til udvikling af personlige kompetencer (herunder de sociale)
• Nærvær
• Anerkendende tilgang

Ny politisk kultur
• Plads til forskellighed
• Flere helhedsbetragtninger – mindre fokus på økonomi
• Forbud mod reklamer
• Fokus på menneskers behov
• Ærlighed
• Tillid
• Invitér de andre partier til samarbejde (møder)
• Forbud mod religion
• Forbud mod ???

Iværksætteri og erhverv
• Opret rugekasser
• Arrangere iværksættermesse årligt med trækplaster
• Netværksdannelse!
• Workshop i erhvervsskoler og gymnasier for at få de ældste elever gjort parat omkring iværksætteri

Beskæftigelsespolitik
• Arbejdsløse -og jobsøgende café
• Giv frie muligheder til jobcentre
• Øget flygtningeindsats
• Øget fokus på turisme og natur
• Støtteindsats rundt om Filsø med cykelpakker og kulinariske oplevelser
• Grønt iværksætteri
• Hvad kommer efter kulværk i Esbjerg? Her må vi kunne byde på idéer
• Hvad kunne Varde have? I Ribe har de en nattevægter. I Tønder har de en ”kachmand” Ture i Downtown Tønder | kagmandtours.dk

Sundhedspolitik
• Valgfrie behandlingsform, f.eks. psykiatri/kræft/migræne
• Værdig alderdom og død
• Trygge valg vedrørende fødsler
• Sammenhæng i behandlingsforløb

Socialpolitik
• Mere støtte
• Mere frivillighed/valgfrihed
• Tillid fremfor kontrol
• Tilbud om personlig udvikling
• Revalidering og hjælp til uddannelse og efteruddannelse
• Personligt løft til udsatte
• Inddragelse af borgeren
• Borgerløn

Miljø: Bæredygtig omstilling
• Gode rammer for etablering af økosamfund
• Fokus på nye andelsbevægelser/lokal fødevareproduktion (mindre transport)
• Spildevand som ressource

Natur og landbrug
• Ny anvendelse af Kallemærsk Hede (kampvogne går af mode – kan øve sig i Mellemøsten)
• I stedet økolandbrug og sommerhuse
• Økologisk drift af kommunale arealer - Uberørt natur
• Byhaver/småskalaforsøg på kommunal jord
• Etablering af jordbrugsfond
• Mere urørt natur

Fritids -og kulturpolitik
• Sæt hallerne fri, så det ikke koster noget af leje dem (det gælder også svømmehaller)
• I Billund kommune har de gunstige vilkår, det er næsten gratis at bruge faciliteterne udendørs. Det bør nærmere undersøges. Generel bekymring om manglende brug af vores mange idrætshaller i prime time. Den ældre generation dyrker ikke holdsport, og de unge mennesker gør ikke flittigt brug af tilbud.
• Ønske om en ny skateboardhal indendørs omkring Smedeværkstedet i Varde

Land og by
• Bedre lånerammer
• Kæmp for bedre fællesskaber
• Kvæglaug eller gedehold på offentlige arealer i tilknytning til beboelser med relativt store grønne arealer

Bylivspolitik
• Grønne områder, ikke mindst i forbindelse med nye udstykning af boliger eller lejligheder
• Gør igen opmærksom på vigtigheden af fællesskaber
• Byhaver/fælles haver

Mandag d. 19/12 2016 blev der afholdt Å-mærkesags-møde i Århus for Østjyllands storkreds.
Facilitator: Sebastian Andreasen Rasch
Her er et sammenskriv af aftenens arbejde med følgende mærkesager i stikordsform:

Socialområdet (Tenna Duch Schaldemose m.fl.)

 • Tidlig indsats for utilpassede børn
 • Første gang borgeren møder det offentlige skal det ske på neutral grund (dvs. den ansatte ikke sidder bag sit skrivebord og noterer på livet løs på sin computer)
 • Borgeren tilknyttes et team af socialrådgivere
 • Svært belastede borgere skal have mulighed for ekstra tid ved sagsbehandleren
 • Bydelshuse til al kontakt med kommunen (en faktor som transport kan være uoverkommeligt, så det at der er fysisk tættere distance, kan være en stor fordel for begge parter)
 • Mulighed for betalt tolk ved behov - mere brug af tolke generelt.
 • Forsøg med basisydelse uden modkrav
 • Lokal forankret/fremskudt socialrådgivning
 • Unge og ældre under samme tag
 • kombineret plejehjem og kollegie
 • kombineret plejehjem og børnehave
 • Frigive personalet så de selv kan bedømme, hvad der er vigtigt

Sundhed (Hanne Stender Damkjær m.fl.)

 • Tidlig indsats ved psykiske lidelser (både børn og voksne) → fremskudt psykiatri
 • Indsats mht. at der stilles diagnoser, selvom det ikke er nødvendigt
 • Sundhedshuse med alternativ og komplementær behandling (mindre fokus på medicin)
 • Ved indlæggelse i psykiatri kan man indføre en mulighed, hvor borgeren bliver spurgt ind til, hvordan de har det med behandlingen
 • Undervisning af pårørende ved psykisk og terminale sygdomme (evt. sideløbende med indlæggelse og efter)

Beskæftigelse (Henrik Narud m.fl)

 • Kald det DELTAGELSES-politik i stedet for beskæftigelsespolitik, da begrebet er knyttet til et socialdemokratisk lønarbejder-univers og fremtiden er noget andet

 • Flere eksperimenter
  Fx. dagsordenssættende alternative eksperimenter % lokalt → basisydelse uden modkrav → lokale fællesskaber, iværksætterydelser uden → frisættelse af kreativitet. Det kræver i første omgang at gøre kommuner til frikommuner på flere områder.

 • Bylivspolitik, fritid og kultur, politik for land og by (Bodil Burian m.fl.)

Børnehaver & daginstitutioner

 • NATURBØRNEHAVER & daginstitutioner
 • Økologiske madordninger - med kødfrie dage
 • Frivilligpolitik, hvor frivillige må hjælpe med det praktiske ikke det pædagogiske - det må ikke koste arbejdspladser
 • Forældrekurser som skal skabe en forståelse hos forældrene, på hvordan de kan hjælpe og samarbejde med børnehaverne og daginstitutioner - og hvordan de kan handle mest hensigtsmæssigt i forhold til børnehaver og institutioner
 • Større fokus på at hjælpe børnenes sociale kompetencer på vej
 • Sekretær til det administrative så pædagoger og medhjælpere kan være varme hænder og omsorg
 • Folkeskoler
 • Naturskoler
 • Fokus på ro og fordybelse
 • Økologiske madordninger med kødfrie dage og inddragelse af elever
 • Elev-til-elev-læring
 • Større frihed til skolerne - administrativt
 • Større inddragelse af lokalsamfundet i skolen
 • Fokus på erhvervspraktik
 • Kig på formålsparagraffen for folkeskolen og brug disse formål som målsætninger. Ovenstående forslag er midler, der kan bruges for at nå målene. Sammenkæd med argumenter for, hvorfor nuværende indretning af systemet virker i ringere grad end ovenstående ville (her især med fokus på kendskab til natur og kultur samt evne til at træffe valg og deltage i demokratiet

Integration -og flygtningeområdet

 • Integrere indvandrere/flygtninge med spændende aktiviteter → frivillige danskere
 • Kulturudveksling frem for kultur”belæring”
 • Oplysning om muligheder for immigranter og flygtninge
 • Empowerment af indvandrere og flygtninge
 • Unge flygtninge får lov til at komme og besøge gymnasier (eksempelvis)
 • Arrangementer for alle unge og alle børn uden fokus på kulturelle forskelle, men med sikkerhed for interkulturel kommunikation og deltagelse i arrangementer (sørg for indvandrere og flygtninge kender til disse tilbud
 • Aldersmæssig afstemning mellem ‘kontaktpersoner’ og flygtninge/indvandrere (pga. store kulturelle forskelle må man finde et fælles grundlag; alder er meget oplagt)
 • Kulturudveksling frem for assimilation
 • Undgå segregation blandt danskere og indvandrere

Miljø & bæredygtig omstilling (Sara Hvass m.fl.)

 • Affaldssortering og genanvendelsen af affaldet
 • husholdning, plastik, glas pap+papir, grønt/organisk affald, metal, træ
 • Solceller på tage (evt. de offentlige bygninger)
 • Solcelle-lygtepæle og i vejene
 • Giftfrie privathaver
 • Bilfrie dage
 • Elshuttler (små elbusser) med solceller på tagene
 • Mere grønt i gadebilledet (træer hist og her, evt. brugbar i fht. frugt, nødder, te
 • Flere taghaver
 • Regnvandsopsamling
 • Mere genanvendelse af vand til fx toilettet, vanding af planter
 • “Opvaskebakterier” til opvaskemaskiner off + privat (ØsterGro café bruger det) vandet kan derefter bruges til vanding af planter
 • Ud med plasticposen - ind med andre poseformer (organiske, hampplanten)
 • Flere emballage naturprodukter fx palmeblade, hamp, majsstivelse
 • Byg sundt - materialer+genbrugsmaterialer der kan ånde bæredygtigt, sollys indfald, smarte løsninger til genanvendelse af vandet fra husholdningen, solceller
 • Saltfrie fortove og veje
 • Mere bæredygtig genanvendelse i institutioner - mindre forbrug og smid ud af daglige ressourcer

NY POLITISK KULTUR :heart: (Henrik Narud m.fl.)

 • Start hos borgerne
 • Borgermøder tidligt i prø (Henrik Narud - din håndskrift sætter virkelig min tålmodighed på prøve - hvad står der?! :slight_smile: )
 • Tag initiativet tilbage

Vision (10-30 år) (Poul Burian m.fl.)
Omstillingshorisont

 • Minus Benzin/dieseldrevne køretøjer
  • 100% vedvarende energi
 • Offentligt eldrevne tog
 • Mere biodiversitet, bynatur
 • Borgerløn
 • Beskatte forbrug mere end lønindkomst
 • Mindre kontrol
 • Folkeskolen: Fokus på fællesskab, relationsskabelse, personlig udvikling,
 • Kommunen skal stimulere ildsjæle, frem for at skabe barrierer (kunst, kultur, håndværk, jordbrug, mv.)
 • Udbrede vores skaberlyst, behov på tværs af landegrænser, mere samarbejde - mindre konkurrence
 • Tillid frem for mistillid
 • Begrænse forbruget - bruge klogere
 • Cirkulær økonomi, fx børnetøjscentral
 • Flere aktive borgere, større virkelyst,
 • Mere idéskabelse
 • Større mental borgertilfredshed
 • Større samfundsinteresse
 • 50% Å-repræsentanter i Århus Byråd

Aktion (Jens Destcyer-Sørensen m.fl.)

 • Udfordringer vs. muligheder
 • Løsningsorienteret
 • Cykelsofa!
 • Uddeling af vegetaropskrifter
 • Pang med pressen
 • Uber-cykler
  FX

På vegne af alle de dejlige deltagende denne aften,
Katrine Vestergaard (projektkoordinator i Østjylland)