Må det offentlige skabe nye penge?

Dét diskuteres i dagens udgave af dagbladet Information.
http://www.information.dk/544767

Den privatejede finans- og bankverden må godt, men Nationalbanken må ikke, hedder det.

Hvordan det overhovedet går til, er nok for indviklet for os almindelige mennesker, men at noget er helt galt, det er i hvert fald mit indtryk :sunglasses:

1 Like

Fantastisk vigtigt emne, og heldigvis også et Alternativet angriber med sit forslag om full-reserve banking (5.4.2 i partiprogrammet).

For en indføring i problematikken kan man finde flere gode og relativt lettilgængelige foredrag på YouTube, eksempelvis Gode Penge’s “Bankernes pengeskabelse gennem clearing” del 1 og del 2.

Hej Peter.

Jeg er meget enig med dig - og med partiprogrammet.

Men den britiske Labour-politiker går jo et skridt videre ved at ville ophæve de private bankers faktiske monopol på at skabe nye penge.
Som artiklen viser, medførte vores nuværende tilstand, at vi danske skatteydere i 2014 mistede 22 milliarder kroner i renter til den private finanssektor.

I Danmark, der har nogle af de laveste obligationsrenter i verden, betalte skatteyderne i 2014 22 milliarder kroner i rente på landets gæld.
Men afvæbningen af Europas centralbanker er ikke blot et økonomisk problem. Det er også et stort demokratisk suverænitetsproblem, at stater ikke kan afhjælpe økonomiske kriser uden at låne fra profitsøgende aktører for til gengæld at betale disse en markedsbestemt rente.
Genoprettede man staters mulighed for at finansiere sig selv og skabe egen valuta til offentligt forbrug, ville langvarige recessioner kunne afhjælpes og arbejdsløsheden holdes på et tilpas lavt niveau. Privatisering af nationale aktiver grundet økonomiske kriser kunne undgås, og offentlige besparelser ville ikke længere skulle dikteres af ’nødvendighedens politik’.

Hej Arne,

Som jeg forstår det, vil full-reserve banking netop fjerne bankernes mulighed for at skabe penge, idet de skal være i besiddelse af alle de penge, de låner ud, enten via investeringer, indlån eller låntagning eksempelvis i Nationalbanken.
Så Alternativet er faktisk rigtig godt med på vognen her. Det er bare om at få udbredt fornuften til resten af tinget, hvilket jo så til gengæld er noget af en udfordring.

Jo - enig.
Men hvis dét ikke kan lykkes, så er der jo den britiske Labour-politikers idé om også at tillade staterne at “skabe penge”.
Det har vi næppe hørt det sidste om endnu - og hvorfor udelukke det? :wink:

2 Likes

Tænk, hvis det var hele EU, der gik i gang med at skabe nye offentlige “EU-penge”.
Er det ikke netop dét, vi har brug for her i Europa, hvor vi næsten alle bliver fattigere - mens nogle få rige bliver rigere og rigere - og beholder deres penge for sig selv :unamused:

Mærkværdigt, synes jeg, at ingen rigtig vil/kan forholde sig til et emne, der bl.a. synes at dreje sig om en snes milliarder/år for det danske samfund (se ovenfor).

Jeg tror snarere du skal tage det som udtryk for Dialog’s manglende tiltrækningskraft. For eksempel havde vi for en uges tid siden en fantastisk spændende debat på Facebook om behovet og muligheden for full reserve banking og afledte problemstillinger.
Den kan findes her: https://www.facebook.com/groups/384733191662984/684782168324750/

Javel - men det er jo en lukket gruppe, som man ikke uden videre kan komme ind i.
Hvorfor ikke give Alternativet Dialog dét at orientere om, hvad Facebook-gruppen laver - og hvorfor dette hemmelighedskræmmeri?

Det bliver spændende at følge, hvad der sker i engelske Labour, nu hvor de har fået en række progressive topøkonomer til at hjælpe med at udforme en ny økonomisk politik: http://www.information.dk/547448

Her er lidt mere om en af de nye økonomer, som skal hjælpe engelske Labour med at udforme en ny økonomisk politik: Thomas Piketty:
http://www.information.dk/497738