Lokalforeningen inviterer til politisk visionsmøde onsdag d. 18. januar

Invitation til Politisk Visionsmøde i Det Grønne Hus onsdag d. 18. januar fra kl. 18.30 til 21.30

Vil du være med til at forme Å’s politik i Køge frem mod det kommende kommunalvalg? Så kom til Alternativets politiske visionsmøde

Aftenen bliver der, hvor vi sammen sætter forventninger og rammer for vores deltagelse i kommunalvalget i 2017. Vi tager hul på at undersøge, udvikle og udforske, hvilke politiske spørgsmål/mærkesager vi gerne vil bygge Alternativet i Køges politik på. Men det vigtigste er, at vi i rummet skaber nye politiske samtaler og derigennem udvikler nye politiske idéer.

Når mødet er slut, håber vi at have skabt en god fælles baggrund for at udvælge Å’s mærkesager, gode forslag til visionsformuleringer og måske endda nogle gode bud på, hvordan vi kommer nærmere visionerne.

Deltagelse kræver ikke medlemskab, så alle med interesse i og ønsker om forandring er velkomne. Vi ved, at flere ved mere, så inviter gerne bredt i dit netværk.

Vores mål er, at det skal være nemt for dig at bidrage med din viden, perspektiver og visioner, og der kræves ingen forudgående forudsætninger. Med formen på mødet vil vi sørge for, at din stemme bliver hørt, og at processen er gennemsigtig for alle.

Programmet lyder som følger:

  • Aftenens formål

  • Kort introduktion af de fremmødte

  • Intro af Alternativets 3 bundlinjer som baggrund for det videre visionsarbejde.

  • De fremmødtes visioner kommer på banen og udvikles og formuleres i mindre grupper.

  • Grupperne udvikler nu konkrete tiltag og ideer, der bringer Køge tættere visionen.

  • Grupperne deler deres vision og ideer med hinanden.

  • Vi runder af med en praktisk snak om, hvem og hvordan vi hver især kan bidrage til Alternativets kommunalvalgkamp.

Vel Mødt!
Nytårshilsner fra Anette, Morten, Cecilie, Ditlev, Mikael og Magnus

Kalender - kommende arrangementer i lokalkredsen

Under overskriften Det grønne Køge:

Søndag d. 5. februar: gratis visning af den miljøoptimistiske film “I morgen” i Køge biograf og efterfølgende kaffe/kage samtale. Alternativet har sat arrangementet i søen og Socialdemokraterne, Enhedslisten, Demokratilisten og SF er medarrangører.

Mandag d. 1. marts: Ditlev Nissen fortæller om samspillet mellem FN’s 17 verdensmål og den omstilling der sker i øko- og lokalsamfund. Efter oplægget er der samtalecafé om bæredygtig omstilling i Køge.

Fredag d. 1. april: Medlemmer af Alternativet i Køge inviterer medborgere i Køge til suppeaftener / samtalemiddage om bæredygtighed i Køge. Vil du være vært så ring endelig :slight_smile:

Har du spørgsmål eller ideer kan du finde altid kontakte bestyrelsen på tlf. 22 32 35 39 eller finde os på AlleOs