Lokalforening Roskilde referat af bestyrelsesmøde d. 28-10-2019

Referat af bestyrelsesmøde lokalforening Roskilde 28-10-2019

Tilstede:

Sussie, Lova, Thorvald og Tirsa (referat) samt nyt medlem Lene

Afbud: Amalie

Årsmødeplanlægning

Årsmøde 22-01-2020

Indkaldelse ud senest 11-12-2019

Forslag til dagsorden 25-12-2019

Kandidatur til bestyrelsen 01-01-2020

Endelig dagsorden + kandidatur. d. 08-01-2020

Aktivitet

Sussie har aftalt med Dan fra Greve-Solrød at lave et frokostarrangement med debat (Sandsynligvis om lokalpolitik)

PoFo vil lave et arrangement d. 19-03-2020 med Mickey Gjerris. Teolog og Bioetiker

d. 04-11-2019 Møde med Rasmus og Uffe i Næstved

Økonomi

Det går godt, vi har forsat penge.

Alle, har skrevet under på overdragelsen. Så Merte kan komme ud.

Evt:

Vi ændre den faste dagsorden så vi starter med meditation, derefter spisning

OBS Næste møde er ikke 30-12-2019 men d. 02-12-2019 kl. 17.30
Punkt til næste møde: Lene (nyt medlem) vil gerne indtræde i bestyrelsen , på den ledige plads.