Lobbyregister for politikere og ministre

Forslagets tekst

Lobbyisme er en integreret del af dansk politik – og det er helt naturligt. Borgere, virksomheder, organisationer og andre interessenter bør have mulighed for at fremlægge deres synspunkter og fremføre forslag for landets folketingsmedlemmer og ministre. For at skabe en åben og mere gennemsigtig politisk kultur vil Alternativet dog arbejde for, at der bliver større åbenhed om, hvem de folkevalgte og landets ministre mødes med.

Ud over at oprette et nyt lobbyregister foreslår vi, at der indføres en karensperiode for ministre og topembedsfolk, der bliver lobbyister. Disse personer opnår gennem deres virke vigtig og fortrolig viden, som kan udnyttes af en privat virksomhed, og derfor har man andre steder – for eksempel i EU – indført en række fornuftige regler inden for området, som Alternativet ønsker at adoptere i lignende form i Danmark.

Alternativet foreslår, at der indføres et obligatorisk lobbyregister for både ministre og folkevalgte kommunal- regions- og folketingspolitikere. Registret skal være offentligt og kan for eksempel ligge tilgængelig for offentligheden på hhv. ministeriernes, Folketingets, kommunernes og regionernes hjemmesider.

Potentielle ulemper ved forslaget

Et lobbyregister kan føre til, at visse lobbymøder holdes uformelt uden for eksempelvis Folketinget. Hvis lobbyregisteret skaber en offentlig forståelse af, at alle lobbymøder nu registreres, mens dette således ikke med garanti er tilfældet – kan det skabe et misvisende billede.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Udspillet er blevet udviklet ud fra Alternativets værdi om ”gennemsigtighed” og de tanker, der gennemsyrer partiprogrammet om åbenhed og transparens. Indholdet af de enkelte forslag er derfor på mange måder en konkretisering af de overordnede og til tider abstrakter ideer og forslag, der allerede ligger i partiprogrammet – men som vi ønsker at medlemmerne validerer eller kvalificerer igennem en digital høring.
Forslagene er udarbejdet af Alternativets Politiske Sekretariat på baggrund af tidligere folketingsbeslutningsforslag, forslag fra organisationer og udmeldinger fra partiet.

Hvad der er sket efter høring

Forslaget er uændret efter høringsprocessen.

Forslagsstillere

 1. Carolina Magdalene Maier
 2. Christian Poll
 3. Daniel Hauberg
 4. Josephine Fock
 5. Magnus Harald Haslebo
 6. Mathias Høj Kristensen
 7. Mikkel Nørskov Kjær
 8. Pernille Schnoor
 9. Rasmus Nordqvist
 10. René Gade
 11. Roger Courage Matthisen
 12. Torsten Gejl
 13. Uffe Elbæk
 14. Ulla Sandbæk

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan vurdere forslaget på AlleOs

2 Likes

Helt enig. Men hvor er de specifikke regler for karensperiode? Ser frem til at kunne støtte forslaget.

Hej Poul. Detaljerne for karensperioden fremgår af forslaget: “karensperiode for ministre og topembedsfolk”. Forslaget går på, at der indføres en differentieret karensperiode for henholdsvis inspireret af EU’s regler. Ministre må ikke deltage i eller på anden vis yde professionel ydelse til lobbyisme, der er rettet mod den pågældende ministers tidligere ministerium indtil 18 måneder efter sin fratrædelse. For topembedsfolk bør gælde, at disse ikke må deltage i lobbyisme, der omhandler sager, som den pågældende embedsperson har beskæftiget sig med inden for de seneste 3 år, hvilket skal gælde indtil 12 måneder efter fratrædelsen som embedsmand. Selve karensperioden varer således 12 måneder.

Forslaget søger lige nu opbakning fra medlemmerne. Hvis forslaget får positiv opbakning fra medlemmerne, så kommer det i det politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.