Lighed for loven

Retspolitik kan være et svært emne, og det er måske årsagen til at ingen andre her har taget hul på det endnu. Men så vil jeg begynde, da jeg synes retspolitikken er vigtig for vores samfund.

Et stort og stigende problem i vores retssystem i dag er efter min mening manglende lighed for loven. Dem der er del af “systemet” kan slippe af sted med meget, mens dem der forsøger at modarbejde systemet rammes urimeligt hårdt, uanset om det de gør er lovligt.

Jeg vil give et enkelt eksempel: Den nylige dom over Svartholm Warg, hvor samme beviser han blev dømt for ikke holdt i retten i Sverige_ http://www.arbejderen.dk/indland/del-i-chat-amok-i-landsretten

Det her er kun et enkelt eksempel.

Svartholm aka. Anakata er mest kendt for sin rolle i The Pirate Bay (TPB). Og det virker for mig som om retssagen her mest af alt er et forsøg på at straffe ham fordi han har modarbejdet systemet.

Johan Schlüter er hans reelle danske modpart, selvom han ikke har optrådt i retssagen. Han er dømt for bedrageri i Frankrig, men selvom vi har udleveret andre advokater til andre EU-lande for at de kan modtage deres straf, er han ikke blevet udleveret. Schlüter er en del af systemet, og får efter min mening særbehandling.

Anataka blev dømt for sin medvirken i TPB. Men det var ikke nok for systemet: Bagefter blev han fængslet for at hacke sig ind i svenske offentlige IT-registre. Han endte med at blive frikendt i Sverige, da beviserne ikke var stærke nok.

Men de svenske myndigheder fortalte de danske myndigheder, at de mente han havde hacket dem også, og udleverede ham så til Danmark. Her blev han dømt på endnu svagere beviser, Næsten ingen medier har skrevet om denne sag, men Arbejderen har: http://www.arbejderen.dk/indland/del-i-chat-amok-i-landsretten

Det er kun et enkelt eksempel, og måske et lidt specielt eksempel. Men desværre ser jeg alt for mange eksempler på, at folk i retssystemet behandles forskelligt.