Lærer på små skoler kan søge faglig sparring på større

Forslagets tekst

Lærerne på de mindre skoler skal have mulighed for base eller en mentorordning på større skoler for at sikre adgang til faglig sparring.

Potentielle ulemper ved forslaget

Kræver koordinering.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Processen har været den mest omfattende politikudvikling i Alternativets historie til dato. Vi startede med en turne i hele landet i efteråret 2015 og generede viden og visioner. I politikudviklingen er denne viden inddraget i 10 enkelstående politiske laboratorier over hele landet i løbet af 2016. Vi har herudover inddraget visioner og forslag fra 10 andre politiske laboratorier. Herefter har vi afholdt et fagpolitisk laboratorie for den samlede pakke af visioner og ideer. Deltagernes ekspertise har strakt sig udover alle de berørte områder og sektorer i den endelige vision. Visionen er lavet på baggrund heraf, hvor alle visioner og forslag genereret igennem ovenstående proces er inddraget.

Materialer og personer inddraget i processen inkluderer:
Borgere rundt omkring i det meste af landet, medlemmer rundt omkring i det meste af landet. Diverse rapporter, afhandlinger og tiltag på området. Alternativets politiske sekretariat. Alternativets landssekretariat. Fagrelevante eksperter både med og uden tilknytning til Alternativet.

Hvem har været inddraget

University College Sjælland
Min Landsby www.minlandsby.dk
Oprør fra Udkanten
Karen Lumholt
Landdistriktspolitisk netværk
Københavns Universitet
Realdania
Jammerbugt Kommune

Forslagsstillere

  1. Bo Astrup Kristensen
  2. Carolina Magdalene Maier
  3. Jacob Fuglsang Mikkelsen
  4. Jacob Gramm Gren
  5. Kåre Wangel
  6. Mathias Magnussen Thorsson
  7. Michael Plauborg
  8. Nikolaj Amstrup
  9. Roger Courage Matthisen
  10. Tina Kjær

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan støtte eller stemme om forslaget på AlleOs

Dette emne dækker over et grundlæggende samfundsproblem. Det strækker sig fra motion, nærvær, IT, og demokratisk dannelse, uddannelse og fællesskab til benhård logistik.
Problemet hedder ligeværdig udvikling mellem land og by.
Skolen er i dette billede krumtappen, det hele skal dreje sig om. Jeg starter med et billede:
En landsby med en gammel skolebygning. 75 elever på klassetrin 0-6. 20 børn i børnehave/vuggestue. 150 husstande. 2 enkeltmandsfirmaer med et par ansatte. 5 konventionelle landbrug med svag økonomi, 1 enkelt økologisk. En sportsklub med masser af gejst og engagement. Aktive borgere i et lokalråd for landsbyen og 3 andre små samfund. Børnehaven med vuggestuen er stadig igang. Skolen er lukket og forældrene kører deres børn til skole hver dag, mellem 15 og 20 km. Busruter er nedlagt af kommunen. Børnenes skole har 700 elever. Der er store sociale problemer, da ingen kender hinanden. Forældrene er presset på grund af kørsel til og fra arbejde og afhentning og bringning af børn.
Hvordan gør vi det bedre? I Australien hedder det fjernundervisning. I Danmark hedder det sikkert, stabilt internet og faglig sparring mellem ligeværdige lærere.

De fleste kommuner har sikret intelligente whiteboards på alle skoler, men der er ikke lavet et netværk mellem lærere på forskellige skoler, som dedikeret går efter sparring. Det er stadig op til den enkelte lærer at vidensdele. IT-platformen er der, men anvendelse er minimal.

Forslaget om mentorer til lærere på små skoler synes jeg ikke er ligeværdig. Mange af de ting, som laves/udvikles/afprøves på de små skoler kan ligeså godt være nyttig på de store skoler.

Jeg vil gerne have de små landsbyskoler tilbage for at sikre fællesskab og engagement fra forældrenes/borgernes side. Jeg er bange for forslagets formulering med mentorer fra de store skoler. Der skal være ligeværdighed.

1 Like

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.

Forslaget søger lige nu opbakning fra i alt 50 medlemmer.Hvis det får opbakning indenfor tidsfristen, så kommer det i det politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Meget enig med Olav Bach. Derudover forestiller jeg mig i min naivitet at faglig sparring mellem lærere på forskellige skoler allerede foregår …