KV21 opstillingsmøde: Hvem skal repræsentere Alternativet i Køge ved KV21?


KV21 OPSTILLINGSMØDE I ALTERNATIVET I KØGE
Søndag den 15. november afholder Alternativet i Køge opstillingsmøde for valg af KV21-kandidater forud for kommunalvalget 2021.

Grundet COVID19-situationen afholdes mødet som onlinemøde.

Ved fristen for indsendelse af opstillingsgrundlag har bestyrelsen modtaget opstillingsgrundlag fra to aspiranter:

På opstillingsmødet sker valget af KV21-kandidater ud fra en tillidsafstemning jf. vedtægternes §15, stk. 4, som siger:

“Til valg uden et bestemt antal kandidater, kan en kandidat anses for godkendt, såfremt denne har modtaget tilslutning fra mere end 50 % af de afgivne stemmer, inklusiv blanke stemmer. Der kan afgives stemmer på alle kandidater og der kan kun afgives én stemme pr. kandidat.”

Jf. vedtægternes §13, stk. 4, opstiller Alternativet kandidater til alle valg sideordnet. Kommuneforeninger kan vælge at afvige fra dette princip og vælge listeopstilling i stedet. Bestyrelsen indstiller at opstilling sker sideordnet.

Tilmelding til opstillingsmødet sker via AlleOs senest lørdag den 14. november kl. 12:00: AlleOs // Alternativet

Vi håber, at I som medlemmer af Alternativet i Køge vil afse tiden til at deltage på opstillingsmødet og dermed være med til at afgøre, hvem som skal repræsentere Alternativet i Køge ved KV21.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Alternativet i Køge