Klar positionering af Alternativets holdning til ethvert menneskesyn og enhver form for politik, lovgivning mv., der straffer mennesker for at være syge, funktionsnedsatte eller handicappede


(Alternativet) #42

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.


(Christine Madsen) #43

TILLYKKE TIL LISBETH og til os alle sammen.

Og tak for et fantastisk arbejde, Lisbeth. Jeg er fuld af beundring for dit engagement!

:wilted_flower::shamrock::hibiscus::herb:


(Lisbeth Søndergaard Raun) #44

Læs dette indlæg, hvis du ikke har forstået, hvorfor det er tvingende nødvendigt at få inkorporeret FN’s Handicapkonvention i dansk lovgivning NU!


(Lokalforening Halsnæs) #45

En god begyndelse på en tydelig positionering af Alternativets menneskesyn… Det er jo så soleklart og oplagt, at vi må gøre alt hvad vi kan for at lægge neoliberalismens slavelignende menneskesyn bag os. Mennesket er så meget mere end en lønslave.
Så længe vi tillader et arbejdsmarked som nedslider mennesker, vil omstillingen kun ske alt for langsomt. Mennesker med angst symptomer og depressive tanker kan ikke påtage sig udfordringen som omstillingen forudsætter, før forholdene i hverdagen er markant ændrede.
Som Rasmus Willig siger det: “Vi brænder de sidste fossile brændstoffer af, men mor og far brænder ud”


(Ib Foder) #46

Jeg beklager at jeg fik afleveret et indslag i en forkert profil. Jeg kom til at skrive som “Alternativet Halsnæs” - som jeg er en del af, men indslaget står for mig selv personligt


(Hans Schjørmann) #47

Synes at der mangler noget væsentligt!
Forslaget taler om: “syge, funktionsnedsatte eller handicappede”, her er det så jeg ikke forstår hvorfor ikke at alm. arbejdsledige er involveret. De er jo også udsat for grundlovsstridige overgreb. De såkaldte “jobcentre” er jo på én gang. Lovgivende, udøvende og dømmende magt i frh. til borgeren.
På én eller anden måde må vi kunne vende tilbage til retsprincippet i Steinckes socialreform. Og det er jo vigtigt da den er velfærdsstatens rygrad!