Kategoridefinition for AltKom - Bæredygtig markedsføring

AltKom (som bl.a. driver Alternativets merchandise-shÅp) drives som en socialøkonomisk 4. sektor virksomhed. Virksomhedens formål er design, produktion og salg af socialt og miljømæssigt bæredygtige reklame- og kontorartikler samt anden hermed forbundet virksomhed.