Karensperiode for ministre og topembedsfolk

Forslagets tekst

Alternativet foreslår, at der indføres en differentieret karensperiode for henholdsvis ministre og topembedsfolk. Med inspiration fra EU’s regler for karensperiode for kommissærer og topembedsfolk indstilles til, at ministre ikke må deltage i eller på anden vis yde professionel ydelse til lobbyisme, der er rettet mod den pågældende ministers tidligere ministerium indtil 18 måneder efter sin fratrædelse.

For topembedsfolk bør gælde, at disse ikke må deltage i lobbyisme, der omhandler sager, som den pågældende embedsperson har beskæftiget sig med inden for de seneste 3 år, hvilket skal gælde indtil 12 måneder efter fratrædelsen som embedsmand. Selve karensperioden varer således 12 måneder.

Potentielle ulemper ved forslaget

Der er en minimal risiko for at afskrække dygtige personer fra at søge jobs i det offentlige, da de i enkelte tilfælde ikke må bruge deres viden fra deres offentlige job til at søge et nyt job i det private.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Udspillet er blevet udviklet ud fra Alternativets værdi om ”gennemsigtighed” og de tanker, der gennemsyrer partiprogrammet om åbenhed og transparens. Indholdet af de enkelte forslag er derfor på mange måder en konkretisering af de overordnede og til tider abstrakter ideer og forslag, der allerede ligger i partiprogrammet – men som vi ønsker at medlemmerne validerer eller kvalificerer igennem en digital høring.
Forslagene er udarbejdet af Alternativets Politiske Sekretariat på baggrund af tidligere folketingsbeslutningsforslag, forslag fra organisationer og udmeldinger fra partiet.

Hvad der er sket efter høring

Forslaget er uændret efter høringsprocessen.

Forslagsstillere

 1. Carolina Magdalene Maier
 2. Christian Poll
 3. Daniel Hauberg
 4. Josephine Fock
 5. Magnus Harald Haslebo
 6. Mathias Høj Kristensen
 7. Mikkel Nørskov Kjær
 8. Pernille Schnoor
 9. Rasmus Nordqvist
 10. René Gade
 11. Roger Courage Matthisen
 12. Torsten Gejl
 13. Uffe Elbæk
 14. Ulla Sandbæk

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan vurdere forslaget på AlleOs

1 Like

Forslaget søger lige nu opbakning fra medlemmerne. Hvis forslaget får positiv opbakning fra medlemmerne, så kommer det i det politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.