Kandidatur Rasmus Foged

Hej Christine
De fakta kan vi sikkert snildt få fat i fra vore nabolande Sverige og Tyskland. Det kan ikke være det store problem. Lad os nu bare få debatten og sætte os ind i, hvad fusionsenergi er og kan og i øvrigt lære af erfaringerne fra vore nabolande. :green_heart:

Hanne: Foreløbig har vi kun fissionsenergi - med alle dets uhyggelige risici.

Fusionsenergi lyder fantastisk. Men foreløbig fungerer det kun i brintbomber.

Der har været forsket massivt i fusionsenergi i mange år, men skeptikere vurderer, at der kan gå 30 år, før der kan bygges anvendelige anlæg, der leverer mere energi ud, end der skal bruges for at sætte fusionsprocessen igang - ifølge artiklen her:

Artiklen fra videnskab.dk var fra 2015.

I andre artikler påpeger kritikere, at fortaler for fusionsenergi har givet tidsfristen “om 30 år” siden 1950’erne

Men den mulige gevinst “forureningsfri energi” er så kæmpestor, at der postes milliarder i forskning – så måske …

Her er en nyere fra World Economic Forum fra 2019.

Ny muligheder, massive investeringer, optimisterne håber, at der MÅSKE kan skabes et anvendeligt anlæg i løbet af 15 år.

Præcis - og det er derfor, jeg gerne vil have debatten, Christine. Det er fusionsenergi, der er mit go. One step a time for vi er der slet ikke endnu. Der er også store problematikker omkring fusionsenergi - det kræver også hyper sikre anlæg. Mit ærinde er først og fremmest at “afdramatisere” atomkraft debatten og sørge for vi offentligt kan forske i fusionsenergi med tilførte statsmidler. Det kan vi ikke pt, fordi atomkraft er “tabu”. Vi må ind i kampen. Pt er det her i DK et privat firma, der udvikler under radaren af den offentlige nej tak holdning - ville det ikke være bedre med åbenhed og kunne Alternativet tage den stafet?

1 Like

Vi kan godt være enige i, at fusionsenergi kunne være godt. Men det koster milliarder at forske i.
Jeg tror, det er urealistisk, hvis Danmark vil forske alene. Men måske kan vi deltage i fælles forskning på EU-niveau???
Det må være en prioritering i forhold til hvad vi i øvrigt skal have financiering til

1 Like

Herligt, jeg håber vores nye politiske leder vil stå på mål for den debat, når tiden er moden til det. Tak for respons til jer begge :grinning::green_heart:

Jeg har i en anden tråd skrevet lidt om mine tanker om mine egne kompetencer i forhold til de roller, jeg synes er vigtigst for Alternativets politiske leder.

Jeg deler også lige tankerne i denne tråd - og svarer naturligvis meget gerne på spørgsmål til dem :slight_smile:

Ekstern kommunikation
Alternativets politiske leder vil være et af vores vigtigste ansigter udadtil - sammen med folketingsgruppens politiske ordfører. Hvis vi skal skaffe opbakning til vores politik fra befolkningen, skal vi kunne trænge tydeligt og forståeligt igennem i mediebilledet.

Her er jeg relativt svag, både fordi jeg ikke er kendt i forvejen, fordi jeg har relativt lidt erfaring og træning i det, og min personlighed er meget rolig og afdæmpet. Det trækker dog op, at jeg er rimelig god til at forklare tingene på en forståelig måde.

Internt lederskab
I min optik har Alternativets politiske leder en vigtig rolle i forhold til at være leder for alt det politiske i Alternativet. Der foregår en masse politik uden for Folketinget. Der er blandt andet alt det lokalpolitiske, der foregår i kommuner og regioner. Men der er også en vigtig opgave i at være leder for alle de politisk engagerede medlemmer, der ikke er valgt - eller er valgt til noget andet end Folketinget, byråd og regionsråd. Det gælder blandt andet alle kandidaterne, men det kan også være medlemmer, der er valgt til repræsentantskaber eller bestyrelser i forsyningsvirksomheder, pensionskasser, andelsvirksomheder, ect.

Her mener jeg selv, at jeg har meget stærke kompetencer. Jeg har arbejdet som leder siden 2008 og har derudover været frivillig leder i mange forskellige sammenhænge. Jeg har et stort overblik og er god til at sikre fokus på helheden og sammenhæng på tværs, og jeg er meget opmærksom på at sikre inddragelse og involvering. Jeg er desuden (blevet) god til at fornemme, hvor der er behov for opmærksomhed eller støtte. Det kræver også meget tid, at løfte det interne lederskab, og derfor er det min intention af opsige min stilling ved Retten i Aarhus, hvis jeg bliver politisk leder, så jeg vil kunne dedikere mig fuldt ud til det politiske.

Politisk håndværker
Den politiske leder har en vigtig opgave i at sikre et godt samarbejde med de andre partier. Det er ikke altid nok at have den rigtige politik - ofte er det lige så vigtigt (eller vigtigere), hvad man gør, for at få den gennemført. Det er naturligvis noget, der udføres i samarbejde med de folkevalgte på alle niveauer.

På baggrund af mine to år i regionsrådet i Region Midtjylland er det min egen vurdering, at jeg har særdeles stærke kompetencer som politisk håndværker. Jeg opbyggede på meget kort tid rigtig gode relationer til de andre partier i regionsrådet, og jeg har fået rigtig gode resultater af det.

Inspirator
Vi har alle oplevet Uffe på landsmøder, medlemsmøder, folkemøder, osv, hvor han har holdt den ene inspirerende tale efter den anden. Det er også en vigtig rolle for den politiske leder, at kunne inspirere og motivere hele organisationen.

Dette er en rolle, jeg har meget lidt erfaring med, og som der dermed er en risiko for, at jeg vil have brug for en del støtte for at mestre. Jeg overvejer blandt andet, om det vil være en rolle, det vil give mening at inddrage flere i at løfte.

Det gode eksempel
Alle politikere bliver målt på, om man lever op til det, man arbejder for politisk. I Alternativet bliver vi det måske lidt mere, end de andre (og det synes jeg er fair nok). Som politisk leder af Alternativet, er man en af de politikere, der er mest forpligtet til at gå foran som et godt eksempel. Det gælder både vores politiske visioner og vores værdier.

Det er min egen vurdering, at jeg udlever vores værdier og vores politik på en meget god måde. Der er helt sikkert nogle, der er gået meget længere end mig i deres individuelle grønne omstilling, men jeg synes, jeg har valgt nogle relevante indsatser og jeg fortsætter med at udfordre mig selv. Jeg synes også, jeg gør det godt med efterleve vores værdier og debatdogmer.

En samlende og demokratisk leder
I alle organisationer sker det, at nogle bliver uenige med hinanden. Hvis uenigheder håndteres godt, kan det gøre os alle klogere på, hvad vi selv mener, men hvis de håndteres dårligt, kan de blive til konflikter, der skader alle. I min optik er det vigtigt, at den politiske leder kan samarbejde med alle, giver plads til alle og sørger for, at beslutninger træffes de rigtige steder.

Jeg synes selv, jeg har rigtig gode relationer med alle, jeg har været i kontakt med i Alternativet. Jeg har været aktivt medlem i 5 år og kender derfor virkelig mange i organisationen - både folkevalgte, tillidsvalgte og medlemmer i hele landet. Naturligvis har også jeg været uenige med nogle af og til, men det er har været sjældent, og det har altid kunnet håndteres gennem dialogen - som jeg gerne tager initiativet til.

Noget helt andet er, at jeg synes, det vil være rigtigt interessant at arbejde med et delt lederskab i stedet for kun at have én politisk leder. Det kunne gøres på mange forskellige måder, og der er ikke tid til at drøfte det inden vi skal vælge denne gang. Men jeg synes, vi skal tage drøftelsen i tiden efter den 1. februar, uanset hvem der bliver valgt - og hvis jeg bliver valgt til politisk leder, vil jeg selv tage ansvar for, at vi får diskussionen.

Mvh Rasmus

5 Likes

Hej Rasmus tak for dit gennemarbejdede og gode indlæg om at anerkende egne kompetencer. Det har vi brug for. Gode folk med selverkendelse og drive til at nå personlige mål. Det Alternative er mere eller mindre umuligt at have en politisk karriere indenfor, synes jeg det falder ud for dem, der prøver, derfor ser jeg også helst en rullende ledelse, der kan træde i karakter som politiske ledere. Politikerne er meget svære at få vælgernes opbakning til og dermed implementere i provinsen - Alternativet er topstyret - et hovedsageligt Københavnerfænomen, der er ok, men særligt derfor har vi brug for endnu en cirkusdirektør der kan rumme “disturbance” OG ro. Et sturt sturt nummer at få til at balancere, hvis vi ikke i partiet bare skal surfe på tidsånd og gode venlige folkestemninger. Bedste hilsner Hanne

1 Like

Poul Schulter gik foran i 1986 og sagde stop for alt snak om atomkraft i Danmark, det kommer ikke tilbage igen. Bare tanken om hvor et anlæg skulle ligge, gør at ansvarlige politiker i Danmark udover LA ikke tør åbne denne debat igen.

Jeg har brugt hele mit voksenliv på at udbrede kendskab til VE og energibesparelser, det er den vej vi skal forsat og vise vejen for hele verden.

Hvis vi skal til at bruge en masse unødvendig tid på atomkraftdebat internt, gør AL det umuligt at vise den rigtige vej for danskerne, det ville være tåbelig og opslidende for vores fælles projekt.

4 Likes

Hvorfor skulle vi dog bruge en energiform der kan være til fare for mennesker og efterlader affald til vores kommende generationer, det er tid til at forske og tænke anderledes? Danmark er også alt for lille og tætbygget land til dette hvis der sker et udslip som ødelægger alt omkring et værk, det er no go. Utroligt at man kan tænke den vej igen, en vej som befolkningen tidligere har sagt fra til og utroligt at vi ikke er kommet længere. Jeg går gerne march igen imod dette.

3 Likes

Kære Hanne,

Jeg synes du leder diskussionen i en helt anden retning end Alternativets ståsted. Fusionsenergi har der som også anført af andre været forsket i 50-60 år, og der er mindst 30 år endnu til at det fungerer rent teknisk. Selv superoptimisterne i World Economic Forum mener det tager 15 år. Dertil kommer at alle erfaringer med atomkraft er, at det er en meget dyr teknologi, der lægger beslag på enorme ressourcer. Se til England, se til Finland. Desuden skal værkerne først opføres, det tager nemt yderligere 20-30 år derefter. Det er jo ikke et par bambushytter, der lige skal opføres. Altså en tidshorisont på 50-60 år med stort ressourceforbrug. MEN, både klimaforskerne og vi som parti er jo helt enige om, at der skal ske en allerhelvedes masse inden for de næste 10 år - er du ikke enig i en 70 % reduktion i 2030 ?? Vi skal bruge pengene klogt og fornuftigt. Vi har allerede en teknologi, vindkraft, som vi ved virker. Vi har en teknologi, solenergi, som bliver billigere og billigere og kan gøre stor gavn netop i de egne af verden, som har meget sol og stort behov. Vi mangler investeringer i lagring, MEN VI MANGLER IKKE TEKNOLOGI, både vindenergi og solenergi kan lagres, i batterier og i vandkraft (se Kraunas værket i Litauen: https://en.wikipedia.org/wiki/Kruonis_Pumped_Storage_Plant). vi mangler kun investeringer. Der bruges milliarder og atter milliarder i forskning på fusionsenergi. Brugte man disse midler til at opføre vandkraftværker til energilagring og til produktion af energilagrings batterier, kunne 70 % målet opfyldes, og vi kunne formentlig være CO2 neutrale i 2040. Husk, at vindenergi allerede i dag er den billigste måde at producere elektricitet på.
Iøvrigt er den - uudsagte - baggrund for talen om fusionsenergi et evigt voksende forbrug - som jeg forstår Alternativets politik skal vi nedsætte vores forbrug til fordel for andre værdier. Vi går ikke ind for et samfund med flere biler og ny mobiltelefon hvert år, eller ?
Jeg mener, at forslaget om fusionsenergi på alle punkter er en afsporing af Alternativets politik. Jeg stemmer derfor kun på en ny leder, der tager afstand fra fusionsenergi.

Mvh

John Gade

5 Likes

Kære John tak for dit konstruktive svar. Som svar på dit spørgsmål. Ja, jeg ef helt enig i 70% eller endnu større reduktion. Jeg har ikke fået indtryk af i min indtil nu vidensindsamling at det endnu er muligt at akkumulere energien i batterier, men der stadig forskes i, hvordan vi udnytter brint osv. Jeg vil med glæde læse dit link. Jeg har slet ikke det indtryk at der gives mange forskningsmidler til fusionsenergi, hvorfor hører vi så ikke mere om de fremskridt i offentligheden? Hvorfor kender offentligheden ikke til fusionsenergi? Jeg tror på vidensdeling. Men du har ret, jeg har bevæget mig, måske/ måske ikke også i forhold til alternativets politik. Selvfølgelig skal vi nedsætte vores overforbrug, men vi skal ikke stå i vejen for fortsat teknologisk udvikling. Selvfølgelig skal vi udvikle alternative fødemidler, boformer osv. men vi skal ikke forhindre menneskets fremtidige evolution og mangfoldiggørelse. Vi skal fortsætte vores civiliserede samfund og vi skal skabe rammer for at nye generationer kan danne deres egne tankesæt i et levende åbent demokrati. Det har jeg skrevet et lille slags tankespind over - tag det for hvad, det er :green_heart:

Det er ingen hemmelighed at jeg også er overrasket over mig selv, at jeg kan lade mig motivere og tænke tanker omkring den næsten CO2 neutrale energiform - atomkraft. Så jeg kan forstå forargelsen og bestyrtelsen. Sådanne reaktioner ligger dog ikke lige til mig. Jeg bliver i stedet nysgerrig. Omtænker - hvis nødvendigt. Ser muligheder. Jeg er inspireret af en tidligere forsker og ingeniør - tidligere chef på Risø på 80 år, som har arbejdet og brændt for feltet i mange år. Altid blev han stoppet i sin forskning, fordi den officielle holdning var/er (var i særdeleshed også min) “atomkraft - nej tak!”.
Jeg har spurgt en professor fra klimarådet, jeg havde kontakt med i forbindelse med et borgermøde om, hvor ambitiøse vi skal være i vores kommune omkring klima om det ikke var en ide at invitere den 80 årige tidligere forsker til klimarådet , så de også kunne lytte til hans detaljerede viden om grønne alternative energikilder og mulighederne for deres akkumulation og om de spritnye energiformer, der eksperimenteres med også her i Danmark i privat regi - fusionsenergi - simpelthen lytte ind til hans vision - give ham plads og taletid. Professoren i klimarådet var ret forundret over at jeg nævnte det, jeg var forundret over mig selv - så der var fortættet med forundring i rummet kan man sige, men professoren fra klimarådet var meget åben. Han ville ihvertfald kontakte den tidligere forsker og ingeniør på 80, der havde inspireret mig. Professoren fra klimarådet som jeg talte med havde ligesom forskeren arbejdet mange år på Risø, men ikke lige i perioden, hvor forskeren, ingeniøren og den tilmed 80 årige havde været leder gennem 15 år. Hvis vi skal være lidt populistiske - hvis optionen var SÅ forfærdelig ville Greta så, som har hele verden som sin scene ikke tale ret imod den co2 mere eller mindre neutralenergi?- Hun kommer dog fra et land, hvor fissionsenergi varmer huse op og får industrien til at dreje sine hjul osv.? Måske var der et værk dér i Gretas hjemland, vi kunne overtage - eller byde os ind på? Lad os nu komme ud over den sort/hvide tænkning.- lad os tænke i både/og. Vi får brug for al den CO2 neutrale energi, vi kan opdrive, fordi vi ikke endnu kan akkumulere sol, vind og jord energi (der forskes og Norge er godt med, men som jeg har forstået har vi også massivt brug for energi for kunne omdanne den grønne energi til flybrændsel osv.) Hey, jeg er ikke ekspert på nogen områder. Jeg interesserer mig bare for at se gennem alternative briller - for vi kan da godt blive enige om at globalt går det sgu ikke så godt med omstillingen vel? Usikre atomkraftanlæg skyder op som paddehatte allevegne, det er bare virkeligheden. De bankes op på ca 5 år, hvor det tager ca 10 år at bygge et sikkert. Hvis jeg skal bo på et atomdrevet krydstogtskib, når oversvømmelserne for alvor sætter ind siger jeg ihvertfald ikke - nej tak! Egentlig kan jeg være ligeglad, jeg er død og borte om 40 år, hvor man dels forventer alle fossile brændstoffer er sluppet op og professoren, ingeniøren og den tilmed 80 årige tror at temperaturen er steget dramatisk med 4 grader yderligere, hvor jeg ikke er uvillig til at dele den bekymring, MEN jeg ER ikke ligeglad, jeg ønsker et fremtidigt samfund for mine børn, børnebørn og fremtidige generationer med fortsat evolution, civilisation og velfærd.

1 Like

"Selv fortalere for vindkraft i Danmark som Gorm Bruun Andresen er enige i, at atomkraft på globalt plan er at foretrække frem for alternativet.

 • Jeg har i mange år ikke kunnet lide atomkraft. Det kan jeg sådan set stadigvæk ikke. Men jeg har gjort op med mig selv, at det er uendeligt meget bedre end klimaforandringer, siger han. "

Jeg er helt enig i dine betragtninger om fusionsenergien… Det er vigtigt for mig at understrege at jeg ser fusionsenergien som et step mod et stigende forbrug, som ikke er noget der har groet i Alternativets baghave, og som sådan primært ville blive en udsættelse af klodens reelle udvikling mod en naturlig bæredygtighed på alle niveauer.

3 Likes

Det er jeg helt enig med dig i at præcist deri ligger dilemmaet. Og derfor er det vigtigt, vi får debatten. :green_heart:

1 Like

Kære alle

I går aftes nåede jeg over 100 indsendte stillererklæringer, så jeg er nu klar til at stille op - selvfølgelig forudsat vedtægterne bliver ændret på mandag :slight_smile:

Det er lidt crazy, og jeg er enormt taknemlig for den store tillid og opbakning!

‪Jeg glæder mig til de kommende uger, hvor vi skal mødes ‬til landsmøder, medlemsmøder og online :green_heart:

Mvh Rasmus

3 Likes

I morges blev jeg interviewet af P4 Midtvest - klik her for at høre det :slight_smile:

https://www.dr.dk/radio/p4vest/p4vest-morgen/p4-morgen-2020-01-14-06-05#!02:13:33

1 Like

Hold da fast Rasmus - I LIKE :green_heart::muscle::+1::grinning::green_heart:

1 Like

Lidt konkrete spørgsmål stillet i en anden tråd:

 1. Hvordan vil du medvirke til at revitalisere politikudviklingen i Å

Vi skal gøre det nemmere at gennemskue, hvordan man kan få vedtaget politiske forslag, som ikke er visioner. Idékataloget forpligter ikke de folkevalgte, og hvis man ikke ved, om de folkevalgte vil arbejde aktivt for et forslag, er det ikke motiverende at bruge tid på at udarbejde dem.

Jeg synes også, vi skal i gang med at “efterspørge” politik fra POFO og folkevalgte. Ikke i stedet for at politik udvikles nedefra, men som supplement. Hvis man ved, at eksempelvis folketingsgruppen ønsker få udviklet politik på et område, kan det give større motivation for at gøre det.

Desuden skal vi også videre med at udvikle visioner for det samfund, vi ønsker at skabe. Der er allerede gang i planlægningen af en række politiske laboratorier om det, og dem glæder jeg mig meget til.

 1. Hvad ser du som de væsentligste politiske udfordringer for Å pt

Overordnet set mener jeg den største udfordring handler om at få mange flere til at engagere sig mere i samfundet og demokratiet - og det må selvfølgelig meget gerne være i regi af Alternativet.

Hvis du tænker på det rent parlamentariske i Folketinget er det nok dilemmaet mellem at indgå kompromisser for at få konkret indflydelse og at stå uden for og sige nej, når de andre ikke er ambitiøse nok. Jeg mener, vi skal gøre begge dele, afhængig af situationen, men det er bliver svært at finde den helt rigtige linje.

 1. Hvordan vil du arbejde for at Å’s politiske ståsted igen bliver nærværende og så relevant at den igen bliver væsentlig for vælgere, presse og ngo` er

Vi skal vende mere tilbage til at være alternative i vores måde at være politiske på. Vi er ikke “bare” et parti med en anden politik end de andre. Det handler om også at se ud over arbejdet i Folketinget, byråd og regionsråd. Jeg tror, det kan ske blandt andet ved at opbygge mange flere handlingsfællesskaber i regi af Alternativet.

 1. Hvordan vil du vægte dit lederskab, så du også bliver tydelig på Christiansborg og blandt dem der bliver dine kommende politiske lederkollger.

Hvis jeg bliver valgt, vil jeg starte med at tage en åben drøftelse med folketingsgruppen om, hvordan de synes, vi kan få et godt samarbejde - for det er meget vigtet for mig at få et godt samarbejde med dem. Heldigvis kender jeg dem alle fem, og jeg er ikke i tvivl om, at vi kan samarbejde rigtig godt.

Jeg vil indtil videre blive boende i Aarhus. Jeg vil som udgangspunkt være til stede på Christiansborg ca. 3 dage om ugen, så jeg kan deltage i folketingsgruppens gruppemøder mv. og være tæt på sekretariatet. Resten af tiden vil jeg bruge på komme så meget som muligt rundt i landet - og nogle uger vil jeg måske også være mere ude i landet end i København.

Jeg vil også fortsætte i regionsrådet i Region Midtjylland, så de dage, der er møde i regionen, vil jeg være i Jylland. Når jeg taler om at komme rundt i landet, tænker jeg både på vores lokalpolitikere, hvoraf mange sidder meget alene, og på at komme rundt til lokalforeninger og storkredse - og selvfølgelig politiske laboratorier.

 1. Hvad er dine vigtigste politiske mærkesager

Det vigtigste for mig er den grønne omstilling. Derudover mener jeg, den stigende ulighed er et stort problem, og jeg ser blandt borgerløn som et middel til at skabe et mere lige, frit og trygt samfund. Det er også vigtigt for mig, at Danmark tager et større global ansvar. Endelig har jeg også en stor interesse for sundhedsområdet, hvor særlig mental sundhed er et vigtigt område at sætte fokus på.

2 Likes

8 SPØRGSMÅL FRA RITZAU

 1. Var det en rigtig beslutning, at Alternativet stemte ja til klimaloven?
 •  Ja eller nej: Ja
  
 •  Uddyb: 
  

Det er altid en afvejning, om man har fået indflydelse nok, når man ikke få alle sine ønsker opfyldt. Vi fik påvirket klimaloven positivt og ved at være en del af aftalen får vi også lettere ved at få indflydelse på de konkrete initiativer, der skal realisere målene.

 1. Var den rigtig beslutning, at Alternativet stemte ja til finansloven?
 •  Ja eller nej: Ja
  
 •  Uddyb:
  

Vi fik sat en række fingeraftryk på finansloven, og dermed får vi flyttet Danmark et lille stykke i den retning, vi mener er den rigtige. Hvis vi havde sagt nej, er det ikke sikkert, der var blevet investeret i cyklisme, mere vild skov, grønne obligationer. Finansloven indeholder også en række vigtige forbedringer inden for det sociale område, psykiatrien, daginstitutioner, kulturen, osv.

 1. Var det en fejl, da Uffe Elbæk pegede på sig selv som statsminister?
 •  Ja eller nej: Nej
  
 •  Uddyb:
  

Hvis målet havde været at få flest muligt stemmer, så var det en fejl. Men målet var at gøre op med blokpolitikken og sætte fokus på, hvor lille forskellen på Socialdemokratiet og Venstre var blevet. Vi skulle dog fra starten have gjort det helt klart, at vi ikke ville lade den borgerlige regering fortsætte.

 1. Vil du pege på Mette Frederiksen som statsminister?
 •  Ja eller nej: Ikke besvaret
  
 •  Uddyb:
  

Jeg mener, at Alternativet skal gå til valg på, at Danmark skal have en regering med en statsminister fra S, SF, EL, RV eller Å. Jeg mener først, vi skal tale navne, når vi kender mandatfordelingen. Med den nuværende mandatfordeling er det oplagt, at Mette Frederiksen er den rigtige statsminister, og det er da også sandsynligt efter næste valg. Men vi ved det først, når stemmerne er talt op.

 1. Vil du pege på dig selv som statsminister?
 •  Ja eller nej: Nej
  
 •  Uddyb:
  

Jeg mener, at Alternativet skal gå til valg på, at Danmark skal have en regering med en statsminister fra S, SF, EL, RV eller Å. Alternativet skal have en helt anden størrelse end i dag, før det eventuelt vil kunne komme på tale at pege på os selv igen.

 1. Skal Alternativet fortsat være i egen grøn blok?
 •  Ja eller nej: Ja
  
 •  Uddyb:
  

Opdelingen i rød blok og blå blok er i høj grad skabt af medierne, og det er en forsimpling af dansk politik. Det vigtigt at vise forskellene mellem partierne, og det mener jeg placeringen i grøn blok er med det. Det er også en måde at understrege, at vi altid vil samarbejde med alle, der vil gennemføre den politik vi står for.

 1. Er partiet i krise?
 •  Ja eller nej: Nej
  
 •  Uddyb:
  

Alternativet er absolut ikke i krise. Vi er stadig et meget ungt parti, og vi har de sidste år brugt mange kræfter på vores interne organisering med lokalforeninger osv. Der har også været konflikter, som har været hårde for at komme igennem som organisation. Men vi er kommet igennem begge dele, og jeg oplever stort engagement og motivation blandt medlemmerne. Vi har stadig lysten og viljen til at forandre samfundet.

 1. Burde Alternativet have været en del af forståelsespapiret?
 •  Ja eller nej: Nej
  
 •  Uddyb:
  

Før valget havde vi sagt, vi ikke ville pege på Mette Frederiksen. Så skal vi ikke ombestemme os på valgnatten. Vælgerne har jo netop stemt på os med en forventning om, at vi ville have en fri rolle i Folketinget og ikke binde os til Socialdemokratiet.

1 Like