Justering af planloven

Forslagets tekst

Vi vil justere planloven, så den åbner op for en bæredygtig bosætning af landbrugslandet og stopper landbrugs-fabriks-byggeri. Industrilandbrug skal sidestilles industri og underlægges samme lovgivning og miljøtilladelser som industri i det åbne land. Planloven tillader ikke spredt bebyggelse i det åbne land, som forhindrer bebyggelse af permakulturlandbrug og skovlandbrug. Vi vil indføre en undtagelse i planloven ift. dette.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Landbrugs-POLA I København d. 10. april 2016 og LandbrugsPOLA i Århus, d. 8. maj. 2016.

Forslagsstillere

 1. Morten Krohn
 2. Bina Aylen Seff
 3. Birte Skov Larsen
 4. Fanny Broholm
 5. Franciska Rosenkilde
 6. Helene Hagel
 7. merete kristine medina meincke
 8. Mogens Buch-Hansen
 9. Niels Poul Dreyer
 10. Søren Frederik Hansen
 11. Søren Grene

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan støtte eller stemme om forslaget på AlleOs

1 Like

Der er nogle som mener, at hvis vi skal reducere forureningen med ny best practice teknologi i staldanlæg skal anlæggene være megastore for at det kan betale sig. Men vi kan sige at vi vil have et opgør med dansk husdyrproduktion, men jeg har forstået at økologien har et fosfatproblem som netop bliver tilført via staldanlæg. Jeg ved ikke om forslaget vil fremme miljøet eller ej?

En revision af planloven for at få livet tilbage på landet og for at beskytte de mest sårbare naturområder, er bestemt en god ide.

Vigtigt at få justeret planloven så det bliver muligt at drive andre typer af småvirksomheder på landet og ikke kun industrilandbrug. Men vigtigt at der sættes nogle klare grænser for størrelsen på sådanne virksomheder og at de ikke må belaste miljøet eller være beskæmmende i landskabet.

1 Like

Derfor skal der i planloven være muglighed for at flytte svine FABRIKKERNE ind til slagterrierne, som typisk ligger ved byerne.
Så fristes man heller ikke til at spare 2,5 ved slagtning i udlandet, når grissebasserne selv kan gå til slagtningen.
(omvendt planlov?)

Men, skal vi overhovedet have de industrier i fremtiden? De skal vel udfases, så vi kan arbejde hen imod 100 % økologi?

Rigtig god ide at indtænke planloven, så den kan understøtte udviklingen af små industrier og andre virksomheder på landet. Iøvrigt kan store svinebrug godt være økologiske og bæredygtige - manglen på bæredygtigt i de nuværende store brug har ikke kun noget med størrelsen at gøre…

Forslaget søger lige nu opbakning fra i alt 50 medlemmer.Hvis det får opbakning indenfor tidsfristen, så kommer det i det politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.