Julenyt fra din lokalforening

Kære medlemmer af Alternativet i Køge,

Her et julenyhedsbrev med en status over det fantastiske år 2016 hvor vi blev stiftet som forening, og et kig ind i det nye år.

Siden den stiftende GF i august, har bestyrelsen arbejdet på at få Alternativet i Køge godt i gang. Udover det praktiske og strategiske med forretningsorden, opretning af bankkonto samt CVR for lokalforeningen, har vi i bestyrelsen særligt involveret sig i én vigtig politisk sag i år. Den fremtidige udformning af og brug af Det Grønne Hus - i den forbindelse er vi en del af en initiativgruppe der har til opgave at udforme en idé til en fælles platform/forening for brugerne af huset, som efterfølgende forhåbentlig kan godkendes politisk.

Herudover har vi arbejdet på at skabe aktiviteter og projekter, som kan styrke os som fællesskab og fremme de alternative dagsordener her i Køge kommune. Vi er i skrivende stund 70 medlemmer i Køge :slight_smile: Vores ambition for første halvår af 2017 er at starte opbygningen af en stærkt og handlekraftigt fællesskab og bevægelse og at starte udviklingen af politiske visioner og mærkesager i et år med valg til byrådet. Dette arbejde er nu kulmineret i foreløbig fire aktiviteter, som kommer til at løbe hen over vinteren og foråret.

Onsdag d. 18. januar - åbent politisk visionsmøde i Det Grønne Hus.

Og under Overskriften Det grønne Køge:

Søndag d. 5. februar - gratis visning af den anmelderroste franske film “I morgen” i Køge biograf og efterfølgende kaffe/kage samtale. Alternativet har sat arrangementet i søen og Socialdemokraterne, Enhedslisten, Demokratilisten og SF er medarrangører.

Mandag d. 1. marts Ditlev Nissen fortæller om samspillet mellem FN’s 17 verdensmål og den omstilling der sker i øko- og lokalsamfund. Efter oplægget er der samtalecafé om bæredygtig omstilling i Køge.

Fredag d. 1. april medlemmer af Alternativet i Køge inviterer medborgere i Køge til suppeaftener / samtalemiddage om bæredygtighed i Køge.

Læs mere om de enkelte arrangementer ved at klikke her.

Flere ved mere og flere kan mere!: Det er i det hele taget vigtigt for os i bestyrelsen at DU ved, at har du en ide til en aktivitet, aktivisme, mærkesag eller andre tiltag så skal du ikke tøve med at ringe, skrive eller dukke op og lade os vide hvad du har på hjerte og hvordan vi evt. kan støtte op om at tanke bliver til handling!

Der skal ligeledes være et nyt Årsmøde i løbet af første halvår af 2017. På Årsmødet er alle bestyrelsesposterne på valg, da vi kun vælges for et år ad gangen. Så du kan allerede nu overveje, om du har lyst til at indgå i bestyrelsen!

Åbne bestyrelsesmøder fremover: I det nye år vi fortsætte med de åbne bestyrelsesmøder. Du er derfor inviteret til at deltage! Dagsorden til møderne vil blive delt på Facebookgruppen Alternativet I Køge inden mødet. Datoerne for de første 2 bestyrelsesmøder i 2017 er d. 9. januar kl. 18.30 til 21.30 i Det Grønne Hus og d. 13. februar kl. 16.15 til 18.15 - lokation følger.

Vi ønsker ikke at lukke os om os selv! Derfor deltager vi i så mange møder rundt om, som vi kan overkomme – i Alternativets regi. Det kræver, at vi er mange, der vil være med til at trække læsset og give en hånd med. Vi håber derfor på, at I vil være med os – også i det nye år :green_heart:

Til sidst er der kun at sige: Rigtig glædelig jul til alle! Og et aktivt og lykkeligt nyt år 2017!
Mange julehilsner fra din Lokalforening

Annette, Cecilie, Magnus, Mickal og Morten