Josephine har (endelig) trukket sig - hvad nu?

Opgøret efter valget af Josephine fik ikke bare 4 ud af 5 folketingsmedlemmer til at forlade Alternativet som parti - men ikke Alternativets politik. Det samme skete på medlemsområdet! Hvis jeg ellers husker medlemstallene rigtigt så har næsten 9 ud af 10 meldt sig ud - de fleste med ord om de ville kæmpe videre for Alternativets politik. Jeg synes Josephine var MEGET længe om at læse den besked - det samme gælder de tilbageværende medlemmer, hvoraf mange tilsyneladende endnu ikke helt har forstået det: Josephine var som person den forkerte - hun havde ikke det bagland og den tillid hun selv antydede.
Godt det samme! Alternativet har den rigtige politik - selvom det ideologiske fundament stadig ikke er helt på plads. Hvordan kan der evt kaldes til samling igen?

Det er der åbenbart ikke nogen der vil kommentere. Jeg ser nogen andet sted foreslår at vi diskuterer hvordan lederposten skal se ud. Det er, for mig at se, det helt rigtige sted at tage fat. Jeg tror nu ikke det hverken skal være delt ledelse eller en afskaffelse af lederposten - det skal bar være en post som skal defineres helt anderledes. Der skal være tale om en person, som samler og formidler medlemmernes holdninger, og samler til intern debat, når der foreligger for stor spredning i holdningerne til de kan formidles kvalificeret, frem for en der selv finder på holdninger, som de så forsøger at få opbakning til. Alt andet lige, så er sammenbruddet i ledelsen af Alternativet - som nu er endt med Josephine er gået sin vej fra posten - skabt af noget af det som Alternativets politik ellers siger Alternativet ikke vil - magtkampe og et giftigt kamp-miljø omkring ledelsen, og i det hele taget, som afholder mindre krigeriske personer fra at deltage. Et opgør med magtbaseret ledelse, og en debat om hvordan det kan gøres på en progressiv og dynamisk måde, må være den måde hvorpå alle de som stadig bakker op om Alternativets politik kan inviteres indenfor igen.

1 Like

Når du siger vi, er det så fordi du er medlem eller påtænker at melde dig ind igen - din profil står som “Tidl.medlem”?
/Lars

1 Like

Når jeg siger ‘vi’ er det ‘alle os’ som mener det som ligger til grund for Alternativets politik. Nej, jeg er ikke medlem længere - meldte mig ud efter at have været medlem i mange år - men melder mig ind igen hvis Alternativet får en ledelses struktur og regler som sikrer at der ikke igen opstår altødelæggende magtkampe, og partiet selv lever op til at sikre alle kan deltage med sikkerhed for de ikke bliver ‘slagtet’ i magtkampe med andre medlemmer - som jo er Alternativets politik og krav til politisk arbejde i fremtiden.

1 Like

Charlie

Det kræver bl.a. at folk som du er medlem, og ikke melder sig ud.

Der findes ikke regler, der kan sikre imod magtmisbrug. For regler kan altid gradbøjes og omgås.

Derfor er det afgørende i sidste ende vores kultur, fællesskab og hvilke personer, som vi betror magten.

Så meld dig ind, vær med til at skabe den kultur og kæmpe for at få valgt ansvarlige folk.

2 Likes

Jeg betror ej magten til nogen, uden selv at være lidt med - du kan sige en lille flig af magten! Jeg vil gerne være med til at dele magten - hvis den ændrer godt! - ellers er den ikke en magt, som jeg vil være i nærheden af!

Jeg synes der er gået noget ‘hovskisnowski’ i Alternativet. Jeg synes din holdning om at det ikke er ok at sige fra og ikke ville være medgarant (medlem) for en leder som åbenlyst ikke havde den legitimation til at stille op, som hun selv sagde - og, for mig at se, at opsøge magten for magtens egen skyld, frem for at stå fast på, at vi skal i en helt anden retning for al løse verdens miljø- og klimaproblemer. Alle - på nær een - repræsentanter i folketinget for det Alternativ vi oprindeligt støttede, forlod ikke tanken om Alternativets politik, men forlod den forvaltning af holdningerne som Josephine stod for, og så vidt jeg kan regne, så er medlemstallet siden faldet til omkring 1/10 af medlemstallet fra op til valget (ca 6000 som er blevet til ca 600). Dvs en meget lille minoritet (en ret hård radikaliseret pro Josephine kerne) sidder tilbage i partiet og udpeger en formidling af den Alternative politik som der ikke er grundlag til blandt den oprindelige medlemsskare. Det jeg ønsker mig, er at de der sidder i Alternativet nu, erkender vejen var forkert (det var ikke en fejl - men det bliver det hvis man fastholder og gør det igen med en ny leder) og signalerer at os der meldte os ud er velkommen igen, med en attitude som signalerer at forvaltningen og formidlingen af Alternativ politik er ikke bare til forhandling - den skal etableres igen fra bunden. Det er hvad jeg søger - og det er det jeg vil høre før jeg (og nok mange andre med mig) overvejer at vende tilbage som medlem.

Synes du at Alternativet har kunnet markere sig ordentligt ved at indgå et tættere samarbejde med regeringen?

Det er et rigtig godt spørgsmål :slightly_smiling_face:
Og jeg tror, at du har fat i noget væsentligt mht. 2021…

1 Like

Det har også noget, at gøre med, at man har holdt medlemmer i et mørke, hvilket man åbenbart stadig gør og har gjort siden valget af leder sidst. Lad os vide hvem der har gjort hvad og lad medlemmerne tage stilling på et oplyst grundlag. Men jeg har forstået, at det ønsker DOL og nogle i HB ikke. De vil ikke, at vi skal se det sande ansigt i de magtkampe der har været. Så de har ikke lært noget fra sidst.

3 Likes

Jeg begynder måske at se det - jeg ved det ikke?

Charlie, det er helt ok at melde sig ud. Jeg forsøgte blot at sige, at forestillingen om nogle regler, der for evigt kan garantere imod magtmisbrug, ikke er holdbar.

Jeg skal ikke dømme om alle historierne omkring Uffe, Josephine og Rasmus - og de seksuelle overgreb. Jeg har hørt historier om det fra mange forskellige personer med forskellige udlægninger af, hvad der skete. Og jeg har hørt nok til at konstatere, at jeg ikke foreløbig kommer til at kende sandheden om det - andet end at den samlede ledelse har svigtet i alvorlig grad.

Hvad angår medlemstallet, så blev der jo op til valget af politisk leder lavet en skrap gennemgang af medlemskartoteket, og alle der var i restance røg ud - derfor var der i forbindelse med valget et drastisk fald i medlemstal, som så blev yderligere forværret efter at Uffe&Co gik.

Når jeg har talt med folk, der har meldt sig ud, så er der mange forskellige årsager, så jeg tror, man skal passe på med at tilskrive det til et motiv.

Personligt har jeg det sådan, at du og andre er mere end velkomne igen :slight_smile:

3 Likes

DOL - kunne du venligt oversætte…

Daglig organisatoriske ledelse. Mener det består af de folkevalgte og nogle fra HB og sekretariatet og lederen. Men ved ikke om jeg har fået alle med.

Ok, tak - det giver stof til eftertanke…

1 Like

At der har været seksuelle overgreb i/omkring ledelsen er forbigået min opmærksomhed - jeg har kun hørt om verbale overfald, personlige antipartier og uenighed om den politiske retning som jo også resulterede i et blodbadslignende magtopgør for åben skærm som Tarantino ikke kunne have gjort bedre. Sandheden er første offer i krig, og hvad der fulgte af hvad får vi nok aldrig fuldstændig klarhed over. Det er et mudderbad mange partier har været igennem og er kommet sig over efter en tid. Det er ærgerligt at det skete, når nu det var/er en del af Alternativets politik at sikre der også skal være plads og muligheder i partiet til personer som ikke er udstyret med rundsave på albuerne, ikke er bevæbnet til tænderne og ikke har blikket stift rettet på magten, men den ambition har nok i første omgang gjort det modsatte: givet beregnende og kolde magtsøgende mennesker større spillerum i selskab med mere tillidsfulde og godtroende mennesker. Det håber jeg HB har set, og at der er initiativer i støbeskeen som sikrer mod det sker igen.
Jeg tænker at grunden til du kan finde mange forskellige grunde til at melde sig ud, er der var mange grunde til vi meldte os ind. Jeg forestille mig nu alligevel at vi havde en fælles platform: Klima- og miljøkamp som hovedprioritet - og så måtte vi derefter finde en retning som giver plads til mange forståelser og livsformer. Jeg ser det sådan at den platform er blevet forladt under den seneste, nu afgået, formand, og det er, for mig at se, derfor Alternativet ikke kan mønstre nogen samling, og det jeg opfordrer til er at erkende det og række ud efter os 5000 tidligere medlemmer (og dermed nok også langt flere) med en attitude og en formand som klart og troværdigt siger at handling for at redde klima og miljø har opsættende virkning på alt andet. Hvis det ikke sker, er der/har der været mange andre bud på grønne politiske partier - bl.a. Radikale, særligt under Morten Østergaard foruden hele venstrefløjen … og nye partier på vej - og jeg forudser, at hvis det ikke sker, at Alternativet langt hen ad vejen siger det samme som Greta Thunberg, og nu også FN som opfordrer til klima-undtagelsestilstand, så er Alternativet formentlig en saga. Det synes jeg ville være lidt trist.

1 Like

Både Mathilde Boensen & Fanny Broholm har stået frem med deres historier om seksuelle krænkelser.

Mange af os (i kbh) har også hørt om det på rygteplan siden i hvert fald 2017.

Jeg ved at HB er meget optaget af at styrke en anden magt-kultur i Alternativet. Det var Josephine Fock også - med et fokus på, at der skulle vare klare rammer i organisationen, så man var klar over hvem, der har ansvar for hvad, og hvor grænserne går.

For mig er det sådan, at den grønne og den sociale bæredygtighed hænger sammen - fordi det er det samme tankesæt, der fører til rovdrift på både natur og mennesker - og der kan kun laves gennemført bæredygtighed, hvis vi tager et opgør med det tankesæt.

Det negative tankesæt er forankret i forholdet til og forståelsen af magten. Det er forestillingen om at vi kan beherske og styre verden. Når vi forsøger på det, ender vi altid før eller siden i en rovdrift på mennesker og natur.

Desværre er det tankesæt så dybt indlejret i vores kultur, at det selvfølgelig også er/var relativt udbredt i Alternativet, som vi så da Uffe efter sin exit bekendte, at han egentlig ikke ønskede et medlemsdemokrati, men at det skulle overlades til dem, der ved bedst at styre - eliten, som han selv kaldte det i sit store Zetland-interview efter sin exit.

Derfor handler det i sidste ende om vores personlige praksis af vores værdier. Er vi modige nok til at turde at give slip på at beherske verden? Er vi modige nok til at turde gøre det vi tror på, også selvom det kan betyde at vi taber næste valg – eller lader vi frygten for at tabe næste valg styre os, så vi griber til forsøg på taktisk beherskelse af valgkampen, og dermed af medlemmer og frivillige.

Jeg kender mange aktive som enten har meldt sig ud eller er blevet passive, fordi den tidligere ledelse under Uffe&Co kørte en uformel top-styring, hvor de forventede lydighed og blind loyalitet. Man bliver ret træt, når man har knoklet på at forberede en event, og der så kommer en fra ledelsen og skider på hele det arbejde.

Politisk begik vi vores største selvmål ved at vores '19 valgkamp kom til at handle alt for meget om Uffe. Og du har helt ret i at vi skal op på den store Greta-klinge - både hvad angår den grønne, men også den sociale bæredygtighed.

3 Likes

Tak for respons, Troels :slight_smile: … Det glæder mig at der stadig er kræfter i Alternativet som er enig i 'vi skal op på den store Greta-klinge’. Måske synes jeg stadig der er for mange benspænds bisætninger om alt muligt andet vi også skal, som, for mig at se, står det i vejen for at vi få sikret klima og miljø med den indsats som er nødvendig. For mig at se skal vi udpege den indsats som skal ske LIGE NU - hellere igår end imorgen - og bagefter se hvordan vi kan gøre noget af alt det andet, så som social bæredygtighed og at turde give slip osv. Jeg er dog enig i at man skal ikke være bange for at tabe et valg ved klart og tydeligt sige hvad man står for - og jeg mener at sidde lårene af regeringen og deltagelse i den fraværende adækvate klimaindsats har været det største selvmål Alternativet hidtil har begået.
Jeg er godt klar over at valget af Josephine lige så meget var et fravalg af Uffe’s fravær og arrogance over for græsrødderne - men jeg mener græsrødderne/medlemmerne i samme moment kom til at vælge noget der var endnu værre. Det jeg søger er nok også et opgør med det, og ikke så meget en udredning af hvad der gik galt under Uffe’s ledelse.

For mig er det ikke en bisætning. Rovdriften på mennesker og natur hænger sammen. Det udspringer af samme tankegang; forestillingen om at vi kan beherske verden. Og den tankegang kan ikke fremkomme med reelt bæredygtige løsninger, men kun lappeløsninger og symptombehandling.

Og hovedbudskabet fra min side er:

Den ubekvemme sandhed er, at vi lever i luksus af kviklån med meget dyre renter.

Derfor kommer alle til at ændre vaner og have mindre luksus, hvis vi skal være ansvarlige.

Til gengæld får vores børn en bedre fremtid i et bæredygtigt samfund.

Lad os være den næste ‘great generation’, der tager en tørn for de næste generationer – og ikke dem, der ofrede børnebørnene for at kunne smide en ekstra bøf på Weber-grillen og få den nyeste iPhone.

2 Likes

At hovedbudskabet er, "at den ubekvemme sandhed er, at vi lever i luksus af kviklån med meget dyre renter, og vi derfor kommer til at ændre vaner og have mindre luksus, hvis vi skal være den generation’, der tager en tørn for de næste generationer – og ikke dem, der ofrede børnebørnene for bøf på Weber-grillen og få den nyeste iPhone”, er for lidt selvopofrelse og villighed til den helt store forandring. Jeg er rigtig ked af hvis det er ambitionen Alternativets medlemmer går med. Det er åbenlyst (det må enhver kunne se) alt for passivt til at skabe den nye nødvendige politik, som vil redde fremtidens generationer fra at skulle leve på naturkatastrofens præmisser. Jeg håber Alternativet - eller en anden politisk fraktion på området - vil byde langt mere gennemgribende ind med progressiv nytænkning, der for alvor vil ændre menneskehedens kurs, væk fra den nuværende, der uomtvisteligt peger lige ud over afgrunden.