Ja og nej til kongehuset

For mig er forholdet til Folkekirken et religiøst betinget valg og derfor adskiller det sig fra diskussionen om kongehuset.

Et kongehus er som udgangspunkt en magtstrukturel og menneskerettighedsdiskussion. Hvorvidt vi som parti og bevægelse kan støtte at vi har et kongehus i Danmark (eller vil arbejde for det modsatte) må derfor være en diskussion af hvordan vi ser på magt og menneskerettigheder.

Medlemmerne af kongehuset er født med (eller har giftet sig til) et andet rettighedsspektrum end resten af befolkningen. Med nogle af rettighederne følger privilegier, som resten af befolkningen ikke har. Hvis vi mener, at det er i orden er nogen er født, og ikke valgt, til være hævet over loven, at nyde en magt som andre ikke har (omend deres magt er den mere indirekte), at have et samfundsunderstøttet økonomisk fundament livet igennem osv., så kan vi gå ind for et kongehus. Hvis vi mener at alle er lige, så mener jeg at vi bør være politisk konsekvente og lægge handling bag ord og dermed gå ind for en afviklingen af kongehuset.

Medlemmerne af kongehuset har nogle begrænsninger i menneskerettigheder og visse grundlovssikrede rettigheder. De har ikke stemme ret, de har ikke religionsfrihed og et stykke henad vejen kan man også argumentere for at de ikke har social, uddannelsesmæssig og seksuel frihed. En tronarving forventes at producerer en arving, de forventes at man har en militæruddannelse, kongehusets børn er i høj grad udsat for en medieopmærksomhed som nogle vil mene ikke er sundt for børnene. Hvis vi mener at alle mennesker skal nyde de samme basale rettigheder vil jeg mene at konsekvensen børn være at vi ikke kan gå ind for et kongehus.

Dette er for mig ikke en diskussion om det konkrete kongehus, deres kompetencer, økonomi, nationalfølelse eller andet. Det er helt grundlæggende en diskussion om menneske- og samfundssyn.

3 Likes

@Ivan_K_Flaendsdal

1953 er godt nok længe siden - lad os få vippet Kongehuset ud af grundloven - evt til overførselskroner 1,2,3 mange fra de resterende royalister :smile:

Thi eventyr har det bedst udlevet hos hin enkelte inspireret af HCA og utallige andre fra for- og nutid - såvidt muligt uafhængigt af love, regler, pengestrømme…

… øh… dixi?

1 Like

Må indrømme at jeg nok heller ikke kan ser en ny grundlov blive vedtaget uden et kongehus, det jo ikke lige frem fordi dame og sønnen er upopulær i brede befolkning :wink:

1 Like

Jeg er bestemt ikke sikker på at jeg kan anerkende præmisen, at kongehuset er en økonomisk gevinst for DK.

Jeg har endnu ikke set uvildig dokumentation for at dette er tilfældet, og jeg synes det er et godt udgangspunkt for en diskussion, at få lavet nogle undersøgelser, som har den nødvendige troværdig.

1 Like

Jeg mener også, at støtten til kongehuset skal være frivillig!

Der er mange muligheder i det du siger og mener, men også meget i mod, i de mod argumenter, der ses her på bloggen.
det i vores demokrati.

For min skyld kan vi godt nedlægge kongehuset som institution, men så må vi erstatte det med et solidt diplomati til tiden fremover. - ellers går det ikke!

Selv om jeg er enig med dig, så har jeg sgu svært ved at pege på en Præsident for Danmark - en navngiven person…

Kan du gøre det med overbevisning ?

Kongehuset bør afskaffes i sin nuværende form, men bevares som kultur-historisk institution. Dvs at det på ingen måde skal have nogen - heller ikke formel - form for relation til Folketinget. Altså ingen dronningerunder, ingen majestætisk tilstedeværelse under Folketingets åbning, ingen underskrifter på love mhp deres ikrafttrædelse osv. Erhvervslivets hyldest til kongehusets postulerede indflydelse på dansk eksport kan ikke være et argument for en styreform.

1 Like

Jeg er for bevarelsen af Kongehuset, men jeg ønsker et stærkt slanket Kongehus.

1 Like

Ja det ville være en god ide.
Jeg er personligt imod, at der er folk, som er født til, at være hævet over loven.

1 Like

Et kongehus der betales af de, der ønsker at betaler til det. Jeg nægter at tro at det ikke lader sig gøre :wink:

du kræver dokumentation for noget der kun kan delvist dokumenteres…

vi kan nemt opgøre hvad kongehuset koster i kroner og øre.

vi kan med noget besvær opgøre hvad kongehuset tjener ind til Danmark fra turisme.
vi kan med noget besvær også opgøre hvad kongehuset tjener ind til Danmark via den støtte og de døre de åbner til/for erhvervslivets eksport eventyr osv.

men:
Vi kan ikke opgøre i penge den præcise værdi kongehuset har til alle de diplomatiske opgaver de også har.
Vi kan ikke opgøre i penge den præcise værdi kongehuset har til diverse ngo’er som de også hjælper med frivilligt arbejde og andet støtte de på den måde giver til disse organisationer.
Der er mange andre punkter de kongelige er ind over som jeg ikke lige umiddelbart kan huske…

Sagen er at hvis vi nu fokusere på ren og skær penge så er de kongelig ikke en særlig stor post på statens budget.
Samt med den kendskab jeg har til deres opgaver så er jeg sikker på at rent økonomisk så er de et plus for Danmark.
og når vi så ud over dette rent faktisk også får en udefinerbar bonus oven i af positive effekter og politisk indflydelse på omverden så mener jeg rent ud sagt at det er at skyde sig selv i foden at spare de ca 20-40kr om året en gennemsnitlig Dansker betaler i skat til kongehuset. måske vi kunne sætte deres løn lidt ned men den skal jo egentlig også passe til de krav vi stiller dem om at de skal stå til rådighed 24/7 hele deres liv eller ind til deres pension for hele staten Danmark.

samt at deres løn jo også går til at holde dansk kulturarv ved lige deres slotte skal jo vedligeholdes uanset om de har råd til det eller ej. og så kommer staten jo ind og betaler det alligevel i sidste ende…

Størstedelen af deres indtægter går jo egentlige ikke til deres overlevelse og behagelige tilværelse. men rent faktisk til alle dem der arbejder for dem direkte eller indirekte. til alle de slotte de har som skal vedligeholdes osv… værdier som staten ville komme til at overtage betaling af hvis de kongelige ikke får nok til at holde det vedlige.

jeg er royalist af pragmatiske årsager. Der er simpelthen for meget at miste ved afskaffelsen og næsten lige så meget at miste ved at sænke deres løn for meget. også en af grundene til at jeg er bange for at en frivillig betalings ordning også ville underminere de værdier som de kongelige er i besiddelse af og dermed risikere at de overdrager vedligeholdelsesansvaret til staten, som så er tvunget til at betale den værdi alligevel på trods af at man har gjort sig fri eller delvis fri af kongefamilien… det er set før… for mange år siden besluttede folketinget ikke at give nok til de kongelige så de kunne vedligeholde alle deres værdier. De kongelige besluttede derefter at overdrage disse værdier til staten. med det resultat at staten ikke sparede en øre og samtidigt blev forpligtet til at vedligeholde værdier som de ikke var forpligtet til før.
og hvis du spørger hvilken værdi de kongelige har overdraget så kan jeg ikke huske dem alle men ved dog at Kongeskibet er en af dem… og den er stadigvæk ikke på de kongeliges budget den høre nu under militærets budget… altså statens budget…

1 Like

Så ender Kongehuset med at blive ligeså rige som DR og Folkekirken, nej tak.
Lad os beholde dem på finansloven hvor de hører til og hvor bl.a Danmarks Radio også burde høre til.

starter med dit sidste spørgsmål.

har ikke noget imod at betale mere 50- 100kr om året. men mener bare at noget der er til gavn for hele samfundet og som repræsentere den stat vi bor i skal betales af alle og dermed vil den enkeltes omkostninger til dem jo også være reduceret til det absolutte minimum.

jeg føler lidt at du bare referer tilbage til din noget uklare tekster når du besvare mine spørgsmål. hvis du ikke havde noget nyt eller uddybende at tilføje så mener jeg rent faktisk at du bare burde havde holdt dig til det nye du skriver. :slightly_smiling:

Du som borger i Danmark får en fordel over for omverden i form af flere arbejdspladser og andre goder som falder af fra de kongeliges ageren. du betaler skat for at den regering kan bruge de kongelige på dine vegne om du er enige med deres politiske standpunkter eller ej.

ellers kan jeg jo i dag sige jeg ikke gider betale skat for jeg er ikke enige i de politiske punkter som den nuværende regering bringer for dagen. så vi bør arbejde for at man kun betaler skat til de politiske punkter som man er enige i… kan du ikke se hvor skæv en verden den tankegang du fremføre om de kongelige føre til ?

Bare fordi du ikke får en direkte eller indirekte gode af de kongelige(hvilket du egentlig gør men ser det ikke) så er det jo ikke ensbetydende med at de kongelige ikke gør noget godt for dig og vores land.

Kongehuset skal selvfølgelig nedlægges af alle de grunde, der er nævnt her og foroven:

  • Demokrati og monarki er to modsatte politiske institutioner!
  • Ingen er født over loven!
  • Kongehusets medlemmer er fanger i deres eget land, uden menneskerettigheder, som alle andre!

Jeg kunne blive ved, men andre før mig, har sagt alle de gode grunde :slightly_smiling:

Istedet vil jeg komme med nogle gode løsninger til et Danmark uden Kongehuset. Vi skal ikke have en Præsident. Vi kan køre den tyske model og have en kansler, hvilket passer sig bedre for Danmark.

Vi ansætter selvfølgelig diplomater, der handler i Danmarks tjeneste og udfører de samme pligter som Kongehuset har nu og repræsenterer os i udlandet. Disse får almindelig løn som alle andre diplomater. Der er masser af lande lige rundt om os, uden et kongehus, og de klarer sig glimrende. Tyskland er et godt eksempel. Og hvis ikke jeg tager fejl, er de det rigeste land i Europa, trods de ikke har et kongehus.

Kongehuset ejer selvfølgelig alle deres slotte og indboet i dem, personlige smykker osv. Men kronjuvelerne, er statseje og skal fortsat beskues af offentligheden på Rosenborg Slot.

Hvis kongefamilien ikke har råd til deres livsførelse og vedligeholdelse af alle deres slotte efter nedlæggelse af monarkiet, er det deres egen opgave at sælge fra til rigmænd, eller søge legater, donorer, som ønsker at bruge Kongehusets kompetencer til erhvervsmæssig fordel.

Der kan ikke udbetales apanage til nogle af Kongehusets medlemmer mere!

Tanken om frivillig indbetaling over skatten ligesom kirkeskat, er jeg ikke i mod. Det kan sagtens fungere side om side med at kongehuset nedlægges.

Kongehuset kan derfor stadigvæk promovere sig i ugebladene med alt deres flotte tøj, nye biler osv. og være det eventyr, som mange danskere og udlændinge ser dem som, men forskellen er, at de nu er betalt af erhvervslivet og frivillige, der støtter dem.

De har nu stemmeret som alle andre og skal følge loven som alle andre og de har religionsfrihed. De er fri for tvunget politisk engagement og kan udtale sig frit om synspunkter til hver en tid.

INGEN BØR VÆRE FANGER I ET FRIT DEMOKRATI!

3 Likes

Kære Michael.
Du sagde det lige selv: Eventyr! En vigtig side af vores Kongehus, måske den vigtigste?, er at den er et eventyr, der er virkeligt! Vel at mærke et eventyr på den gode måde. Her vil jeg helt se bort fra sladderpressens forlorne glansbillede af alle ‘kendte’, herunder de kongelige.
For mig er Kongehuset livskunst i fuld skala! Nogle mennesker har arvet den historiske opgave at være levende symboler på os alle, der bor her. Levende mennsker vi kan spejle os i. Vi spejler os i hinanden og i alle mennesker, men her har vi desuden nogle fælles ‘rollemodeller’ og mennesker, som kan samle vores fællesskab. Og gør det netop meget kunstnerisk, for de mange store begivenheder i kongefamilien handler jo netop om folketeater. Vi er med i forestillingen og uden os var der ikke nogen kongefamilie.
Vi har ikke længere et stært fælles religiøst ‘overhovede’ eller samlingspunkt. Derfor samler Dronningens Nytårstale så mange mennesker hvert år, tror jeg. For her demonstrerer Dronningen ordentlighed, hvad livet EGENTLIG drejer sig om, hvilke værdier alt andet bygger på og minder os om det.
Tænk at have nulevende mennesker, der ‘kun’ har til opgave at holde livet helligt! Holde livsmodet højt! Holde kunsten, livskunsten, folkekunsten, de store folkelige skuespil i live! Sikke et fantastisk smukt samfund, der kan priorietere livet og livets kunst så højt! Der kan fortælle så god en historie med ægte levende mennesker, et samfund, der kan præsenterer ægte livskloge eventyr! ;o)

Skulle man allligevel være modstander af Kongehuset, kan man jo begynde at tænke på hvad og hvem der så skal være ‘kransekagefigur’ og repræsentere os? En præsident? Præsident Lars Løkke? Enten en ligegyldig og anonym præsident eller en politisk og dermed utroværdig præsident?
Og hvad med alle de gode tiltag, der støttes og arbejdes med af de forskellige kongelige i familien? En masse god inspiration til hele landet.
Eller det internationale islæt familien har? Både dansk med stort D og international på samme tid?

Jeg er selv en slags ‘kongelig’ ;o) Eller rettere, vi har lidt det samme arbejde. Jeg arbejder for alle børns gode opvækst, især den flok børn jeg lige har som opgave på mit arbejde. Det indebærer at jeg interesserer mig for børnenes lokalområde, for det samfund de vokser op i, for den fremtid der tegner sig. Så på en måde har jeg også hele Danmark (og hele Verden) som arbejdsplads, ligesom Dronningen og hendes familie. ;o) Er det ikke et fantastisk job? At have alles gode liv som opgave? ;o)

2 Likes

Glemmer du ikke vigtige ting som:
Historie og historiske efaringer, brug for historie, at 'have rødder’
Ingen ønsker at være helt fri.
Symbolers betydning.
Kultur, fælles fortælling, fælles og evige værdier.
Eventyret.
Fællesskabets grundliggende elementer?

2 Likes

Min mening: Hvis dronningen aldrig gjorde noget, men bare var der, var det alle drømmene værd. Tilhængere af Alternativet har gode forudsætninger for ikke at gå så meget op i penge.
Svend Brinkmann siger (http://politiken.dk/debat/premium/ECE3346644/lad-os-genfinde-meningen-med-tilvaerelsen/)
"De her samfundsmæssige ideer om, hvad der har værdi, mener jeg, er afsporede. Særligt fordi denne instrumentalisering også er blevet et politisk styringsredskab. I dag er svaret på, hvorfor vi skal have kultur eller et kongehus, at det skal vi, fordi det brander Danmark godt; det sælger historien om vores land, og det gør så, at vi kan klare os i den globale konkurrence. Det er ikke, fordi jeg er særlig royal, men hvis man går ind for kongehuset, må det da være, fordi man ser en mening med det. Hvis man går ind for støtte til kunst og kultur, må det da være, fordi man mener, at kunst og kultur har en værdi i sig selv, og ikke bare fordi det skal gøres relativt til, hvad man får ud af det. "
Og
"Det, der er mest nyttigt i relation til at leve meningsfuldt, er det unyttige. Det er også det, der ikke kan måles i Pisa-undersøgelser og kompetenceregnskaber og bundlinjer. Vi er tilbøjelige til at affeje det og sige: Det kan vi ikke bruge til noget, det er ikke nyttigt, men det er måske lige præcis det, der er nyttigt, bare i en anden forstand. "

1 Like

God idé med frivillighed i første omgang… På sigt så synes jeg at vi skal have parlamentarisme, hvor den til enhver tid sidende statsminister også er landets repræsentant i officielle hverv…

1 Like

Har Alternativet berøringsangst overfor kongehuset?

Ja, der er mange alvorlige problemer at slås med, men hvis vi ikke formår at formulere os klart på et så demokratisk principielt område som dette, hvordan skal det så gå?

Fra partiprogrammet: 1.3 Et samfund præget af social bæredygtighed

Vi vil arbejde for, at Danmark bliver det mest ligeværdige land i verden. Den vision handler
blandt andet om økonomisk fordeling, men også om at modarbejde marginalisering,
diskrimination og social uretfærdighed.

Så grundloven og de rettigheder den giver “Kongen” står i direkte kontrast til et af vores nøgle punkter og ikke mindst FN’s verdenserklæring om menneskerettigheder som Danmark iøvrigt HAR underskrevet.!!

Artikel 1: Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder.

Artikel 7: Alle er lige for loven og har uden forskelsbehandling af nogen art lige ret til lovens beskyttelse.

Artikel 21/2: Enhver har ret til lige adgang til offentlige embeder og hverv i sit land.

Ja, kongehuset er et mindre problem, men bare det at have et sender nogle helt forkerte signaler.
Så hvis Alternativet vitterligt vil være en del af de nødvendige ændringer og nyskabelsen i politik, så burde vi måske høste denne ret nemme frugt, og til gengæld få et rigtigt demokrati med styr på menneskerettighederne i bytte?

Vi kunne jo starte med at indlede en dialog…

Kære Dronning Margrethe, ”vi” vil stadig gerne skilles…!

Vi må først forklare at vi personligt intet har imod dem eller andre medlemmer af Deres familie, Vi tror faktisk De er et ganske ordentlige menneske, men som i ethvert andet forhold må man nogle gange tage det op til revision og overvejelse - for begge parters skyld.

Så uanset hvad Deres familie måtte have betydet for landet, eller have gjort af gode ting i fortiden, føler vi simpelt hen ikke det kan, eller på nogle måde automatisk bør give Dem og Deres familie en så gavmild ordning med tilhørende privilegier, på andre medborgeres regning.

Helt grundlæggende forstår vi simpelt hen ikke hvorfor De som ”leder” af vores ellers ret fornuftigt samfund, stadig selv føler De kan støtte ideen?

Så derfor vil vi gerne tage initiativet til at vi skilles nu!
Men nu da vi har været sammen så længe, vil vi gerne tilbyde Dem at der bliver oprettet en kongehus skat på lige fod med vores kirke skat.

Så kan de borgere og virksomheder der stadig mener det er god forretning for landet, eller som blot gerne vil underholdes med ugentlige rapporter om Deres gøren og laden, helt frivilligt bruge deres tid og penge på det.

Vi så selvfølgelig helst at der ikke var involvering fra statens side, så måske kunne de lave kongehuset om til en organisation eller fond, der kan støttes på lige vilkår med andre. Eller De kan søge om at blive støttet igennem landsindsamlinger hvis det skulle blive nødvendigt, for at få deres husholdning til at hænge sammen - nu da de reelt er alene på arbejdsmarkedet. (crowdfunding kunne måske også være en mulighed, hvis ideen ellers er god nok)

Så med ønsket om en snarlig lykkelig skilsmisse hvor vi får gjort saldoen op en gang for alle, så det er klart for enhver, hvad der er vores og hvad der er “Deres” her i landet.

Mvh
Danmarks borgere

1 Like

Jeg synes at kongehuse generelt skulle afskaffes. I min mening er det lidt forkert romantisering af historie fra dengang hvor de regerede. Man har glemt at de var eliten i feudale tider, hvor folket var undertrykt og straffet, hvis de ikke betalte skat til dem. At bevare kongehuse har intet med lighed og demokrati at gøre. Jeg ville også helst slippe for at financiere deres extravagante liv. Det skulle i hver fald være frivilligt som kirkeskat. Håber ikke jeg fornærmer nogen, fordi jeg er svensk og ikke dansk. Jeg har dammen mening om det svenske kongehus.

Alternativet til Kongehuset er umiddelbart en Præsident.

Spørgsmålet må derfor være noget i stil med: Vil vi have en Præsident og hvilken forskel kan en Præsident gøre?

Personligt mener jeg at Kongehuset er vigtig for et lille land som Danmark. Titlerne giver danske erhvervsdrivende adgang til eksport, når kongehuset og erhvervslivet i samarbejde besøger udlandet.

2 Likes