Ja og nej til kongehuset

Jeg mener at støtte til Kongehuset skal være frivillig. Ligesom det gælder for Folkekirken.

Hvad mener du?

11 Synes om

Jeg kan godt lide forslaget om frivillighed til begge instancer. Glimrende løsning!
Birgitte Albrechtsen

Jeg foreslår en kongehusskat tilsvarende kirkeskatten. Frivillig! Og det vil vise den egentlige opbakning til det danske kongehus.

Ja og nej og alle er glade - eller hvad?

2 Synes om

Jeg mener også Kongehuset skal være et demokratisk valg, ligesom alt andet i Danmark.

Jeg mener at de få kroner vi hver især spytter i kassen til de kongelige er fint givet ud. og at det er bedst over skatten så alle betaler ligeligt til det.
Kongehuset er trods alt vores alle sammen bedste diplomater i udlandet. uden råderet over deres eget liv.

3 Synes om

Jeg mener kongehuset skal nedlægges. Er det ikke en politisk mulighed, vil frivilligt finansiering være næst bedste løsning.

1 Synes om

ved nedlæggelse af kongehuset vil Danmark miste indflydelse, økonomi og turisme. det er en tradition man ikke kan genskabe hvis det først er blevet lagt ned…

4 Synes om

@Steffen
Kongehuset repræsenterer ikke alle danskere - heriblandt ikke mig. En alternativ profil vil være kærkommen - lad alle gode kreative kræfter hjælpe med her; vi kunne skabe noget af betydning her! Og det er ok for mig at nogle frivilligt betaler for et Kongehus :wink:

1 Synes om

Så de få kroner af din skat der går til kongehuset vil du gerne spare… I stedet for at bevare vores bedste diplomater til alt ude i verden… samt de milliarder de river ind til den Danske økonomi kan du også godt undvære… ?

De repræsenterer den regering der er valgt så på en måde repræsenterer de også dig om du vil det eller ej… Kongehuset er et af de mest effektive redskaber regeringen har som Regeringen vil miste hvis vi afskaffer dem. Og frivilligt betaling til de kongelige dur bare ikke vi betaler også en masse “nytteløse” embedsmænd via skatten vores udlandske diplomater folketinget Statsministeren osv skal vi også gøre deres løn til en frivillig betaling???

1 Synes om

Jeg har ikke valgt Kongehuset. De repræsenterer ikke mig, de sælger ikke nødvendigvis “for milliarder” og de repræsenterer et forældet og forkert eventyrbillede af hvad Danmark er idag. Og værst repræsenterer de en virkelighedsflugt, der bremser kreativitet hos en masse mennesker, der kunne gøre eventyret til en del af deres egen hverdag og hjælpe os i front med alle andre, der har visioner for en ny verden. No less.

Så… jeg vil ikke betale til Kongehuset. Du må gerne :wink:

1 Synes om

nej du har ret milliarder er nok lidt lavt sat…

de repræsentere den på ethvert tidspunkt sidende regeringen(som folket vælger) lige som alle andre diplomater, med den forskel at de er de mest effektive og prestigefulde diplomater Danmark kan gøre brug af.

hvad for et forældet og forkert eventyrbillede snakker du om ?
jeg ser kun at de repræsentere et Lille Danmark ude i verden som ikke har glemt sine rødder men samtidigt står i front på mange områder(Desværre ikke så mange som vi har været i front på)
hvad for en virkelighedsflugt snakker du om ?
jeg kan virkelig ikke se at hverken de kongelige eller befolkningen flygter fra virkeligheden men oplys mig gerne om hvad der bliver flygtet fra ?

hvordan bremser de kreativiteten hos befolkningen ?

@Steffen
Hvor meget de indtjener til DK er omdiskuteret - jeg skal ikke kunne fastslå et endeligt beløb. Men de repræsenterer som monarker ikke et demokratisk system og har (heldigvis) heller ingen nævneværdig politisk magt. Altså er de bare kransekagefigurer som nogle virkelighedsflygter til via diverse medier, der dyrker dette pseudotryghedsskabende billede af en tid, der på afstand kan se dejlig ud; med national topledelse, der på herligste vis befrier én for for en del af byrden “at tænke selv og leve sine egne eventyr ud”. Og det er da fandme og sådan set i orden - men det må de altså selv financiere.

Og: De gamle eventyr var bl.a. HCA mester til at beskrive/ forfatte; langt, langt bedre end noget kongehus nogensinde har kunne gøre det. Og han er hos os for evigt; nutidigt kongehus eller ej. Derudover er det nutidige kreativ tænkning, der kan skabe os alle (ultimativt i videste forstand) en bedre og (endnu) eventyrligere fremtid. Som er det de dér “milliarder” egentlig hellere vil være, så at sige :smile:

Så: Kongeskat nu! - som man kan sige nej til. For resten af pengene skal jeg nok være inkluderende :wink:

2 Synes om

så du mener vel også vi skal havde en frivillig vejskat. for det er jo ikke alle der gør brug af biler på vejene ?
og nu vi er igang så en frivillig skat på uddannelse så alle os der ikke gør brug af den ikke behøver betale til den.
vi kan vel også lige så godt lave en frivillig skat på lægerne så det kun er dem der mener de for brug for dem der betaler for det…

grunden til at skatten på de kongelige er en skat for alle er fordi vi alle hvad enten vi syntes om det eller ej gør brug af dem via den regering vi vælger…

jeg prøver igen for den udenom snak du kom med besvarede ikke rigtigt mine spørgsmål til dig.

hvad for en virkelighedsflugt snakker du om ?
hvordan bremser de kreativiteten hos befolkningen ?
og så kan jeg tilføje en mere:
hvad får dig til at tro at du betaler store summer til de kongelige via din skat ?

de kongeliges andel af statens budget er 105,8 millioner kroner i 2015.
til sammenligning så er statens budget for 2015 på : 1.092 milliarder kroner.

altså de kongelige fylder ca 0,0097% på budgettet…

vi kan også prøve at kigge på det fra en anden vinkel som måske vil være lidt mere favorable fra dit synspunkt…

Statens forventet indtægter for 2015 er 694,5 milliarder.
altså de kongeliges udgifter fylder ca 0,0152% af statens indtægter

Så vi må andtage at ca 0.0152% af vores skat går til de kongelige…
lad os antage at en dansker der tjener ca 300.000 kr om året.
den dansker betaler ca 165.000kr i skat og afgifter om året.
så 0,0152 af 165.000 er ca 25dkr til de kongelige OM ÅRET…

tjener du mindre betaler du mindre tjener du mere betaler du en beskeden sum mere til de kongelige sådan virker skat jo heldigvis.

jeg syntes man er lidt smålig hvis man ikke kan tåle at 25 kr af ens skat går til at vores regering kan bruge de kongelige til at fremme Danske synspunkter, Dansk politik og Danske erhverv ude i verden… og der har vi slet ikke snakket om den turisme som de også tiltrækker…

en helt anden sag er at selv hvis vi tog skridtet og smed dem på porten så vi ikke længere gav dem løn så skal vi stadigt som en del af den danske kultur arv betale for vedligeholdelsen af samtlige slotte de var i besiddelse af. så en stor del af de 25kr den dansker ville betaler ville forblive i skatten da man ikke bare kan rive de slotte ned…

2 Synes om

@Steffen

Tak for din udførlige respons på mit seneste indlæg. Om du har ret eller ej mht det økonomiske, ved jeg ikke. Hvis du har, må det da være endnu lettere for dig og andre kongehusbegejstrede at financiere hele den mølle, som jeg og andre ikke finder maler for os. Men hold du bare fast i dem og lad være med at smide dem på porten :wink: De andre fællesfinancierede samfundsudgifter du nævner tjener fælles formål og derfor støtter jeg dem. Og hvis du læser tilbage har jeg altså svaret på dine spørgsmål.

  • jeg mener at kongehuset udadtil forvrænger hvad Danmark er idag… og kan blive helt uden bedagede fairytale stories! Ingen grund til at sælge sig selv; slet ikke når et sandt og ikke mindst alternativt billede ovenikøbet kan give en meget større gevinst; ikke mindst på sigt

Direkte (gentagelser af) svar på dine spørgsmål:

“hvad for en virkelighedsflugt snakker du om ?”

  • har jeg sq da beskrevet, kære ven :slight_smile: Læs foroven. Men kort sagt og på spidsen sat at vi i konsumering af kulørte blades historier og mainstream pladder tv lader andre leve vores liv for os.

“hvordan bremser de kreativiteten hos befolkningen ?”
Læs lige ovenover. Og referer fx til “Fagre nye verden”; en fastlåst hierarkisk verden, hvor den enkelte holdes i afmagt bl.a. af “soma”, der er en art beroligende og dermed samfundsbevarende drug. Ro på afdelingen!

“hvad får dig til at tro at du betaler store summer til de kongelige via din skat ?”
jeg aner ikke hvor meget vi betaler til de kongelige. Men jeg finder ingen grund til at jeg skal medfinanciere.

Og hvis dine tal er rigtige (jeg kan forestille mig at der er andre udlægninger også, men du kan jo have ret): Hvad har du imod at betale 50 eller 100 kroner i stedet for 25 om året til de kære royale???

Venligst svar mig på det sidst angivne spørgsmål :slight_smile:

Kongehuset skal nedlægges.
Den er ikke folkeligt, tværtimod den er elitær, snæversynet og kongehusets medlemmer ikke kan dømmes eller straffes ifølge Grundloven.
Hvis et moderne demokrati skal have et overhoved af symbolsk karakter, skal det så være en der symboliserer at nogle mennesker har særlige privilegier og pligter alene pga. deres familietilhørsforhold?
Hvorfor ikke indføre et statsoverhoved som symboliserer demokrati snarere end (rester af) diktatur?
Bør alle ikke have en (principiel) mulighed for at få posten som statsoverhoved, hvis de har evnerne og ikke mindst den demokratiske opbakning? Eller er det rimeligt at statsoverhovedet har hele sin legitimitet fra at være født ind i en familie der tilfældigvis nedstammer fra enevældige herskere der regerede for adskillige menneskealdre siden?Er det virkelig nødvendigt med særlig momsfritagelse og undtagelse fra almindelig beskatningsprincipper for statsoverhovedet?
Hvorfor skal det være et krav at statsoverhovedet tilhører en bestemt trosretning? Hvorfor må en katolik, en ateist eller en helt tredje ikke beklæde posten som overhoved, hvis vedkommende har demokratisk opbakning?

Hvorfor skal en person uden demokratisk legitimitet underskrive lovene for at de bliver gyldige? Hvorfor er samme person involveret i regeringsdannelser og ministerudnævnelser?

Er det rimeligt at lade prinser og prinsesser føde til et liv der på mange måder er forudbestemt? Er det rimeligt at medlemmer af kongefamilien ikke må udtrykke nogen holdninger til spørgsmål der kan opfattes politisk? Bør ‘alt’ ikke være politisk i et demokrati?Økonomien bag monarkiet
Pengespørgsmål er ikke hovedårsagen til, at Danmark bør blive en republik. Men de kongeliges ekstravagante forbrug og den manglende gennemsigtighed i deres økonomi kan være med til at sætte fokus på spørgsmålet og belyse det usunde ved institutionen. Og så er det jo skatteborgernes penge der spenderes. Alene derfor bør interesse alle.

Kongehuset offentliggør da også hvert år en årsrapport, der viser et overblik over indtægter og udgifter. Den seneste version, for 2013, kan findes her. Desværre er rapporten slet ikke fyldestgørende, så derfor er der et stort behov for at komme mere i dybden.

Ifølge forfatter Jens Høvsgaard løber den samlede regning for kongehuset op i op mod 500 mio. kr., når alt er talt med.

I 2014 udgør årpengene som også kaldes apanagen eller statsydelsen 104.2 mio. kr. fordelingen ses i tabellen nedenfor.

Apanage (mio. kr.) pr. år

Person

2012

2013

2014

Dronning Magrethe

71.8

72.1

76.4

Prins Henrik

7.2

7.2

7.0

Kronprins Frederik

17.8

17.9

19.1

Prinsesse Mary

1.8

1.8

1.9

Prins Joachim

3.2

3.2

3.4

Prinsesse Benedikte

1.1

1.1

1.2

Grev Ingolf

1.5

1.5

1.6

Grevinde Alexandra

2.1

2.1

2.3

Total

96.4

96.8

104.2

Dronningens årsløn er langt højere end den fleste andre statsoverhoveder i verden får. Hun tjener mere pr. måned end den tyske, irske og finske præsident tjener til sammen pr. år.

Hertil kommer en lang række øvrige udgifter, som er forbundet med monarkiet. Det er svært at estimere dem på grund af et udtalt hemmelighedskræmmeri disse udgifter.

Det gælder også Kongeskibet Dannebrog, der årligt koster i omegnene af 34 millioner kr. Samtidig estimere det, at PET bruger et to-cifferet millionbeløb pr. år på at sikre hele den kongelige familie. Hertil kommer adskillelige millioner på momsrefusion, kongelige jagter mv.

En væsentlig udgift er ligeledes Den Kgl. Livgarde og Garderhusarregimentet, der sammen med PET beskytter de kongelige – prisen for de to regimenter er omtrent 150 mio. kr. pr. år.

7 Synes om

Jeg er ikke enig i at kongehuset skal nedlægges. Det er en kulturinstitution som har stor betydning for landets identitet og som er væsentligt billigere i drift end f.eks. Det Kongelige Teater.
Samtidig har kongehuset har en meget større underholdningsværdi end Det Kongelige Teater, for den brede befolkning.
Hvis man barberer alle eksterne omkostninger af er kongehuset formentlig billigere i drift end en præsident.
Republikker har også militære “paradeenheder” og en præsident skal også have livvagter så her er der ikke noget at spare.
Naturligvis skal vi løbende holde øje med omkostningen og gerne begrænse apanagen og antallet af personer som skal financierers.
Jeg vil faktisk gerne bo i et “eventyrland” :smile:

7 Synes om

@rude

Kongehuset ER Det Kongelige Teater no. 1 - men ikke en del af mit og en hel del andres nationale identitet. Tværtimod. Og check lige udgiftsberegningerne ved @fabrizio foroven

Peter Holten Rude; du må for mig gerne beholde dit kongehus. Men hvorfor vil du tvinge andre til at betale for det?

2 Synes om

Man kan altså ikke være for eller imod kongehuset. Kongehuset er en familie, som eksisterer uanset hvad befolkningen beslutter. Altså, hvad har I tænkt jer at gøre, stille dem op ad en mur? Det man kan være for eller imod er monarkiet, m.a.o. skal denne familie have en konstitutionel særstatus? Skal monarken f.eks. være den eneste dansker, som ikke har religionsfrihed?

Jeg kan sagtens forestille mig en fremtid, hvor kongehuset stadig eksisterer, og figurerer i ugebladene med bryllupper og barnedåb, men hvor det ingen rolle har at spille i vores grundlovsbestemte demokrati. Kongehusets medlemmer må da bare ud og arbejde for at opretholde deres livsstil, eller de må finde sponsorer inden for det erhvervsliv, hvis eksportindtægter de angiveligt bidrager så betydningsfuldt til.

Ja men nu er det jo ikke monarkens opgave at repræsenter enkel personer, han/hun repræsenter landet (kongeriget) som helhed. kunne dette gøres på en anden/smartere måde? sikkert, men tro ikke at omkostninger nødvendigvis ville blive mindre, for slet ikke at tale om den raklame værdi som kongehuset har.

http://www.dr.dk/arkivP1/Detektor/Udsendelser/2011/12/06171034.htm

Dette alene gør at en diskussion om et monarki eller ej, måske mere skal gøres ud fra et demokratisk synsvinkel, og her må man sige at den danske befolkning 2 gange har stemt for en grundlov med monarki (1920 og 1953) (bestemmelsen om at grundlovændring bla. skal vedtages ved folkeafstemning er indført med grundlove i 1915 (den med kvinders valgret), dette har bla. betydet at en grundlovsændring i 1939 ikke blev vedtaget.) (Wikipidia)

Det danske monark er konstitutionelt, dette betyde også at det stort set kun er ceremoniel og altså ingen indflydelse på den førte politik, hverken gemmen folketing eller regering.

og hvis nogen skulle være i tivel er jeg altså royalist :joy:
Ivan Flændsdal

1 Synes om

Hvis man fjerner dronningens omkostninger til lønninger og andre udgifter, som hun er pålagt, er hun ikke dyrere end en de fleste præsidenter. Herudover sparer vi ventepenge, eftervederlag, præsidentpensioner osv. til et endnu ukendt antal personer, da man jo må formode at præsidenter bliver udskiftet med jævne mellemrum.
Apanage bør efter min mening kun tildeles “regenten” og dennes børn i første led.
Jeg vil bestemt ikke tvinge nogen til at betale for kongehuset, men jeg vil gerne agitere for at vi beholder det og hvis et flertal af befolkningen er enige, så er det jo det vi gør.
Der er rigtigt mange andre og meget større offentlige omkostninger som jeg er harm over at skulle medfinansiere, men jeg vedkender mig demokratiet og underkaster mig flertallet.

5 Synes om