Invitation til Visionsspil og mærkesagsudvikling på lørdag i DGH fra kl. 14-17

Vi spiller Visionsspil på Lørdag d. 8. april kl. 14-17 i Det Grønne Hus. Kom og vær med - vi har stærkt brug for dig :slight_smile:

Vi har indtil videre udviklet vores kommunalpolitik i Køge igennem arrangementer med borger-samtaler og indtil videre et visionsmøde. Nu skal vi imidlertid afprøve en metode der har gået sin sejrsgang rundt i snart mange lokalforeninger - Vi skal spille visionsspil!

For at visionsspillet virkelig rykker at det vigtigt at så mange medlemmer som muligt dukker op og bidrager med deres viden om hvad der fungerer godt og hvad der ikke fungerer/mangler i Kommunen. Vi har altså stærkt brug for DIG! Det er ikke svært, men hvis man hellere vil kigge på eller spille med en partner, kan man også det. Der kræves ingen specialviden bare levet liv, og du binder dig ikke til at deltage ud over dette ene møde.

Visionsspillet er et dialogværktøj og meningen med spillet er dialog, afklaring og handling. Emnet er vores kommune og underemnerne er de områder, der gør lokalsamfund stærke og levedygtige. De fleste underemner i spillet er fælles for alle lokalsamfund i Danmark - men der er også emner, der er specielle for hver enkelt kommune. Derfor har vi aktive på baggrund af den hidtidige politikudvikling tilføjet de 3 visionsområder Skabende borgere, Kulturel forvandling og Grøn Erhversudvikling til spillepladen til så det passer til visionerne i Køge kommune.

Dialogen kommer konkret til at handle om spørgsmålene: “Hvor står vi nu?” og “Hvor vil vi hen?” Vi spiller i grupper af 3-4 og når vi er færdige vil hver gruppe have peget på 3 mulige mærkesager.

De melder dig til ved at skrive dit navn og visionsspil til mailen koege@alternativet.dk, så vi ved hvor mange spilleplader vi skal forberede. Har du ikke lige fået tilmeldt dig, så kom alligevel. Kom helst til det hele fra kl. 14-17 - det er så ærgerligt at skulle gå, og særligt at komme midtvejs.

Vi sørger så for kaffe, te, vand og kage.

Vi glæder os til at se dig

Grønne hilsner
de aktive