Invitation til opstillings- og stormøde 10. september

Kære alle

Vi er blevet gjort opmærksomme på, at mange er optaget af aktiviteter i forbindelse med bæredygtighedsfestivalen i Aalborg på den dag, vi havde valgt, og det lytter vi selvfølgelig til. Derfor:

Opstillings- og stormødet flyttes til SØNDAG DEN 10. SEPTEMBER!

Al øvrige information i den tidligere udsendte mail er stadig gældende. Vi beklager ulejligheden!

Fortsat god sommer :grinning:

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Alternativet Storkreds Nordjylland

Kære nordjyske medlem af Alternativet

Den bæredygtige omstilling holder ikke sommerferie, og derfor holder Alternativet Nordjylland (næsten) heller ikke sommerferie. Derfor vil vi allerede nu gerne invitere alle medlemmer til kombineret opstillings- og –stormøde om eftermiddagen søndag den 10. september.

Her vil der være mulighed for at stille op til en række poster:

Folketingskandidat
Alternativet har lige nu 4 nordjyske folketingskandidater, men sidder der nogle med en folketingspolitiker i maven, som gerne vil ud, er der mulighed for at supplere op på dette opstillingsmøde.

Kandidat til regionsrådsvalget
Alternativet har pt. 4 kandidater til regionsrådet, men der er stadig mulighed for at stille op, hvis man ønsker at gøre en forskel i Region Nordjylland.

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte Louise Ursell-Smith på louise.ursell-smith@alternativet.dk. Hun sidder i Alternativet Nordjyllands regionsudvalg og er selv kandidat.

Kandidat til kommunalvalget i Brønderslev og Vesthimmerland kommuner
For medlemmer, der ønsker at blive kandidater til kommunalvalget den 21. november, og som bor i kommuner, hvor lokalforeningen ikke afholder opstillingsmøde, er det muligt at blive opstillet igennem storkredsen. Det drejer sig om Brønderslev og Vesthimmerland kommuner.

Vil du høre mere om, hvad det vil sige at stille op som og være byrådsmedlem, kan du kontakte Melanie Simick på melanie.simick@alternativet.dk. Hun er Alternativets byrådsmedlem i Mariagerfjord Kommune, og hun genopstiller også ved valget i november.

Repræsentanter til Politisk Forum
Politisk Forum, eller bare POFO, er Alternativets interne politiske beslutningsenhed. Her samles hovedbestyrelsen, den politiske ledelse, samt repræsentanter for alle storkredsene og behandler indkomne forslag til Alternativets politik. Nordjylland har 2 pladser i politisk forum, så har du lyst til at få adgang til og indflydelse på Alternativets politiske maskinrum er der her en gylden mulighed.

Du kan evt. læse mere her eller kontakte Sascha Faxe på sascha.faxe@alternativet.dk Hun arbejder på Landssekretariatet med politikudvikling.

Repræsentant til Ombudsrådet
Ombudsrådet er ligeledes et internt forum i Alternativet, som har til opgave ”At evaluere om vi i Alternativet internt og eksternt udlever vores værdier og debatdogmer samt respekterer Alternativets vedtægter og partiprogram. Ombudsrådet kan foreslå konstruktive forbedringer eller praksisændringer.

Du kan evt. læse mere her eller kontakte Cristine Gliese, der er sekretær for ombudsrådet ved at skrive til cristine.gliese@alternativet.dk

Sådan opstiller du
For alle ovenstående valg gælder det, at man SENEST DEN 12. AUGUST skal sende sit opstillingsgrundlag til nadia.flyvholm@alternativet.dk for at kunne være på valg til opstillingsmødet den 9. september.

Du kan eventuelt tage udgangspunkt i denne skabelon.

Vær obs på sommerferien og få sendt en opstilling afsted i god tid, hvis du ikke lige er i nærheden af en computer omkring deadline.

Hvis du ellers har nogle spørgsmål til fx det formelle omkring det at stille op, er du velkommen til at skrive til Anne-Marie Gertsen, som er medlem af storkredsbestyrelsen og kontaktperson for kandidatudvalget. Hun har mailadressen amgertsen1@gmail.com

Stormøde
Efter alt det formelle er på plads den 10. september, fortsætter vi dagen med et stormøde for alle medlemmer af Alternativet Nordjylland. Her vil fokus være på kommunal- og regionsrådsvalget i november, så det vil være ekstra relevant at deltage i for alle kandidater, frivillige og tovholdere fra lokalbestyrelserne.

Vi arbejder fortsat på det endelige program og de praktiske forhold som tid og sted, som meldes ud efter sommerferien. Men I har nogle input eller ønsker, så send dem endelig til nadia.flyvholm@alternativet.dk

Vi slutter dagen af med fællesspisning og hygge, men det vil I også høre mere om, når vi nærmer os.

Derfor – sæt kryds i kalenderensøndag den 10. september og overvej derudover, om du kunne have mod på at stille op til nogle af de politiske og organisatoriske poster, der er valg til.

Og ikke mindst må I have en rigtig

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Alternativet Storkreds Nordjylland

1 Synes om