Invitation til ekstraordinært landsmøde 7. feb. 2021

Kære medlem af Alternativet

Der er (stadig) et Alternativ.

Da Josephine Fock har valgt at trække sig som Alternativets politiske leder, indkalder hovedbestyrelsen hermed alle medlemmer til ekstraordinært landsmøde med det formål at vælge ny politisk leder for Alternativet.

Det ekstraordinære landsmøde vil blive afholdt online d. 7. februar 2021 kl. 11.30 til 15.00.
Hovedbestyrelsen har ønsket at sikre rimelig tid til, at opstillingsprocessen kan nå at foldes ud i demokratiske samtaler; at potentielle kandidater har rimelig tid til at samle stillere; og at sekretariatet, frivillige, tillidsvalgte og kandidater kan nå at tanke op mellem jul og nytår. Derfor har Hovedbestyrelsen, på baggrund af juridisk vejledning fra de landsmødevalgte medlemmer af vedtægtsudvalget samt Alternativets advokat, udsat datoen for afholdelsen af det ekstraordinære landsmøde. Alle øvrige frister overholdes.

På baggrund af forsamlingssituationen i lyset af COVID-19 og de erfaringer, vi fik med at afholde landsmødet i september digitalt, vil det ekstraordinære landsmøde ligeledes foregå digitalt.
Herunder beskrives først mødets dagsorden og herefter den overordnede proces.

DAGSORDEN

  1. Velkomst
  2. Valg af dirigent
  3. Valg af stemmetællere og referenter
  4. Procedure og præsentation af kandidater
  5. Valg af ny politisk leder

PROCESS

21. november 2020 udsendes indkaldelse til ekstraordinært landsmøde.

22. november til d. 30. november mødes hovedbestyrelsen med bestyrelserne i kommuneforeningerne, storkredsene, PoFo og flere online for at gå i dialog omkring situationen.

1. december 2020 udsendes en uddybende beskrivelse af opstillingsprocessen samt en vejledning i, hvordan man som kandidat meddeler sit kandidatur og påbegynder indsamlingen af de 100 stillererklæringer. Stillererklæringerne vil denne gang blive indsamlet digitalt gennem AlleOs. Erklæringer kan først afgives fra d. 1. december.

22. januar 2021 kl. 23.59 lukkes for indsamlingen af stillererklæringer.

23. januar 2021 offentliggøres opstillingsberettigede kandidater. Det endelige materiale, herunder dagsorden, samtale-manifest, opstillingsgrundlag m.m. udsendes til alle medlemmer.

24. januar til d. 6. februar er der online kandidatmøder, hvor medlemmerne kan møde kandidaterne. Endeligt program for disse møder udsendes 1. december.

7. februar fra 11.30-15.00 afholdes ekstraordinært landsmøde med valg af ny politisk leder

Hovedbestyrelsen vil sideløbende sætte en proces i gang med henblik på at diskutere den politiske leders rolle og funktion samt undersøge forskellige ledelsesformer m.m. På landsmødet i september blev det besluttet, at hovedbestyrelsen sammen med øvrige dele af organisationen skulle iværksætte en proces rettet mod nye organisationsløsninger. Det er oplagt at drøfte politisk ledelse af Alternativet i samme proces. Derfor skal kandidater også være opmærksomme på, at nye ledelsesformer kan komme på tale såfremt medlemmerne beslutter dette.

Som det fremgår, vil hovedbestyrelsen i uge 48 afholde møder med forskellige dele af organisationen, herunder POFO, storkreds- og lokalbestyrelser, således at der er informeret bredt i organisationen om processen.

Det samlede materiale til mødet, herunder de endelige kandidater og deres opstillingsgrundlag bliver sendt til alle medlemmer d. 23. januar 2021.

Har du spørgsmål, der vedrører vedtægterne eller afholdelse af de ekstraordinære landsmøder, er du velkommen til at skrive til medlem@alternativet.dk. Har du særlige spørgsmål om valgprocessen, kan du skrive til PLvalg@alternativet.dk.

De grønneste hilsener fra
Alternativets Hovedbestyrelse

Hvornår skal denne proces så være afsluttet?
Og hvornår skal medlemmerne tage stilling til de forskellige ledelsesformer?

For HB er det planen, at det ordinære landsmøde i maj 2021, skal det drøfte det/de forslag det stilles og derpå, på samme landsmøde kan træffe beslutning om hvilken vej de ønsker at gå.

Hvordan arbejdet organiseres frem mod landsmødet og hvordan man kan deltage/bidrage, det skal HB nok melde ud, når vi selv har nået at drøfte og beslutte en form. Så langt er vi simpelthen ikke endnu.

1 Synes om

Tusind tak for dit svar, Tine. :green_heart:

1 Synes om

Hvornår kommer der mulighed for at tilmelde sig selve mødet?

Kære hovedbestyrelses-mennesker!

Mange tak for en fin “køreplan” MEN!

Imidlertid står jeg helt uforstående overfor, at “vi kører” igennem med samme indhold, altså valget af en ny politisk leder.

Ja, der er …“(stadig) et Alternativ”… som beskrevet i jeres første linje. Og det alternativ mener jeg, er (for alvor) at tage tyren ved hornene i den forstand, at der vælges et ledelsesteam, som i den grad lægger vægt på alle seks værdier i vores “partiprogram”. Det ville være organisatorisk og politisk ny kultur - det andet er bare en gentagelse. Nu skal vi løfte os til den næste grønne gren!

Det er dejligt at fx Rosenkilde har meldt sig på banen, og jeg håber i den grad, at fem andre fantastiske mennesker gør det samme - der er flere i Alternativet, der kan udføre politisk teamledelse i og med Alternativet!

Rigtig god weekend
Kærlig hilsen
Gunhild

Hej Gunhild

Vedtægterne siger at vi skal vælge ny PL.
Derfor den køreplan.

Og samtidig siger vi så, at da vi i Å i årevise har talt om ledelsesformer, så sætter vi sideløbende en debat igang om det. Den debat skal munde ud i forslag, drøftelse og beslutning på det ordinære LM i maj. Så når man nu stiller op til PL, skal man vide, at den anden drøftelse kører sideløbende

1 Synes om

Tak Tine! :sparkler:

1 Synes om