Invitation til ekstraordinært årsmøde, FEST og lidt om ordførerskaber

Kære medlem af Alternativet København

Alle 18 kandidater til kommunalvalget i København er nu blevet valgt af jer medlemmer og ordførerskaberne er fordelt af kandidaterne (se fordelingen nederst i denne invitation).

Tilbage er det formelle valg af en spidskandidat samt placeringen af de øvrige 17 kandidater på Alternativet Københavns kandidatliste til kommunalvalget d. 21. november 2017.

Bestyrelsen for Alternativet København har besluttet at markere dette under festlige rammer, der skal sende omverdenen et klart signal om, at vi nu er megaklar og glæder os til at føre den mest engagerende, positive og ambitiøse valgkampagne i København.

Dette vil alt sammen ske ved et ekstraordinært årsmøde med efterfølgende fest den 31. marts kl.17.30, som DU sammen med de øvrige ca. 3200 medlemmer hermed er inviteret til.

Tilmelding sker på AlleOS :green_heart:

Det ekstraordinære årsmøde
vil blive afviklet fra 17.30 - 18.00.
Adressen*

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent
  3. Afstemning om et samlet forslag til spidskandidat og kandidatliste.*
  4. Evt.

*adressen og forslaget vil blive eftersendt indenfor 14 dage.

Efter det ekstraordinære årsmåde begynder kick off-festen og dørene bliver åbnet for alle. Her skal det fejres, at vores kloge og modige kandidater for alvor trækker i arbejdstøjet. Vi vil fejre alle jer super seje, aktive medlemmer, for uden jer kommer vores kandidater ikke ret langt, der er i den grad brug for jer, ikke mindst de næste 9 måneder. Så kom og fest med, kom og vær med til at skyde de næste 9 måneders fede aktivisme, holdånd og kampagner i gang med en ordentlig omgang dans til den lyse morgen.

Festen
kl.18.00 -18.10 Velkomst ved bestyrelsen
kl.18.10 - 19.30 Mulighed for at købe mad
Kl.19.30 – ??? Fest og dans til den lyse morgen


Ordførerskaber
Kandidaterne har sidste weekend (24.02 – 26.02) været samlet i en spejderhytte i Nordsjælland og taget de første skridt til en fælles KV17-valgkampagne. Mens pejsen har knitret, og sneen er smeltet, har kandidatholdet lært hinanden bedre at kende og fået fordelt en del af det politiske arbejde frem mod valget i november 2017.

45 ordførerskaber er blevet fordelt på de 18 kandidater, der tilsammen udgør den politiske mosaik, der skal tegne billedet frem mod årets store politiske begivenhed KV17.

Du kan finde en liste over alle ordførerskaberne nedenfor, og har du spørgsmål, er du velkomment til at kontakte politisk ordfører i København, :telephone_receiver: Niko Grünfeld, +45 2888 9520

Niko Grünfeld
Politisk ordfører

Fanny Broholm
Klima, energi og miljøordfører
Transport og mobilitetsordfører

Stine Bardeleben Helles
Ordfører for kommunal udvikling og fornyelse
Ordfører for socialt entreprenørskab og solidaritet
Ordfører for helhed i sundhed

Kåre Traberg Smidt
Erhvervs- og iværksætterordfører
Havn- og havordfører

Bjarke Charlie Serritslev
Ordfører for bolig, byrum og byliv
Ordfører for natur og biodiversitet
Ordfører for LGBTQI+

Franciska Rosenkilde
Ordfører for bylandbrug, fødevarer og udvikling
Ordfører for folkesundhed

Maja Krog
Familiepolitisk ordfører
Ordfører for børneliv
Ordfører for singleliv

Kim Hjerrild
Folkeskoleordfører
Økonomi- og budgetordfører

Birgitte Kehler Holst
Ordfører for seniorpolitik
Ordfører for handicap og omsorg
Ordfører for biblioteker og kulturhuse
Ligestillingsordfører

Jakob Gorm Andreasen
Beskæftigelsesordfører
Socialordfører
Ordfører for arbejde og arbejdsliv

Rune Lundgaard Jørgensen
Ordfører for legalisering af cannabis
Christianiaordfører
Ordfører for hjemløse

Rolf Bjerre
Ordfører for ligeværd
Ordfører for søndag
Ordfører for it og digitale frihedsrettigheder

Troels Christian Jakobsen
Ordfører for fattigdom og friheden til at arbejde
Ordfører for borgerløn

Badar Shah
Integrationsordfører
Ordfører for udøvende kunst

Helena Udsen
Ordfører for social- og psykisksundhed
Generationsordfører

Stine Skot
Ordfører for ny politisk kultur og medborgerskab
Ordfører for film, spil og design

Matthew Daniali
Ordfører for unge og ungdomskultur
Ordfører for ungdoms- og studieboliger
Ordfører for sport, motion og idrætskultur

Jonas Sloth Bach
Ordfører for kreativ læring og ungdomsskoler
Ordfører for naboskab og lokalsamfund
Ordfører for fritid og frivillighed

Alt det bedste og mange grønne hilsner :green_heart:
Bestyrelsen

Hej kære kommuneforening :wink:
Tak for mail
Jeg er lidt ked af, at mine ordførerskaber står forkert i kandidatlisten,
vil I ikke være så søde at rette det i fremtidig kommunikation?
Den rigtige tekst er:

Ordfører for kommunal udvikling og fornyelse
Ordfører for socialt entreprenørskab og solidaritet
Ordfører for helhed i sundhed

Kh Stine

Stine Bardeleben Helles

Kandidat til Borgerrepræsentationen i København for Alternativet

  • Ordfører for kommunal udvikling og fornyelse
    • Ordfører for socialt entreprenørskab og solidaritet*
    • Ordfører for helhed i sundhed*

Privatadresse**Blegdamsvej 4b, 1.tv http://1.tv

2200 København N

Tlf 61273827

she@stinehelles.dk she@stinehelles.dk

*http://dk.linkedin.com/in/stinehelles
http://dk.linkedin.com/in/stinehelleshttps://twitter.com/StineHelles
https://twitter.com/StineHellesFacebook
https://www.facebook.com/stinebhellesalternativet/ *

Den 3. marts 2017 kl. 18.03 skrev Kommuneforening København <
webmaster@alternativet.dk>:

Jeg er med på fest!