Introtekst fra Valgoplægsudvalget for KV & RV 2021

Hovedbestyrelsen har nedsat et udvalg, der skal udarbejde valgoplæg til kommunal- og regionsvalget i 2021.

Valgoplægget tager udgangspunkt i vores politiske sigtepunkter. Formålet er at motivere, åbne for fællesskaber og afstemme en fælles ramme for lokale tiltag. Så det engagerer og frisætter medlemmer i respekt for, at størstedelen af KV/RV21 aktiviteterne planlægges lokalt og knytter an til lokalpolitiske udfordringer.

Udvalgets opgave er at samle erfaringerne fra de seneste valg og arbejdet ude i kommuner og regioner. Projektleder er Jacob Munk. HB’s repræsentanter er Helena Udsen og Jesper Callesen. Se udvalgets tidsplan her. Hvis du har interesse i at være en del af Valgoplægsudvalgets sparringsgruppen, kan du læse mere her.

Nedenfor finder du de indledende spørgsmål, du er selvfølgelig velkommen til lægge en anden vinkel. Der er lavet en tråd for hhv. KV21 og for RV21.

Alle informationer om udvalgets arbejde finder du her.

For at sikre at alle input kommer med anbefaler vi at du bruger en af de to tråde. Aht. udvalgets arbejde kan vi ikke garantere, at alle nye tråde vil bliver læst. Hvis det har betydning for dit svar så skriv om dit input referer til erfaringer fra det nationale eller lokale/regionale.

KV21, gå til tråd her.

  • Hvad er politisk vigtigt for dig ifm. kommunalvalget i 2021?
  • Hvilke kampagnemæssige idéer, input og erfaringer er gode at bringe i spil op til kommunalvalget i 2021?
  • Hvilken organisering af valgkampen har du erfaring med kan fungere godt op til og under kommunalvalget i 2021?

RV21, gå til tråd her.

  • Hvad er vigtigt for dig ifm. regionsrådsvalget i 2021?
  • Hvilke kampagnemæssige idéer, input og erfaringer er gode at bringe i spil op til regionalvalget i 2021?
  • Hvilken organisering af valgkampen har du erfaring med kan fungere godt op til og under kommunalvalget i 2021?
1 Like