Indledende spørgsmål, KV21

For at sikre at alle input kommer med anbefaler vi at du bruger en af de to tråde. Aht. udvalgets arbejde kan vi ikke garantere, at alle nye tråde vil bliver læst. Hvis det har betydning for dit svar så skriv om dit input referer til erfaringer fra det nationale eller lokale/regionale.

Kategori: KV21

 • Hvad er politisk vigtigt for dig ifm. kommunalvalget i 2021?
 • Hvilke kampagnemæssige idéer, input og erfaringer er gode at bringe i spil op til kommunalvalget i 2021?
 • Hvilken organisering af valgkampen har du erfaring med kan fungere godt op til og under kommunalvalget i 2021?

Hvad er politisk vigtigt for mig i forbindelse med KV21?

 • Lokaldemokratiets indskrænkelse på grund af national lovgivning.

Hvilke kampagnemæssige idéer, input og erfaringer er gode at bringe i spil op til kommunalvalget i 2021?

 • Find en eller flere lokale mærkesager, som man har en alternativ løsning på.
 • Brug kandidaterne til formidle de fælles budskaber på SoMe. Små videoer med levende billeder, fungerer bedre end grafik. Brug betalt promovering til at komme ud over din egen lille cirkel af følgere.
 • Lav også ting i fællesskab med andre partier og/eller deres kandidater.
 • Prioriter hvilke vælgermøder/paneldebatter I vil deltage i. Brug hellere tiden på at forberede kandidaterne på at være skarpe på fx interesseorganisationers paneldebatter.
 • Brug lokale interesseorganisationer til at få data om deres emne, og input til løsninger.
 • Brug ressourcerne hvor de rammer flest potentielle vælgere. Det er nok sjældent ude i den lille landsby, hvor man traditionelt stemmer Venstre. Brug tidligere valgdata og søg hovedsageligt de målgrupper Landssekretariatet stiller til rådighed
 • Skal vi have et fælles stunt, som isplakaten, skal det designes så det kan spredes ud så lokalt som muligt. Ingen i Nordjylland gider at se en plakat der hænger på Langebro i København. Slet ikke til et kommunalvalg.

Hvilken organisering af valgkampen har du erfaring med kan fungere godt op til og under kommunalvalget i 2021?

Mere end direkte erfaring, er dette mine tanker om en struktur. Selvfølgelig baseret på tidligere erfaring:

 • Et fælles nationalt tema, som spænder så bredt at alt lokalpolitik kan flettes under det. For eksempel Sascha Faxes “Livet i centrum”.
 • National fokus og brug af folketingsgruppen til en kampagne mod national lovgivning, som fx budgetlov, der begrænser lokaldemokratiet og vores kreative løsninger på dets udfordringer.
 • National rådgiver med ekspertise inden for kommunal administration. En der hurtigt kan svare kampagneteams på om en skør ide overhovedet er muligt i kommunalt regi, om det allerede findes, osv. Det kunne også være et team af frivillige.
 • Så mange skabeloner og guides som muligt til de lokale kampagneteams. Storkredse bør ligeledes have guides og tjekaf-lister, så de kan holde overblikket og se om alle lokalkredse er med fremme i skoene, eller om de eventuelt mangler sparring mere centralt fra. Bed eventuelt lokal- og storkredse om at indsende nuværende formater, til inspiration.
 • Så mange kandidater som muligt i en lokalkreds, men overvej om en kandidat “skræmmer” flere væk end de tiltrækker. Der må gerne være kandidater på listen, der ikke aktivt deltager i valgkampen, så længe man kan se at de muligvis tiltrækker stemmer ud fra deres personlighed og aktivitet i lokalområdet. Fx formanden i svømmeklubben, eller organisten i kirken.
 • Valgforbund med små partier, som vi kan se os selv i. Alle Alternativets stemmer i en kommune kan potentielt gå til et andet parti, og give dem et mandat (mere). Undgå valgforbund med store partier. Det er matematisk en dårlig forretning.

Det var hvad jeg lige kunne komme i tanke om i dag.

Grøn hilsen fra nord, Jens Harder, Næstforperson i Alternativet Nordjylland.

5 Likes

Jeg tilslutter mig Jens Harders forslag. Hertil vil jeg tilføje:

Jeg var aktiv byrådskandidat i Greve kommune ved KV17. Jeg havde aldrig ambitioner om at komme i byrådet og valgte derfor bevidst at stå nederst af os tre fra Å der stod på stemmesedlen. Fordi jeg havde været politisk meget aktiv ifm. en skolelukning og lokalt på facebook i det hele taget, formodede jeg, at jeg kunne trække nogen stemmer.

 • Hvad er politisk vigtigt for dig ifm. kommunalvalget i 2021?

Helt overodnet, tænker jeg at Sashas slogan “Livet i centrum” eller “Det gode liv”, “Bæredygtigt liv i centrum” eller tilsvarende vil være et kraftfuldt og overordnet slogan/samlebetegnelse for den politik vi skal slå an på ved kommunalvalget i 2021. Verdensmålene tænker jeg vi på en eller anden måde skal være tydelige omkring at vi har indtænkt, særligt da langt flere mennesker nu kender til dem og mange på en eller anden måde har været i berøring med dem eller direkte arbejdet med dem (Til forskel fra i 2017). Et slogan kunne også være Livet i Centrum med Verdensmålene" eller tilsvarende.

Jeg håber inderligt, at vi, modsat ved sidste folketingsvalg, også har fokus på andre mærkesager end den grønne. I alt fire politiske mærkesager tænker jeg vi skal slå an på:

 • Natur og klima (klima, miljø, biodiversitet, dyrevelfærd mm. (Verdensmål 6, 7, 12, 13, 14, 15).

 • Tillid og Trivsel (Socialt bæredygtig kommune. Verdensmål 1, 2, 3, 5, 8, 10)

 • Demokrati ("Vi ønsker et solidarisk og samskabende samfund -Sigtepunkterne “Mindre Stat, mere Samfund” og “Mod og muligheder”. Verdensmål 16).

 • Iværksætteri og 4. sektorvirksomheder (Sigtepunktet “Radikal og løsningsorienteret tilgang” - “bæredygtig, lokal, eksperimentel virksomhed, innovation og iværksætteri”. Verdensmål 4, 9 og 17*)

*Verdensmål 17 gælder dybest set for alle fire politikområder, og det gør “Politiske Sigtepunkter” også.

I forhold til ovenstående fire politiske temaer og med afsæt i Alternativets politik, kan man lokalt se/udvikle konkrete forslag, der passer til lokale forhold.

Umiddelbart forestiller jeg mig, at disse fire overordnede politiske temaer er en måde at udleve de politiske sigtepunkter på, og indeholder Alternativeta politik, som vi kan markere os på og differentiere os på ved KV21.
Jeg håber, at alle kommuner kan se sig selv føre valgkamp med disse fire overordnede temaer. Hvis ikke, så håber jeg, at vi ved “Flere (kommuner) ved mere” får fundet et mindre antal overordnede temaer, som alle kommuner kan se sig i.


København havde ved KV17 deres 17 Københavnermål lavet med afsæt i de 17 verdensmål. Med udgangspunkt i deres arbejde/avis, lavede jeg som kandidat i min kommune, 17 Grevemål, tilpasset Greve kommunes forskellige behov og karakteristika. Det kunne være gjort endnu mere konkret, men blot at få gjort det overordnet, alene, var et stort arbejde, ikke mindst fordi jeg måtte researche meget om forhold jeg endnu ikke kendte godt nok til i kommunen, og fordi Greve på flere områder adskiller sig en del fra København som forstadskommune. Jeg opdagede også, at det nærmest var umuligt at overlappe ift. indhold/forslag i de forskellige mål. Derfor tænker jeg at nogen udvalgte grupperinger, som dem jeg her har foreslået, vil være en god idé. Det er også mere overskueligt og gør det mere tilgængeligt.

I kan se de 17 Grevemål på min kandidatfacebookside her, men jeg kan også sende dem som dokumenter - https://www.facebook.com/janni.pippilotta.alternativet/

 • Hvilke kampagnemæssige idéer, input og erfaringer er gode at bringe i spil op til kommunalvalget i 2021?

Jeg tager afsæt i mit forslag i ovenstående punkt om at afgrænse kommunalvalget til få overordnede politiktemaer, som man så lokalt forhåbentligt primært udfolder sig indenfor.

Fælles kampagne med valgplakater, valgmateriale, tekster og videoer til sociale medier/lokalsprøjter mm. og andre kreative og stratetisk og markedsføringsmæssigt Alternativet smarte påfund som kandidaterne kan læne sig ind i og op ad i deres lokale valgkampagner.

Jeg synes videokampagnen Århus kørte på sociale medier var genial, og ville ønske den var lavet så vi kunne have brugt den i alle kommuner (hvilket med det meste indhold/de fleste videor faktisk var tilfældet for min kommune, bortset fra, at det var en kandidat fra Århus og der stod Århus på). Formmæssigt kunne det være strammet lidt op, og nok også på et par andre måder, men det forestiller jeg mig der er gode folk med ekspertise indenfor det, som kan støtte med.

Ekstra valgplakater og bannere til stratetisk vigtige steder

I Greve kommune har vi en Bilka og et stort shoppingcenter (Waves), som bliver besøgt af folk fra mange andre kommuner. I indfaldsvejen(e), særligt fra motorvejen, vil være oplagt at overplastre med valgplakater, bannere, budskaber sat på træpæle i rabatterne mm., så det så vidt muligt blev grønne Å-boulevarder (lykkedes os faktisk til sidste folketingsvalg pga. overskydende plakater i landssekretariatet).

Der er helt sikkert andre kommuner med sådanne “tværkommunale” velbesøgte steder, som stratetisk vil give mening at fokusere energi og ressourcer på, også i kommuner hvor vi ikke har kandidater.

Et team til at samle den slags info ind fra kommunerne og vores medlemmer der, ville være oplagt, hvis ideen her vinder gehør.

Gadevalgmaterialer der skiller sig ud

Først og fremmest, så holder vores smalle skilte med “Der er også Alternativet” og med slagbudskaber stadig. De skiller sig ud ved deres utraditionelle størrelse (sender signal om klimavenlige valgplakater, medmindre man hænger tre oven i hinanden), og så er de altid lette at finde plads til, og meget lettere og hurtigere at sætte op end de store/almindelige/traditionelle.

Der er stratetisk gode steder, hvor aflange bannere eller andre formede bannere er oplagte at hænge/stille på pæle, som i sig selv skiller ud ved deres størrelse og evt. alternative form, og som giver bedre muligheder (da de er større) til at folde sig ud med budskaber, skriftligt såvel som visuelt, måske endda tre-dimensionelt. Stratetiske steder til det, ville det førnævnte team også kunne indhente info om.

 • Hvilken organisering af valgkampen har du erfaring med kan fungere godt op til og under kommunalvalget i 2021?**

Prioriter energi og ressourcer der hvor vi har bedst chancer

I min egen kommune Greve, var vi ikke i nærheden af at få en plads i byrådet sidst. Vi var i valgforbund med SF og Enhedslisten. Havde valgforbundet fået ca. 200 stemmer mere, var SF kommet ind. Vi nåede ikke SF til sokkeholderne i stemmeantal. Vi kunne helt sikkert have gjort det meget bedre (se mine forslag til forbedringer), særligt hvis vi ikke havde stået meget alene med at løfte opgaven, og hvis nogen af os havde haft eller prioriteret mere tid og ressourcer til at gå all in. Personligt vil jeg hellere lægge min energi i en anden kommune ved næste kommunalvalg end i min egen kommune.

Min kæphest er, og som jeg har indtryk af mange er enige i, at vi med afsæt i sidste kommunalvalgs tal over hvor tæt eller langt fra vi var fra at komme ind i de forskellige kommuner og øvrige erfaringer, prioriterer de kommuner hvor vi sidst var tættest på at få en plads i byrådet i.

Ulempen er, at vi ikke er synlige og får markeret os i de kommuner vi ikke prioriterer ift. kommende folketingsvalg, for kommunalvalget er selvfølgelig en god lejlighed til at gøre Alternativets politik synlig.

Kunne man finde en måde at komme omkring det, selvom der ikke er opstillet kandidater, så ville det være bedst eller fx forsøge at få finde folk, som gerne vil stå på stemmesedlen (velvidende at chancen/risikoen for at blive valgt ind vil være tæt på 0) og der af lokale medlemmer blev opsat fælles valgplakater, indsat skriv (fra et “Politiske skriv og videoer til lokalsprøjter/Sociale Medier”-team) i de lokale medier og på de lokale sider på de sociale medier" - tiltag som vil kræve mindst muligt energi og ressourcer, så vi bevarer fokus på at bruge dem i de kommuner hvor vi har bedst chancer?

Maksimal støtte fra diverse teams til kandidater og deres eventuelle kandidatteams

Først og fremmest var det vanvittigt hårdt stort set at være alene ved kommunalvalget i 2017, hvor jeg savnede samarbejde, opbakning fra landssekretariatet/overordnet valgkampagneteam til mange forskellige udfordringer, fx få taget presse/valgplakatfotos, overordnede tema-valgplakater og Alternativet-politiske tekster til brug i lokalsprøjter og på sociale medier, paneldebatter mm., som jeg og de andre to kandidater selv kunne tilpasse til lokale forhold, Videoer, som enkelt og overskueligt kunne formidle den del af Alternativets politik som åbenlyst kunne omsættes lokalt til brug på sociale medier. Jeg savnede også faglig sparing ift. de forskellige politikområder vi i vores kommune gik på valg på, og da jeg konkret sad og arbejdede med verdensmålene ift. lokale forhold.

Hvis mine eller tilsvarende forslag med et afgrænset antal politiske temaer falder i god jord, så tænker jeg der skal oprettes teams, evt. med forbundne undergrupper, indenfor hver af de fire områder, med folk med viden og erfaringer indenfor hver af områderne/temaerne.

Herudover funktionsteams som “skriveværksted”, “videoværksted” (og nogen fysiske centrale steder i landet med udstyr og ekspertise til at støtte og servicere kandidaterne og deres eventuelle kampagneteams) med mere.

Sammen med de nuværende byrådsmedlemmer, foreslår jeg et fælles forum for kandidaterne, hvor sparring kan finde sted, og hvor kampagneteams og andre teams kan følge med og komme med deres indput og måske finde inspiration fra til yderligere opbakkende tiltag.

Opkvalificering og velfunderede udvælgelsesprocesser

Generelt ift. kandidater, oplevede jeg der var enkelte som ikke i tilstrækkelig grad havde værdier og dogmer under huden, havde en fortid lokalt som gjorde at folk pga. disse kandidater veg udenom Alternativet eller andre uheldige sider/holdninger/adfærd, som gjorde mere skade end gavn. Det er som udgangspunkt min subjektive oplevelse, men jeg mener vi i langt højere grad skal have mod, ydmyghed og empati til at være mere skarpe på og prioritere ressourcer på at opkvalificere generelt, men også specifikt ift. dem der har særligt udtalte udfordringer, hvis det giver mening og de selv vil. Hvis de ikke vil eller ikke formår selv at se det, så er spørgsmålet om de skal være kandidater for Alternativet - sult efter “nogen der vil” må ikke overskygge det.

Det er jo et vanvittigt følsomt emne, udvælgelse, som de fleste af os nok har mindst en kedelig og smertelig erfaring med, og som vi også har nogen ømtålelige erfaringer med i Alternativet. Jeg har ikke mere i mig lige nu, men tænker vi skal tænke os godt om ift. hvordan vi gør det. Måske kommer jeg med forslag på et senere tidspunkt, men vil i alle tilfælde gerne medvirke til at komme med input og feedback på forslag.

Kærlig hilsen
Pippilotta

6 Likes

Ift Socialpolitik og den sociale bundlinje:

Corona har vist, at man kan arbejde på langt flere måder og platforme- hjemmearbejdspladsen har fået plads i mange hjem.

Tænk hvor mange mennesker der vil kunne få et arbejde, når det pludselig er muligt, at arbejde hjemmefra, til trods for helbredsmæssige udfordringer og deraf begrænsninger?

Her tænker jeg på de mange som er tilkendt fleksjob og/eller venter på det, men som ikke pt kan få ansættelse ude på en traditionel arbejdsplads, både fordi der er få at komme efter, men også fordi det er så svært at finde et match- bare den energi der går på eksempelvis at komme frem og tilbage, være social, osv.

Hjemme kan man selv styre slagets gang :blush:

Det kunne jeg godt tænke mig, at vi i Alternativet kæmpede for at få mere frem, som en positiv effekt/udvikling af denne coronatid.

Et muligt område at gå ind i, ift KV 21.

2 Likes

Hvad er vigtigst politisk ift KV21?

Frihed.

Apropos de to foregående dages digitale møder om blandt andet KV21 og frihedsfortællingen, kan denne lille video måske inspirere.

Den handler om frihed gennem at genskabe den lokale økonomi, de lokalt producerede varer og forkorte forsyningskæder og skabe mere frihed lokalt. Styrke de lokale fællesskaber.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DNZwtoaLHaLA&ved=2ahUKEwjn__Swz7vrAhVt_SoKHdH1D1IQwqsBMBN6BAgTEAM&usg=AOvVaw33L1MK7ON8zE8WAW6zOCih

1 Like