Info vedrørende skatteforslag

Hej,

Da du løbende har kunne følge vores skattepolitiske laboratorier her på facebook/dialog, vil jeg lige orientere om udviklingen inden vores årsmøde, hvor der jo blandt andet skal tages beslutninger vedrørende politisk forum.

Vores forslag til skattepolitik blev sendt til politisk forum, da der med tre dages varsel blev indkaldt til digital mødebehandling i politisk forum med frist den 13. maj. En proces der ifølge udmeldingen skulle tage 14 dage, og altså være afsluttet den 27. maj. Der blev udskrevet valg samme dag, og arbejdet i politisk forum gik naturligt nok i stå.

På vegne af den skattepolitiske arbejdsgruppe, rettede jeg d.8.juni henvendelse til politisk forum, hvor jeg spurgte, om de forslag der var stillet til det ekstraordinære møde i politisk forum, automatisk ville overgå til behandling på årsmøde. I går fik jeg svar på, at det desværre ikke er tilfældet.
Her skal blot orienteres om, at uanset hvilken formalia der besluttes for politisk forum på årsmødet, vil jeg gøre mit til, at udkastet bliver genfremsat uanset hvordan procedurerne bliver fremover.

Vi ses til årsmøde :slight_smile:

Med venlig hilsen,
Jan K

1 Like