Indtænkning af sociale hensyn i landbruget

Forslagets tekst

 • Vi vil skabe det samfundsnyttige landbrug, der bidrager med fx terapihaver til stressramte, bosteder til socialt udsatte og integration af flygtninge – ikke som enkelte undtagelser men som det gængse i fremtiden. Det kan vi fx gøre gennem konceptet Living and Learning On Organic Farms, LLOOF.

 • Vi vil arbejde for, at landmandens rolle som leverandør af sund og næringsrig mad bliver udvidet med rollerne som udvikler og underviser i bæredygtighed.

 • Vi vil arbejde for at sikre overenskomstmæssige ansættelser af medarbejdere i landbruget, så der ikke forekommer lønpres i landbruget.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Landbrugs-POLA I København d. 10. april 2016 og LandbrugsPOLA i Århus, d. 8. maj. 2016.

Forslagsstillere

 1. Morten Krohn
 2. Bina Aylen Seff
 3. Birte Skov Larsen
 4. Fanny Broholm
 5. Franciska Rosenkilde
 6. Helene Hagel
 7. merete kristine medina meincke
 8. Mogens Buch-Hansen
 9. Niels Poul Dreyer
 10. Søren Frederik Hansen
 11. Søren Grene

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan støtte eller stemme om forslaget på AlleOs

Sociale hensyn er også at sikre overenskomstmæssige ansættelser af medarbejdere i landbruget, så der ikke sker lønpres i erhvervet.

Rigtig godt og visionært forslag.

Jeg synes ikke dette forslag hører hjemme i landbrugspolitikken - men i sundhedspolitikken måske. Formålet med landbrugsproduktion må først og fremmest være bæredygtig produktion af sunde fødevarer. Sociale hensyn skal naturligvis også tilgodeses, ligesom man også skal tilgodese sociale hensyn andre steder i samfundet.

Lige i øjeblikket er der en overvægt af arbejdskraft fra de tidligere østlande i dansk landbrug. Ofte går de for en ringe løn. Kunne vi i stedet højne niveauet og tilgodese de svage i samfundet, samtidig med at landmanden får nogle medarbejdere, så vil det vel ikke være så ringe endda.

Forslaget søger lige nu opbakning fra i alt 50 medlemmer.Hvis det får opbakning indenfor tidsfristen, så kommer det i det de politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.