Indlicitering

Forslagets tekst

Oprettelse af et indliciteringsråd. Indlicitering er, når et lokalsamfund påtager sig ansvaret for løsningen af en veldefineret opgave – fx en serviceopgave, en miljøopgave, lokal energiforsyning, omsorgsopgave eller noget helt femte. Opgaven løses i form af 4. sektor organisering (samarbejde mellem aktører i den offentlige, private og frivillige sektor.) Økonomien der følger med opgaveløsningen, kan være det beløb, der i forvejen er afsat på det kommunale budget til opgaven. Der etableres et nationalt indliciteringsråd som er forankret under et ministerium. Rådets opgave er at promovere muligheden for indlicitering og yde assistance angående de lovgivningsmæssige rammer. Indliciteringsrådet undersøger forskellige former for organisering og finansiering af indliciteringen. Rådet skal endvidere udbrede kendskabet om indliciteringsmuligheden blandt landets kommuner og lokalsamfund samt foreslå konkrete eksperimenter.

Potentielle ulemper ved forslaget

Udfordringerne ved forslaget er, at det kræver lokal engagement og ejerskab, og det koster ressourcer i opstarten.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Processen har været den mest omfattende politikudvikling i Alternativets historie til dato. Vi startede med en turne i hele landet i efteråret 2015 og generede viden og visioner. I politikudviklingen er denne viden inddraget i 10 enkelstående politiske laboratorier over hele landet i løbet af 2016. Vi har herudover inddraget visioner og forslag fra 10 andre politiske laboratorier. Herefter har vi afholdt et fagpolitisk laboratorie for den samlede pakke af visioner og ideer. Deltagernes ekspertise har strakt sig udover alle de berørte områder og sektorer i den endelige vision. Visionen er lavet på baggrund heraf, hvor alle visioner og forslag genereret igennem ovenstående proces er inddraget.

Materialer og personer inddraget i processen inkluderer:
Borgere rundt omkring i det meste af landet, medlemmer rundt omkring i det meste af landet. Diverse rapporter, afhandlinger og tiltag på området. Alternativets politiske sekretariat. Alternativets landssekretariat. Fagrelevante eksperter både med og uden tilknytning til Alternativet.

Hvem har været inddraget

University College Sjælland
Min Landsby www.minlandsby.dk
Oprør fra Udkanten
Karen Lumholt
Landdistriktspolitisk netværk
Københavns Universitet
Realdania
Jammerbugt Kommune

Forslagsstillere

  1. Bo Astrup Kristensen
  2. Carolina Magdalene Maier
  3. Jacob Fuglsang Mikkelsen
  4. Jacob Gramm Gren
  5. Kåre Wangel
  6. Mathias Magnussen Thorsson
  7. Michael Plauborg
  8. Nikolaj Amstrup
  9. Roger Courage Matthisen
  10. Tina Kjær

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan støtte eller stemme om forslaget på AlleOs

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.

Forslaget søger lige nu opbakning fra i alt 50 medlemmer.Hvis det får opbakning indenfor tidsfristen, så kommer det i det politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.