Indkaldelse til ordinært årsmøde i Alternativet i Køge

Nyhedsbrev nr. 1, 2019 - Februar


INDKALDELSE TIL ORDINÆRT ÅRSMØDE I ALTERNATIVET I KØGE
Bestyrelsen for Alternativet i Køge indkalder hermed iht. vedtægternes § 8, stk. 1, til ordinært årsmøde. Årsmødet afholdes:

Mandag den 25. marts 2019 kl. 19:30
Det Grønne Hus, Vestergade 3C, 4600 Køge

Foreløbig dagsorden iht. vedtægternes §8, stk. 5:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent
  3. Bestyrelsens beretning for Lokalforeningen
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Fremlæggelse af budget til godkendelse
  6. Behandling af forslag fra medlemmerne
  7. Bestemmelse af antal medlemmer i bestyrelsen
  8. Valg til bestyrelsen
  9. Valg af revisor(er)
  10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal iht. vedtægternes §8, stk. 5, være fremsendt til bestyrelsen på koege@alternativet.dk senest mandag den 25. februar 2019.

Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, skal iht. vedtægternes §8, stk. 6, meddele deres kandidatur senest mandag den 25. februar 2019 ved indsendelse af et opstillingsgrundlag til bestyrelsen på koege@alternativet.dk. Ved manglende kandidater til bestyrelsen kan opstilling finde sted på årsmødet, såfremt der er flertal for dette fra de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Endelig dagsorden inkl. indkomne forslag, indsendte kandidaturer samt revideret regnskab udsendes til alle medlemmer af Lokalforeningen senest mandag den 11. marts 2019.

PBV
Med venlig hilsen

Peter Kjær Hansen
Forperson for Alternativet i Køge


Følg Alternativet i Køge på Facebook - vores Facebook-side og vores Facebook-medlemsgruppe.