Indkaldelse til opstillingsmøde til FV valg i Storkreds Sydjylland

Præsentationsskema 2021 FV valg.docx (33.1 KB)

image
Storkreds Sydjylland indkalder til opstilling af folketingskandidater på Damms Gård, Gråstenvej 12, Felsted 6200 Aabenraa lørdag den 12. juni kl. 14:00.

Vi glæder os til at se jer – Det er alt for længe siden sidst! – Og storkredsen er vært ved kaffe/The/kage til medlemmerne.

Da der kun er adgang for medlemmer, skal du melde dig til på https://alleos.alternativet.dk/events/view/4623 senest 10. juni 2021.

Hvis du har lyst til at opstille for Alternativet til næste folketingsvalg , skal du indsende et opstillingsgrundlag til storkreds.sydjylland@alternativet.dk på max en side senest 28. maj 2021.

Du kan bruge den vedhæftede fil som udgangspunkt.

Derudover skal vi have valgt:

Medlem til POFO

Medlem TIL HB

Medlem til Dialogrådet

Dagsorden:

  • Velkomst ved Thorben Petersen Nicolaisen
  • Indlæg fra folketingskandidater – max 5 minutter til hver.
  • Afstemning om opstlling – Hvis mindst 50% af de fremmødte stemmer for en kandidat, er hun/han/den opstillet.
  • Valg af medlem til POFO – Må ikke være medlem af storkredsbestyrelsen!
  • Valg af medlem til HB
  • Valg af medlem til Dialogrådet
  • Storkredsbestyrelsen har planer om forskellige aktiviteter i år, og vi vil gennemgå dem her.
  • Almindelig hygge med kage/kaffe/the