Indkaldelse til opstillingsmøde og ekstraordinært årsmøde i Alternativet Storkreds Fyn

Hermed indkaldelse til storkredsens opstillingsmøde

Her skal vi have valgt et medlem og en suppleant til Hovedbestyrelsen, to medlemmer og én suppleant til Politisk Forum, ét medlem til Dialogrådet og et ubestemt antal Regionsrådskandidater.*

Vi vælger ikke folketingskandidater eller europaparlamentskandidater i år da det er valgår for begge forsamlinger.

Mødets indkaldelsesfrist er desværre overskredet hvis det skal nås at blive afholdt i marts, som vedtægterne foreskriver. Vi undskylder fra storkredsens side mange gange at vi ikke i tide har fået udsendt indkaldelsen. Vi har desværre været ramt af både sygdom, travlhed og mangel på hænder.

Såfremt deltagerne på opstillingsmødet ønsker det, kan opstillingsmødet derfor underkendes da det ikke, som der står i vedtægterne, er afholdt i marts. Vi håber dog at deltagerne på opstillingsmødet vil anerkende dets legitimitet alligevel, så vi ikke kommer til at mangle fynske medlemmer af forsamlingerne.

Vi indkalder desuden til ekstraordinært årsmøde

Her vil vi fremlægge regnskab for 2018, som vi ikke havde fået klargjort i tide til det ordinære årsmøde d. 27. januar.

Desuden håber vi at der er flere som ønsker at stille op til storkredsbestyrelsen, da halvdelen af medlemmerne af bestyrelsen pt sidder der uden mulighed for at deltage i arbejdet.

Vi kunne derfor rigtig godt bruge nogle flere hænder til det arbejde som ligger i storkredsen.

Tidspunkt for opstillingsmødet: Tirsdag d. 2. april klokken 19.00 - 20.30

Tidspunkt for årsmødet: Tirsdag d. 2. april klokken 20.30 - 21.30

Sted: Nørregade 71, 2. sal, 5000 Odense C

Tilmelding: AlleOs // Alternativet

Vi ved allerede nu at der formentlig kommer til at mangle kandidater til både Hovedbestyrelsen, Politisk Forum og Dialogrådet samt til Storkredsbestyrelsen. Vi opfordrer derfor jer alle til at overveje at stille op til en af forsamlingerne. Vi har stærkt brug for at der er nok medlemmer der engagerer sig i opbygningen af organisationen, så vi kan stå stærkere sammen om at skabe en reel folkebevægelse for en bæredygtig verden.

Vær opmærksom på at et medlem af Dialogrådet ikke behøver at være medlem af Alternativet. Så hvis du kender en god konfliktmægler, så spørg endelig personen om hun kunne have lyst til at hjælpe med mægling i Alternativet.

Dagsorden for opstillingsmødet:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere
 3. Valg af medlem og suppleant til Alternativets Hovedbestyrelse
 4. Valg af to medlemmer og én suppleant til Politisk Forum
 5. Valg af ét medlem til Dialogrådet
 6. Valg af kandidater til Regionsrådet*

Dagsorden for årsmødet:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere
 3. Godkendelse af årsregnskab for 2018
 4. Valg til bestyrelsen og 3 prioriterede suppleanter

Kandidatgrundlag skal være storkredsbestyrelsen i hænde senest fire uger før opstillingsmødet/årsmødet. Dvs. d. 5. marts kl. 23.59

Vedtægterne giver ikke eksplicit mulighed for at dispensere for denne frist - undtagen til årsmødet.

Vi håber at se jer alle d. 2. april.

Og vi undskylder endnu en gang at vi har overskrevet fristen for indkaldelse.

Med venlige forårshilsener

Bestyrelsen for Alternativet Storkreds Fyn

 • Her har I vedtægter for Storkreds Fyn. Senest revideret på årsmødet d. 27. januar.
  Vedtægter for Storkreds Fyn - januar 2019.pdf (75.8 KB)

 • Her kan findes referat af årsmødet d. 27. januar:
  Referat af årsmødet 27/01/2019

  • NB: Vores vedtægter siger BÅDE at vi på vores årlige opstillingsmøde skal vælge regionsrådskandidater, OG at et kandidatudvalg for hele regionen (Sydjylland og Fyn) skal stå for et årligt opstillingsmøde. Vedtægterne modsiger derfor desværre sig selv på dette område. Da vi ikke pt har et sådant kandidatudvalg, vil vi derfor følge vedtægternes bestemmelse om at der kan stilles regionsrådskandidater op på opstillingsmødet. Efterfølgende vil vi sammen med Sydjyllands storkreds nedsætte et kandidatudvalg, som fremover kan stå for valg af kandidater til regionsrådet.