Indkaldelse til generalforsamling d. 19. marts 2018

Foto%20af%20valgkort

Kære medlem af Alternativet i Gentofte

Snefnuggene daler meget langsomt udenfor mit vindue, mens dagene bliver længere, og årets generalforsamling nærmer sig.

Dette nyhedsbrev er

• Primært en indkaldelse til årets generalforsamling (se dagordenen nederst)
• Dernæst en opfordring til at stille op til bestyrelsen

Generalforsamlingen afholdes mandag den 19. marts kl. 18.00-21.00 på Gentofte Rådhus, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund.

Kom gerne og vær med til at vælge, hvem der skal sidde i den kommende bestyrelse. Det vigtigste punkt på generalforsamlingen bliver nemlig valg af en ny bestyrelse. Situationen er pt den, at de fleste af de nuværende bestyrelsesmedlemmer ikke genopstiller. Der skal derfor nye kræfter til – medlemmer, som vil være med til at føre Alternativet ind i en ny spændende fase i Gentofte.

Du kan se, hvad arbejdet i bestyrelsen indebærer, og hvilke erfaringer det vil være nyttigt, at den samlede bestyrelse har, i notatet ”Hvad indebærer det være medlem af Alternativets bestyrelse i Gentofte”. Læs her:

Hvad indebærer det at være medlem af bestyrelsen, 2018.pdf (202.8 KB)

Opstillingsfristen er lørdag d. 3. marts kl. 10.00. For at gøre det nemt at udarbejde et opstillingsgrundlag har bestyrelsen formuleret nogle få spørgsmål, som du finder her:

Opstilling til Alternativets bestyrelse i Gentofte.pdf (171.0 KB)

Brug venligst dette papir og send dit opstillingsgrundlag til Ove Lund: ovelund@raastof.dk inden fristen.

Hvis du overvejer at stille op, men endnu ikke har besluttet dig, er du velkommen til at ringe til forpersonen (Gitte Haslebo, 27 21 84 51) eller næstforpersonen (Ove Lund, 23 45 12 49) eller kassereren (Elizabeth Kristensen, 22 25 04 22) for at få svar på opklarende spørgsmål.

Nogle få dage efter fristen sender bestyrelsen alles opstillingsgrundlag ud til medlemmerne, så man har mulighed for at forberede sig inden generalforsamlingen.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere, referent og registrering af de fremmødte
  3. Beretning fra bestyrelsen
  4. Fremlæggelse af regnskab for 2017 og budget for 2018 til godkendelse
  5. Behandling af forslag fra medlemmerne
  6. Vedtægtsændringer
  7. Valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer, samt op til 2 suppleanter
  8. Valg af revisor
  9. Evt.

Du ønskes alt vel og håber at se dig til generalforsamlingen

På bestyrelsens vegne
Ove