Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde i Alternativet i Køge mandag den 12. november 2018

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØDE MANDAG DEN 12. NOVEMBER

Alternativet i Køge indkalder til ekstraordinært årsmøde i lokalforeningen mandag den 12. november kl. 19:00 i Køge iht. vedtægternes §9 stk. 2.

Endelig dagsorden for det ekstraordinære årsmøde udsendes senest mandag den 29. oktober. Dagsorden vil som minimum omhandle:

  • Valg af dirigent/ordstyrer
  • Valg af referent
  • Valg af stemmetællere
  • Valg af bestyrelse
  • Valg af suppleanter
  • Evt.

Nærmere information om sted for det ekstraordinære årsmøde følger med den endelige dagsorden.

På bestyrelsens vegne

Med venlig hilsen

Peter Kjær Hansen
Forperson


Kontakt Alternativet i Køge: koege@alternativet.dk