Indkaldelse til årsmøde

Kære medlemmer i Alternativet Horsens

Indkaldelse til årsmøde

Først lige et OBS ! s å ingen går forgæves….

I Nyhedsbrevet udsendt i november er det nævnte møde d. 13 december aflyst til fordel for Kickstart af valgkampagnen , samme dato i Århus. Se Kalenderen på Alle os, eller opslag på Alternativet Horsens på facebook.

Arbejdsmøde om vedtægtsændringer mandag d. 10 december

Før årsmødet skal der arbejdes med foreningens vedtægter, som trænger til et gennemsyn. Derfor holdes der møde for medlemmer med interesse herfor mandag d. 10. december kl. 19.00 hos Astrid, Østergade 97, Horsens

Årsmøde onsdag d. 16 januar 2019

Vi går en spændende tid i møde med et forestående folketingsvalg og har brug for alle gode kræfter til at støtte folketingskandidater og aktiviteter, både lokalt i Horsens og i Østjyllands storkreds.

Kom og deltag, eller hvad med at stille op til en tjans i bestyrelsen ? Der er opgaver af mange forskellige slags, så hold dig endelig ikke tilbage. Kom og mød andre med bankende grønne hjerter.

Indsend et par linjer om, hvem du er og hvad du gerne vil bidrage med i bestyrelsesarbejdet til horsens@alternativet.dk

Indkaldelse til årsmøde

Hermed indbydes du til årsmøde i vores lokalforening onsdag d. 16 januar 2019, kl. 19 i mødesalen på Horsens Bibliotek, Tobaksgården Horsens.

Emner til behandling under punkt 5, punkt 7 eller punkt 9, så sendes til bestyrelsen mindst 2 uger forvejen for afholdelse af mødet.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Valg af stemmetællere og referent

  3. Bestyrelsens beretning

  4. Fremlæggelse af regnskab

  5. Behandling af forslag til vedtægtsændringer

  6. Afstemning om vedtægtsændringer

  7. Behandling af indkomne forslag

  8. Valg af bestyrelse

  9. Eventuelt

Vi håber at se dig

De bedste hilsener

Alternativet Horsens