Indkaldelse til årsmøde og opstillingsmøde

Der indkaldes hermed til årsmøde i Hjørring Lokalforening af Alternativet
Sted: Skovfyrvej 33 Tornby
Tid: D. 17/8 kl.19.30
Dagsorden er i følge vedtægterne:

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere og referent(er)
Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Behandling af forslag fra medlemmerne
Valg til bestyrelsen
Der indkaldes hermed til årsmøde i Hjørring Lokalforening af Alternativet
Sted: Skovfyrvej 33 Tornby
Tid: D. 17/8 kl.19.30
Dagsorden er i følge vedtægterne:

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere og referent(er)
Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Behandling af forslag fra medlemmerne
Valg til bestyrelsen
Minna.pdf (32.2 KB)
ulla.odt (5.0 KB)
Regnskab-for-Alternativet-Hjørring-2016.pdf (30.2 KB)
Vedtægter for Hjørring Lokalforening.pdf (1.4 MB)

Indkaldelse til opstillingsmøde til kommunalvalget
På mødet skal vi vedtage program, finde kandidater og diskutere valgkamp
Præsentation Mette.docx (14.0 KB)
valgprogram.docx (22.1 KB)
På bestyrelsens vegne
Bent H. Jørgensen