Indkaldelse til årsmøde i Alternativet i Køge


Indkaldelse til ordinært årsmøde i Alternativet i Køge

Tirsdag den 20. april 2021 kl. 20:00

Mødet afholdes som onlinemøde.

Foreløbig dagsorden jf. vedtægterne:

  1. Velkomst v/ forperson
  2. Valg af ordstyrer
  3. Valg af referent
  4. Valg af stemmetæller
  5. Bestyrelsens beretning for 2020
  6. Aflægges af revideret regnskab for 2020
  7. Indkomne forslag

Ad. pkt. 7:
Bestyrelsen meddeler, at bestyrelsen - efter forudgående dialog med en række andre lokalforeninger af Alternativet i Storkreds Sjælland - vil fremsætte forslag om, at Alternativet i Køge opløses for i stedet at danne og indgå i en fælles zone-forening, som dækker en række midt-, vest- og østsjællandske kommuner. Alternativets medlemsskare har den senere tid har været nedadgående, hvilket bl.a. har haft en afsmittende effekt på antallet af kandidater til vores lokale foreningsbestyrelse i Køge og aktivitetsniveauet i vores lokale forening i Køge. Bestyrelsen har en klar forventning om, at en organisatorisk sammenlægning i en større enhed – men stadig med lokal og kommunal aktivisme – vil kunne styrke os alle i Alternativet.

Det synes jeg er en dårlig idé!!!

Hvis I henvendte jer direkte til medlemmerne i Køge, kunne det måske være, at vi ville hjælpe.

MVH

Ole