Indkaldelse til årsmøde i Alternativet i Køge


Mandag den 30. marts 2020


INDKALDELSE TIL ÅRSMØDE I ALTERNATIVET I KØGE

Hermed indkaldes til årsmøde for Alternativet i Køge til afholdelse mandag den 11. maj 2020 i tidsrummet kl. 18:30-21:30. Nærmere information om sted følger.

Ifølge vedtægternes §8, stk. 3, skal dagsorden for årsmødet som minimum indeholde:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent(er)
  3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Behandling af forslag fra medlemmerne
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisor (er)
  8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal jf. §8, stk. 4, være fremsendt til bestyrelsen senest fire uger før mødets afholdelse. Forslag sendes til bestyrelsen på koege@alternativet.dk senest mandag den 13. april 2020.

Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, skal jf. §8, stk. 6, meddele deres kandidatur senest fire uger før mødet ved indsendelse af et opstillingsgrundlag til bestyrelsens gældende adresser som fremgående af indkaldelsen. Ved manglende kandidater til bestyrelsen kan opstilling finde sted på årsmødet, såfremt der er flertal for dette fra de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Opstillingsgrundlag fremsendes til koege@alternativet.dk senest mandag den 13. april 2020.

Mødet indledes med oplæg fra oplæg af Niels Rolskov (Ø), formand for Køge Kommunes Klima- og Planudvalg, som vil fortælle om Køge Kommunens arbejde og visioner med fokus på en bæredygtig grøn omstilling af kommunen.

Vel mødt!

Mange grønne hilsner
Bestyrelsen for Alternativet i Køge

Annette, Cecilie og Peter