Indkaldelse til årsmøde i Alternativet Horsens

Kære Medlemmer

Hermed indbydes du til årsmøde i vores lokalforening torsdag d. 25 oktober kl. 19 i mødesalen på Horsens Bibliotek, Tobaksgården Horsens.

Vi går en spændende tid i møde med et forestående folketingsvalg og har brug for alle gode kræfter til at støtte folketingskandidater og aktiviteter, både lokalt i Horsens og i storkredsen Østjylland.

Derfor, kom frisk og deltag.

Har du emner til behandling under punkt 5, så send gerne dine input til bestyrelsen i forvejen.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Valg af stemmetællere og referent

  3. Bestyrelsens beretning

  4. Fremlæggelse af regnskab

  5. Behandling af forslag fra medlemmer

  6. Valg af bestyrelse

a. forperson, nyvalg

b. næstforperson, nyvalg

c. kasserer (Kasper genopstiller)

  1. Eventuelt

Vi håber at se dig

De bedste hilsener

Alternativet Horsens