Indkaldelse til årsmøde d. 25. marts 2020

Vi har meget at snakke om, ikke mindst grundet de sidste par uger - men inden det har vi lige den formelle dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent
 3. Beretning fra bestyrelsen for lokalforeningen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Behandling af forslag fra medlemmer, herunder gerne forslag til næste års aktiviteter
 6. Valg
  a. Valg af kandidater til kommunalbestyrelse
  (bortfalder, idet der ikke er kommunalvalg i denne periode)
  b. Valg af bestyrelse 3-5 personer
  c. Valg af suppleanter
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt.

Vi mødes ved Emmy på Gellerupvej 29 i Varde kl. 19 og lover at løbe det formelle hurtigt igennem, så vi kan få vendt situationen i Alternativet.


Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, kan meddele deres kandidatur inden eller under mødet.

Medlemsskab er ikke nødvendig for deltagelse i arrangementet, men kun medlemmer af Alternativet i Varde Kommune har stemmeret og kan opstille til bestyrelsen.

Tilmelding til arrangementet er ikke nødvendig.

Kærlig hilsen bestyrelse i Alternativet Varde
v/Forperson Dennis Hansen

Pga. Coronavirus har vi valgt at udskyde årsmødet

Jeg vil opfordre til at man venter med mødet. I Danmark. er der en kraftig opfordring til ikke at mødes flere personer pga covid-19.