Indkaldelse til årsmøde 2018

Kære medlemmer af Alternativet i Tårnby.

Først et velkommen til vore nye medlemmer.
Tak fordi I har valgt at være med i Alternativet.

Og så for alle medlemmer - gamle som nye :slight_smile:
Vi afholder ordinært årsmøde den 18. januar 2018 kl 19.00 - ca 21.00 på

Tårnby Hovedbibliotek
Kamillevej 10
2770 Kastrup.

Dagsorden for mødet er:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent(er)
  3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Behandling af forslag fra medlemmerne
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisor (er)
  8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen senest fire uger før mødets afholdelse.
Forslag der ønskes behandlet på årsmødet skal være stillet af en gruppe på minimum 2 medlemmer af Kommuneforeningen.

Jeg vil opfordre alle til at deltage i mødet, og overvej også om I har lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet.
Det er ganske hyggeligt og overkommeligt.

Mange hilsener

På bestyrelsens vegne

Poul Holmø Thomsen