Indkaldelse til Årsmøde 2018 i Alternativet i Køge

Alternativet i Køge indkalder hermed til:

Årsmøde 2018
Lørdag den 17. februar 2018 kl. 10:00 i Det Grønne Hus, Vestergade 3C, 4600 Køge.

Dagsorden iflg. lokalforeningens vedtægter (foreløbig dagsorden, som minimum):

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent
  3. Bestyrelsens beretning for Lokalforeningen
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Fremlæggelse af budget til godkendelse
  6. Behandling af forslag fra medlemmerne
  7. Bestemmelse af antal medlemmer i bestyrelsen
  8. Valg til bestyrelsen
  9. Valg af revisor(er)
  10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet
Medlemmer kan frem til og med lørdag den 20. januar 2018 indsende forslag til behandling på årsmødet. Forslag sendes til bestyrelsen på mail, koege@alternativet.dk.

Kandidater til bestyrelsen for Alternativet i Køge
Frem til og med lørdag den 20. januar 2018 kan medlemmer, der ønsker at opstille til bestyrelsen for Alternativet i Køge indsende deres opstillingsgrundlag til bestyrelsen på mail, koege@alternativet.dk.

Kandidater kan jf. lokalforeningens vedtægter også lade sig opstille på selve årsmødet (lørdag den 17. februar), såfremt flertallet blandt de fremmødte stemmeberettigede på årsmødet beslutter denne mulighed forud for behandling af punktet ”Valg til bestyrelsen”.

Alternativet ønsker i alle sine fora og hvor partiet er repræsenteret, den bredest mulige sammensætning af medlemmer og kandidater. Der skal tilstræbes en spredning inden for eksempelvis geografi, etnicitet, køn, livserfaring, alder og faglighed. Til bestyrelsen skal jf. vedtægternes § 10, stk. 2, så vidt muligt vælges minimum to kvinder og to mænd.

Stemmeret ved årsmødet
Stemmeret forudsætter, at medlemskontingent er indbetalt senest lørdag den 3. februar 2018.

Tilmelding til årsmødet
Af hensyn til opstilling af stole/borde og forplejning beder vi om at modtage jeres tilmelding til årsmødet på mail, koege@alternativet.dk senest onsdag den 14. februar 2018.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Alternativet i Køge